Indicatori Biologici Ape Uzate

Cuprins proiect Cum descarc?

ARGUMENT pag 1
CAP. I Clasificarea poluanţilor apei pag 2
1.1. Poluanţii apelor uzate pag 3
CAP. II Caracteristicile biologice ale apei uzate pag 7
2.1. Clasa I - Ape oligosaprobe pag 10
2.2. Clasa a II-a - Ape -mezosaprobe pag 10
2.3.Clasa a III-a - Ape -mezosaprobe pag 11
2.4. Clasa a IV-a - Ape polisaprobe pag 11
CAP. III Analiza indicatorilor biologici ai apelor uzate pag 12
3.1. Recoltarea probelor pag 12
3.2 Conservarea pag 13
3.3. Analiza apei pag 14
3.4. Interpretarea rezultatelor pag 16
CAP. IV Măsuri pentru epurarea apelor uzate pag 19
BIBLIOGRAFIE pag 23


Extras din proiect Cum descarc?

ARGUMENT 
Apa are o importanţă deosebită pentru existenţa vieţii. Este foarte bine ştiut că pe pământ nu există organisme vegetale sau animale care să poată supravieţui fără apă. În aceeaşi măsură apa intră în compoziţia atmosferei precum şi în alcătuirea majorităţii mineralelor şi rocilor. Trebuie subliniat faptul că apa fiind necesară în toate sectoarele de existenţă şi de activitate a omului, aceasta îşi aduce aportul din plin asupra civilizaţiei omenirii.
În condiţiile creşterii populaţiei , urbanizării şi industriei se pune tot mai acut problema utilizării raţionale a surselor de apă. În acest sens este suficient să amintim importanţa care se atribuie în prezent amenajării cursurilor de apă pentru alimentarea populaţiei , industriei, agriculturii, în scopuri hidroenergetice , piscicole etc. 
Calitatea apei este o coordonată importantă şi depinde în primul rând de domeniul în care este utilizată apa respectivă. Deşi , ţara noastră este înzestrată cu mari resurse de apă , din cauza deversării tot mai accentuate a reziduurilor industriale şi menajere , există pericolul ca aceasta ( apa potabilă), să nu mai fie utilizată la întreaga sa capacitate. Toate acestea justifică preocuparea pentru păstrarea calităţii apelor, pentru depistarea la timp a elementelor toxice şi găsirea mijloacelor adecvate de a le face inofensive. 
Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiectiv menţinerea şi ameliorarea calităţii productivităţii naturale a acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane si bunurilor materiale
CAPITOLUL I 
CLASIFICAREA POLUANŢILOR APEI 
Apele uzate sunt ape cărora, prin utilizare , li s-a modificat calităţile chimice, fizice sau biologice 
În cadrul măsurilor de protejare a mediului înconjurător ,protecţia calităţii apelor naturale se urmăreşte prin respectarea valorilor limită admisibile pentru indicatorii de calitate a apei şi implicit pentru cantităţile de impurificatori admisibile de a fi evacuate , conform normativelor în vigoare.
Pentru ca apele uzate să poată fi evacuate în râuri li se impun condiţii care stabilesc valorile limită admisibile ale principalelor substanţe poluante 
Apele uzate după provenienţa lor , sunt :
- Ape uzate menajere ;
- Ape uzate industriale;
- Ape uzate agrozootehnice.
Poluanţii apei sunt produse de orice natură care conţin substanţe în stare solidă, lichidă sau gazoasă , în condiţii şi concentraţii ce pot schimba caracteristicile apei, făcând-o dăunătoare sănătăţii.
După provenienţa lor poluanţii apei pot fi :
- din surse naturale ;
- din surse artificiale 
După natura lor :
- poluanţi de natură chimică ( mercurul provenit din deşeuri industriale, plumbul , zincul, cadmiul, hidrocarburile) ;
- poluanţi de natură fizică ( depuneri radioactive, deşeuri radioactive, ape termale, ape folosite în uzine atomice)


Fisiere în arhivă (2):

  • Indicatori Biologici Ape Uzate
    • CUPRINSindicatori ape uzate.doc
    • INDICATORI BIOLOGICI APE UZ.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!