Lucrări de Închidere a Minei Aninoasa Judetul Hunedoara

Extras din proiect

DESCRIEREA MINEI ŞI ACTIVITATEA ANTERIOARĂ 
Caracterizarea generală a zonei
Obiectul de activitate este extracţia cărbunelui. Perimetrul de exploatare este de 34,3 hectare incluzând incintele aferente minei. Activitatea a fost încetată în 2001. 
În urma desfăşurării activităţii de extracţie au rezultat 2 halde de steril, având un volum de 1643000 m3. 
Cea mai apropiată localitate este Aninoasa situată la 10 m de mină, având 5000 locuitori. Cursul de apă este pârâul Aninoasa situat la 100 m de perimetrul minei. Apa de mină nu este revărsată în apa de suprafaţă. 
Aninoasa este localizat în depresiunea Valea Jiului, o depresiune destul de înaltă, altitudinea ei medie fiind de 556 m.
Orașul Aninoasa este situat în partea de sud a județului Hunedoara, în bazinul carbonifer Valea Jiului, având următorii vecini:
- nord-est: municipiul Petroșani
- sud: judetul Gorj
- vest: orașul Vulcan.
Reteaua hidrografică
Orașul Aninoasa este străbătut de pârâul Aninoasa, de-a lungul căruia se întinde mare parte a orașului. Forma alungită a localității a fost determinată de rețeaua hidrografică. Cel mai important râu este Jiul de Vest.
Nivelul apei freatice în zona este la adancimea medie de 3 m.
Clima: Temperatura medie anuală este de +6.8 grade C.
Temperatura minimă absolută -29 grade C.
Temperatura maxima absolută +35.8 grade C.
Precipitaţiile medii anuale sunt de 841 mm reprezentând media valorilor înregistrate de-a lungul a 10 ani.
Caracteristicile geotehnice ale solului: 
Din forajele executate în zonă s-a constatat: 
-sol vegetal până la o adâncime de 0.40 m 
-strat argilos până la 1.20 m. 
-pietrişuri şi nisipuri sub stratul argilos. 
Adâncimea medie pentru terenul bun de fundare este de 1.50 m. 
Importanţa temei
Închiderea reprezintă o etapă importantă în ciclul de viaţă al unei exploatări miniere, fiind de departe cel mai dificil aspect cu care se confruntă industria minieră. 
Mineritul reprezintă doar modalitatea temporară şi relativ scurtă de utilizare a terenurilor, iar importanţa etapei de închidere reiese din necesitatea revenirii sistemelor degradate la o stare de stabilitate care să permită utilizarea lor viitoare.
Am ales aceasă temă pentru a putea urmarii efectele lasate de activitaţile de închidere a unei mine şi urmarile proceselor de ecologizare şi modul în care aduce prejudicii mediului în faza de demolare dar şi oamenilor situaţi într-un oras situat la caţiva metrii de aceste activitaţi de şantier.


Fisiere în arhivă (1):

  • Lucrari de Inchidere a Minei Aninoasa Judetul Hunedoara.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!