Investițiile

Extras din proiect Cum descarc?

INVESTIȚIILE ÎN ROMÂNIA
Investițiile își au izvorul in realizările din trecut,se edifică în prezent,dar vizează întotdeauna viitorul.Analiza lor furnizează informații despre ceea ce am avut nevoie in trecutul apropiat și îndepărtat,stabilind chiar si scara prioritaților,despre capacitatea actuală de a acoperi propriile noastre necesitați economice,dar mai cu seamă furnizează informații cu privire la starea viitoare a sistemului economic luat sub observație,la maniera în care se va modela el in viitor. 
În Romania,investițiile au conoscut un înalt ritm,imprimat în mod forțat,din care cauză eficența lor economică a fost foarte scazută. Din păcate,după anul 1989 s-a trecut in cealaltă extremă,ritmul investițiilor scăzând in mod dezastruos,ceea ce a avut implicații total nefavorabilă pentru situația economică a țării.După anul 2000 asistăm la un anumit reviriment,ritmul investițiilor ajungând la 6.3% in anul 2003 si la 7,8% in anul 2004.
În anul 2004 s-au investit in România sume ce la prima vedere par imense – de ordinul a sute de trilioane lei – dar,transformate in prețuri comparabile pe plan international,nu reprezinta decât circa 11 miliarde de Euro,ceea ce este puțin pentru o economie de dimensiunile celei autohtone.
Volumul total al investițiilor este asigurat in proporție de 69% din sursele proprii ale agenților economici, restul reprezentând credite acordate de bănci,sume ale bugetului de stat.Pe ansamblu,creditele externe au participat cu 8,3% la formarea fondurilor de investiții.Teoria economică demonstrează ca eficiența maxima se poate obține atunci când societatea alocă pentru investiții intre 20-25% din venitul nou creat.
Problema care se pune este aceea că la obținerea unei creșteri economice semnificative contribuie in mod esențial doi factori investiționali:marimea fonduriloe alocate pentru dezvoltarea economică, pe de o parte,si eficiența cu care acestea au fost gestionate,pe de altă parte. Cei doi factori acționează complementar,sinergetic;nu se obțin efectele scontate atâta vreme ce unul dintre ei prezintă mari lacune.
Resursele interne sunt firave,eventualele economii ale societații merg mai curând spre acoperirea necesarului de consum al populației decât prin acumulări de capital si implicit,spre investiții.Privit endogen,sistemul nu are soluții viabile pe termen scurt. Cum s-ar zice,ne învârtim într-un cerc vicios.Fața de resursele interne,capitalul străin propriu-zis este infim din totalul fondurilor investite in economia națională.
Relansarea economică a țării noastre nu poate fi realizată,la această oră,decât printr-o infuzie masivă de capital extern,fie sub forma investițiilor de portofoliu,fie sub forma investițiilor directe,care să susțină si să asigure accesul la know-how și la tehnologii moderne, atat de necesare industriei Romăniei.Inlocuirea vechilor metode de conducere cu managment modern si performant, atât la nivelul administrației centrale si locale, cât si la nivelul agenților economici, este o altă condiție de bază ca acest proces de relansare să prindă contur.
Procesul de restructurare a economiei, bazat in această pesrioadă in principal pe privatizarea fostelor întreprindelor de stat, nu a dat încă roadele asteptate deoarece nu au putut fi atrași foarte mulți investitori strategici.Prudența si scepticismul de care au dat dovadă investitorii străini față de țara noastră, s-a datorat lipsei unui sistem legislativ stabil, intărzierii cu care s-au adoptat si se aplică legile proprietății, scandalurilor de corupție, birocrației, fragilității sistemului bancar.Aceste semnale negative venite dinspre țara noastră au deviat fluxul investițiilor străine spre alte țari din regiune care ofereau ataăt un cadru legislativ adecvat dezvoltării acestora, cât si o mare siguranță.
Potrivit unui studiu efectuat de Banca Mondială, cu privire la orientarea fluxurilor de investiții străine directe spre țările in curs de tranzacție, s-a constatat că acestea au fost direcționate către țări care :
• Au instituit un regim legislativ stabil și favorabil investițiilor și investitorilor străini;
• Manifestă stabilitate politică și socială;
• Au înlaturat barierele din calea investițiilor străine;
• Au un regim comercial și un sistem de schimb valutar liber;
• Au un nivel de fiscalitate redus;
• Dispun de forță de muncă calificată și iefitină;
• Asigură o piață de desfacere corespunzătoare.
Investițiile nete în România
Investiţiile nete (noi) reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc.).
Investiţiile cuprind următoarele elemente de structură: lucrări de construcţii (inclusiv lucrări de instalaţii şi de montaj al utilajelor tehnologice şi funcţionale); utilaje (cu şi fără montaj); mijloace de transport; alte cheltuieli de investiţii (cheltuieli pentru lucrări geologice şi de foraj, pentru cumpărarea animalelor de muncă, de producţie şi reproducţie, plantaţii de viţă de vie, pomi, împăduriri, cheltuieli pentru achiziţionarea obiectelor de inventar gospodăresc de natura mijloacelor fixe, cheltuieli pentru studiile de cercetare şi proiectare legate de obiectivele de investiţii şi pentru serviciile aferente transferului de proprietate).
Valoarea investiţiilor româneşti noi, demarate în anul 2011, se ridică la 410,33 mil. euro, reprezentând 2,7% din totalul investiţiilor nete în economia românească (15,2 mld. euro), conform datelor centralizate de către INS. Diferenţa este dată de metodologia INS, care include în valoarea finală toate cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi.
• În funcţie de tipul capitalului investit: 
o În judeţele Mureş, Cluj, Prahova, Brăila şi Tulcea au fost realizate cele mai mari Cluj, Mureş, Prahova, Olt și Sălaj sunt judeţele cu cele mai mari investiţii noi, autohtone şi străine, realizate în anul 2011, conform datelor cuantificate în acest raport proiecte de investiţii autohtone noi.


Fisiere în arhivă (1):

  • Investitiile.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!