Teoria criminalului înnăscut

Cuprins proiect Cum descarc?

1.Abstract;
2.Introducere;
3.Teoria criminalului innascut;
4.Teorii genetice;
4.1.Anomaliile cromozomiale;
4.2.Dezechilibrele chimice;
4.3.Tulburarile sistemului limbic si endocrin;
5.Teoria lui Cesare Lombroso;
6.Modelul psihiatric al delincventei;
7.Interpretarea psihologica a delincventei fundamentata de teoriile despre personalitate;
8.Incheiere;
9.Bibliografie;


Extras din proiect Cum descarc?

Abstract
The foundation of all biological theories was based on the hypothesis that delinquency and crime are constitutional elements inherited through inheritance. These theories are based on the idea that a criminal differs from a non-criminal by various physiological characteristics.
The evolution of specialized criminologies towards general criminology took place, most often, under the sign of fierce struggles of ideas. Conflicts of opinion played a positive role, propelling the theories that were scientifically imposed for the concrete historical moment in which they were launched, creating new currents of scientific thought, but sometimes generating controversies from which criminology had to gain. . The problem of treating the great currents in criminology is particularly sensitive because it often happens that scientists who have a common orientation in the essential problems of the researched field have different opinions about other aspects of the same field.
It was found that the vast majority of criminological doctrines focused on the causality of the criminal phenomenon, the history of criminology being one of the etiological models. This criterion has been considered relevant, being used by many historians of criminology in the inclusion of criminological theories in various orientations that have emerged over time. Within the biological orientation, or anthropological - biological as it is also called, are brought together theories that give biological factors a decisive importance in the genesis of crime. Characteristic for the whole of this orientation is the limitation of the object of criminology to the study of the offender, the attempt to demonstrate the existence of specific bioanthropological features that differentiate the offender from non-offender, traits that determine the antisocial behavior of the individual.
One of these biological theories is that of the innate murderer, being launched by Cesare Lombroso through the work entitled "L'uomo delinquente", meaning "The Delinquent Man", in 1876.
Introducere
Fundamentul tuturor teoriilor biologice s-a realizat pe baza ipotezei conform careia delincventa si criminalitatea reprezinta elemente constitutionale mostenite prin intermediul ereditatii. Aceste teorii se bazeaza pe ideea ca un infractor se diferentiaza de un non-infractor prin diverse caracteristici fiziologice. 
Evolutia criminologiilor specializate catre criminologia generala s-a desfasurat, cel mai adesea, sub semnul unor acerbe lupte de idei. Confruntarile de opinii au avut un rol pozitiv, propulsand teoriile care s-au impus din punct de vedere stiintific pentru momentul concret istoric in care au fost lansate, creand curente noi de gandire stiintifica, dar generand uneori si controverse din care criminologia a avut de castigat. Problema tratarii marilor curente in criminologie este deosebit de sensibila deoarece se intampla frecvent ca oamenii de stiinta care au o orientare comuna in problemele esentiale ale domeniului cercetat sa aiba opinii diferite in privinta altor aspecte ale aceluiasi domeniu. 
S-a constatat ca marea majoritate a doctrinelor criminologice s-au concentrat asupra cauzalitatii fenomenului infractional, istoria criminologiei fiind una a modelelor etiologice. Acest criteriu a fost considerat relevant, fiind utilizat de multi istorici ai criminologiei in includerea teoriilor criminologice in diverse orientari care s-au conturat in decursul timpului. In cadrul orientarii biologice, sau antropologic - biologice cum mai este ea denumita, sunt reunite teorii care confera factorilor biologici o importanta hotaratoare in geneza crimei. Caracteristic pentru ansamblul acestei orientari este limitarea obiectului criminologiei la studiul infractorului, incercarea de a demonstra existenta unor trasaturi specifice de ordin bioantropologic care diferentiaza infractorul de non-infractor, trasaturi care determina comportamentul antisocial al individului.
Una dintre aceste teorii biologice este cea a criminalului innascut, fiind lansata de catre Cesare Lombroso prin intermediul lucrarii intitulate ,,L'uomo delinquente", adica ,,Omul delincvent", in anul 1876.


Fisiere în arhivă (1):

  • Teoria criminalului innascut.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

? Criminologie teoretica si aplicata - Florin Sandu, Ionita Gheorghe-Iulian-Bucuresti, 2020
? https://lumeninmundo.wordpress.com/tag/teoria-criminalului-innascut/
? https://ro.scribd.com/document/367614650/Teoria-criminalului-innascut
? http://www.psihohipnoterapie.ro/teorii-ale-antropologiei-criminale-24.html
? https://www.academia.edu/26589389/_Geniul_este_una_din_multele_forme_ale_nebuniei_Teoria_anormalitatii_biologice


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!