Evaluări de Mediu pentru Dezvolatare Durabilă

Cuprins proiect

INTRODUCERE.3 
Capitolul I: DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI ŞI ACTIVITᾸŢILOR SUPUSE E.I.M.4
1.1. Descrierea amplasamentului.4
1.2. Activități desfășurate în cadrul obiectivului.5
Capitolul II: IDENTIFICAREA SURSELOR DE POLUARE ŞI A AGENŢILOR CONTAMINANŢI.7
2.1. Aer.7
2.2. Sol.8
2.3. Ape de suprafaţă.9
2.4. Ape subterane.9
Capitolul III: CUANTIFICAREA IMPACTULUI PRIN METODA MATRICII DE EVALUARE RAPIDĂ A IMPACTULUI.11
3.1. Descrierea metodei.11
3.2. Rezultate, cuantificare, discuţii.15
CONCLUZII.19
BIBLIOGRAFIE.21


Extras din proiect

INTRODUCERE
Societatea ELMET INTERNATIONAL S.R.L. are sediul şi punctul de lucru în localitatea Bacău, str. Constanţei, nr. 1, jud. Bacău, fiind amplasată în intravilanul municipiului Bacău, în partea vestică, în zona rezervată micii industrii. 
În prezent, activitatea principală este „Producţia de metale feroase şi neferoase sub forme primare de semifabricate”. De asemenea, la obiectul de activitate al societăţii mai figurează: prelucrarea aluminiului, producţia zincului şi a cositorului, construcţii metalice şi părţi componente, structuri şi tâmplării metalice. 
Activitatea principală o constituie prelucrarea mecanică a oţelului, aluminiului, construcţii metalice, piese metalice. 
În cadrul întreprinderii se execută operaţii de tratamente chimice care, din punct de vedere al protecţiei mediului, se pot încadra la transformarea şi utilizarea produselor chimice. Societatea produce diverse tipuri de piese, subansamble din oţel, aluminiu, tratate şi netratate chimic pe baza comenzilor de regulă electronice, asigurate de administratorii firmei, numai pentru export. Produsele şi subprodusele obţinute sunt piese din aluminiu și oțel vopsite şi nevopsite, vopsite şi acoperite.
Principalele faze ale procesului tehnologic sunt: prelucrarea metalică, curăţarea pieselor, tratamente chimice, vopsire piese, samblare. Vopsirea produselor (carcase, piese) se execută cu pistoale de aer comprimat sub perdea de apă. Cabinele de vopsire sunt dotate cu un rezervor de apă de 2 m3, apa este folosită prin pompare la realizarea perdelei ce reţine particulele de vopsea. La vopsire se folosesc vopsele de import sau Farbe; diluanţii utilizaţi sunt: metil etil cetona, toluen şi xilen. Operaţiile de tratare chimică se execută la oţel inox, aluminiu, aliaj din aluminiu, în vederea creşterii rezistenţei acestora la coroziune. Metalul este supus degresării, apoi se decapează prin imersie într-o baie cu KLEAN ETCH 0,5%, un amestec de doi acizi (acid sulfuric şi azotic sau fluorhidric). Se spală metalul în apa demineralizată şi se trece la oxidarea chimică ce se face cu ALODINE 1200, urmează apoi o altă spălare şi apoi uscarea. 
Pasivizarea oţelului inox se face în 6 băi care conţin acid azotic şi bicromat de sodiu. Piesa se introduce într-o baie de degresare, apoi se face o decapare cu GABROL ET (acid ortofosforic şi agent emulgator).
Capitolul I. Descrierea amplasamentului şi a activităţilor supuse E.I.M.
1.1. Descrierea amplasamentului
Amplasamentul obiectivului evaluat, S.C. ELMET INTERNATIONAL S.R.L. BACĂU, este situat în strada Constanţei, nr. 1, localitatea Bacău, în intravilanul municipiului Bacău, în partea vestică, în zona rezervată industriei şi zonelor de depozitare. În anul 1998 societatea a cumpărat depozitul de cereale care aparţinea de S.C. SEMROM S.A. Bacău şi terenul aferent, şi a amenajat prima hală de prelucrări mecanice dotată cu utilaje şi echipament de mare performanţă. În anul 2000 societatea, cumpără de la S.C. SEMROM MOLDOVA S.A., complex AGROSEM BACĂU imobilul cu nr. Cadastral 1352 compus din mai multe construcţii: magazii, atelier auto, şopron, garaj şi terenul aferent, în suprafaţă totală de 4460 m2. 
Amplasamentul obiectivului analizat se încadrează în categoria terenurilor cu destinaţie – industrie şi depozite. Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J04/741/1998, cod fiscal RO10840889, cont virament IBAN RO21BPOS04002951529 ROL 01, Banca POST Bacău. 
Zona pe care o străbate strada Constanţei are un caracter preponderent industrial, fiind prezentate societăţi ca: R.A. „Drumuri” Bacău, Electromontaj, Energoutilaj etc, dar şi existenţa unor zone ca unităţi militare din apropierea gării. Strada are 2 fire de circulaţie, are o lăţime de 8m şi este încadrată de borduri de 20x25cm, aşezate pe fundaţii din beton.
Vecinătăţile obiectivului evaluat sunt: 
Nord – S.C. APRODES S.A.
Sud – S.C. ELROM BUSSINES VETURES S.R.L.
Est – Strada Constanţei
Vest – S.C. COLMARID S.A.
Terenul destinat activităţii amplasamentului se află în grupa teraselor râurilor Bistriţa şi Siret pe terasa medie a râului Bistriţa. Terasa pe care se găseşte amplasamentul are o mare dezvoltare pe malul drept al râului Bistriţa, pe acesta dezvoltându-se cea mai mare parte a ansamblurilor de locuinţe din zona centrală, vestică şi sudică a localităţii, cât şi zona depozitelor şi zona industrială din partea vestică.


Fisiere în arhivă (1):

  • Evaluari de Mediu pentru Dezvolatare Durabila.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!