Incinerarea Desurilor Urbane Periculoase

Cuprins proiect

Cap.1 Tema lucrarii 4
Cap.2 Memoriu tehnic 5
Cap.3 Aspecte teoretice 6
3.1 Definitia deseurilor 6
3.2 Clasificarea deseurilor 7
3.3 Impactul deseurilor asupra mediului 9
3.4 Colectarea , transportul si depozitarea deseurilor urbane 11
3.4.1 Precolectarea deşeurilor urbane 12
3.4.2 Colectarea deseurilor urbane 15 
3.4.3 Transportul deseurilor urbane 16
3.4.4 Depozitarea deseurilor 18
Cap.4 Proiectare si amplasare 19
4.1 Date de proiectare pentru platforma de incinerare 19
4.2 Amplasare 20
4.3 Schita de amplasament a platformei de incinerare 27
Cap.5 Modalitati de tratare si valorificare a reziduurilor solide prin incinerare 28
5.1. Tehnologia incinerarii 31
5.1.1 Deşeuri incinerabile 31
5.1.2 Arderea deşeurilor 33
5.1.3 Cinetica reacţiilor de ardere 34
5.1.4 Termodinamica reactiilor de ardere 36
5.1.5 Tratarea şi valorificarea principalelor reziduuri produse prin incinerar 39
Cap.6 Utilaje 43
Cap.7 Bilanţurile de energie si masa 49
7.1 Bilanţul de energie 49
7.2 Bilantul de masa 50
Cap.8 Aspecte privind protectia mediului specifice tehnologiei adoptate 51
Cap.9 Norme de protectia mediului si norme P.S.I 60
9.1 Tehnica securitatii si masuri de protectia muncii 60
9.2. Masuri P.S.I 64
Cap. 10 Bibliografie 69


Extras din proiect

Cap.1 Tema lucrarii
Sa se proiecteze o instalatie de incinerare a deseurilor urbane periculoase dintr-un oras cu 900000 de locuitori. 
Se dau urmatoarele date de proiectare :
• Timp-sapte zile;
• Densitatea 0,5 t/m3;
• Cantitate de deseuri periculoase 1 %;
• Indice mediu de producere a deseurilor menajere, Im = 0,5 [ Kg/loc.zi ] 
Cap.2 Memoriu tehnic
Lucrarea “ Incinerarea deseurilor urbane periculoase “ prezinta pe parcursul a celor noua capitole procesele de colectare, transport, depozitare si incinerare a deseurilor. Dezvoltarea acestui proces de incinerare are la baza cresterea cantitatii de deseuri, fiind cel mai utilizat proces.
Capitolul 3 furnizeaza informatii privind notiunea de deseu, impactul pe care il au deseurile asupra mediului inconjurator si implicit asupra populatiei determinat de depozitele de deseuri orasenesti si industriale, procesele de colectare , transport si depozitare a deseurilor pe o platforma de incinerare.
Capitolul 4 reda informatii privind proiectarea unei rampe de incinerare a deseurilor.Se alege o zona de amplasament a rampei de incinerare , dupa care se realizeaza si o schita de amplasament.
Capitolul 5 descrie procesul propriu-zis de incinerare, care este cea mai potrivita cale pentru reducerea volumului de deseuri si pentru recuperarea de energie din deseurile solide , insa incinerarea ridica probleme in ceea ce priveste substantele toxice degajate in procesul de ardere.Majoritatea substantelor toxice rezultate din procesul de incinerare pot fi tratate si valorificate ulterior prin diferite metode. Sunt prezentate cinetica si termodinamica procesului de ardere, dar si deseurile care pot fi incinerate deoarece nu toate deseurile existente pot fi utilizate in procesul de ardere.
Din procesul de incinerare se pot recupera mai usor diverse materiale incluse in deseuri, acestea putand fi folosite in alte scopuri.Incinerarea deseurilor toxice , periculoase combustibile este acceptata ca o alternativa unica, deoarece o alta forma de eliminare este cu mult mai putin eficienta ; reducerea suprafetei terenurilor utilizate la depozitarea deseurilor. 
In urmatoarele capitole sunt prezentate normele de protectie a mediului privind tehnologia adoptata , dar si normele de protectie a muncii si cele PSI.
Cap.3 Aspecte teoretice
3.1 Definitia deseurilor
Deseurile sunt substante, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din activitatile economice, menajere si de consum. 
Deseurile sunt acele substante sau obiecte de care detinatorul se debaraseaza, are
intentia sau obligatia de a se debarasa. În general, deseurile reprezinta ultima etapa din ciclul de viata al unui produs (intervalul de timp între data de fabricatie a produsului si data când acestadevine deseu).
DESEU va insemna orice substanta sau obiect pe care posesorul il arunca, sau intentioneaza sau este obligat sa-l arunce”.Conform Actului German privind Deseurile din 27 august 1993, deseurile pot fi definite atat subiectiv cat si obiectiv. Subiectiv sunt definite ca obiecte portabile abandonate de proprietar si obiectiv in legatura cu depozitarea sistematica a gunoiului asa cum este ceruta de protectia sanatatii publice si, in particular, a mediului.
Deseurile sunt substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare, pe care detinatorul le inlatura, are intentia sau obligatia de a le inlatura, dintre care unele sunt refolosibile. De regula, deseurile reprezinta ultima etapa din ciclul de viata al unui produs. Ciclul de viata al produsului reprezinta perioada cuprinsa intre data de fabricatie a produsului si data la care acesta devine deseu.


Fisiere în arhivă (1):

  • Incinerarea Desurilor Urbane Periculoase.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!