Proiect Practica Garda de Mediu SC Orion SRL - Slobozia

Cuprins proiect Cum descarc?

1.Introducere
2.Prezentarea institutiei
3. Structura organizatorica , operationala si functionala a Garzii Nationale de Mediu
4.Gestiunea resurselor umane
5.Conformarea activitatii Garzii Nationale de Mediu cu directivele U.E. privind mediul.
6.Capitalul de exploatare, active imobilizate si active circulante ale Garzii Nationale de Mediu
7.Instrumente pentru protectia mediului utilizate in practica
7.1. Norme tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatii de inspectie si control la Garda Nationala de Mediu
7.2 Studiu de caz: : " 
8.Concluzii


Extras din proiect Cum descarc?

1.Introducere
Tratatul de la Maastricht evidentiaza protectia mediului ca o prioritate cheie pentru Uniunea Europeana(U.E.). Un mediu inconjurator sanatos reprezinta o conditie esentiala pentru proprietatea pe termen lung si pentru calitatea vietii. De aceea,cetatenii europeni cer un inalt nivel de protectie in acest domeniu. In viitor, dezvoltarea economica si prosperitatea vor continua sa exercite o presiune puternica asupra capacitatii planetei de a raspunde cerintelor in materie de resurse si de absorbtie a poluarii. In acelasi timp, standardele ridicate de protectie a mediului reprezinta un adevarat motor pentru inovatie si pentru oportunitatile de afaceri. Per ansamblu,societatea trebuie sa faca eforturi pentru a reduce impactul negativ exercitat de cresterea economica asupra mediului inconjurator.
In acest context, in anul 2003 Guvernul Romaniei a creat o institutie care sa monitorizeze fenomenul poluarii.Denumita Garda Nationala de Mediu, aceasta institutie este un corp specializat de inspectie si control, cu statut specific, care urmareste respectarea ferma a legii in scopul prevenirii si descurajarii fenomenelor infractionale. Modul de implementare a legislatiei in materie de mediu se rezuma la actiuni eficiente, rapide si adecvate menite sa limiteze prejudiciile, de neschimbat uneori, care au fost aduse mediului.
2.Prezentarea institutiei
Garda Nationala de Mediu respectiv Comisariatul Judetean Ialomita, este o institutie publica de inspectie si control si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale,cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat,in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. Are sediul in municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 1, sediu in care functioneaza aparatul central al acesteia,denumit Comisariat Judetean. Comisariatul General al GNM are in subordine 8 comisariate regionale organizate ca directii generale,institutii cu personalitate juridica, a caror structura organizatorica include in total 41 de comisariate judetene,Comisariatul Municipiului Bucuresti si Comisariatul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
Garda Nationala de Mediu, prin comisariatul judetean Ialomita , asigura activitatea de inspectie si control al respectarii prevederilor legislatiei in domeniul protectiei mediului. Elaboreaza strategia de inspectie si control specifica domeniului,stabilind toate masurile operative pentru aplicarea acesteia. Are atributii in aplicarea politicii Guvernului in materia prevenirii,constatarii si sanctionarii incalcarii prevederilor legislatiei nationale in domeniul protectiei mediului, al fondului de mediu si al altor domenii prevazute de legislatia specifica in vigoare. In exercitarea atributiilor sale,Comisariatul Judetean Ialomita colaboreaza, in limitele prevazute de lege,cu autoritatile administratiei publice centrale si locale,cu institutiile publice, pe baza protocoalelor incheiate cu acestea, cu reprezentanti ai societatii civile,cu persoane juridice si pe baza tratatelor internationale la care Romania este parte, a protocoalelor incheiate sau pe baza de reciprocitate, precum si cu organisme similare din cadrul Uniunii Europene in cauzele de interes comun.
Garda Nationala de Mediu are urmatoarele atributii principale:
1. elaboreaza, promoveaza si reactualizeaza periodic, impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, reglementari, ghiduri si norme tehnice privind activitatea de inspectie si control,acte cu caracter intern;
2. elaboreaza planul anual de inspectie si control, prin stabilirea obiectivelor,sarcinilor si modalitatilor concrete de actiune;
3. controleaza modul in care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protectia mediului, masurile prevazute in programele de conformare, respectiv planurile de actiune privind protectia mediului, si are acces la intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora;
4. exercita controlul cu privire la desfasurarea actiunilor de import-export al produselor,bunurilor si al altor materiale cu regim special de comercializare, in conformitate cu legislatia care reglementeaza comertul international cu astfel de produse,bunuri sau materiale,scop in care coopereaza nemijlocit cu toate autoritatile teritoriale competente si aplica masurile prevazute de lege;
5. controleaza activitatile care prezinta pericole de accidente majore si/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, in vederea prevenirii si limitarii riscurilor de poluare;
6. participa la interventiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluarilor asupra factorilor de mediu si la stabilirea cauzelor acestora si aplica sanctiunile prevazute de lege, inclusiv oprirea unor instalatii si/sau suspendarea unor acitvitati pe perioade determinate de timp in cazul in care este pusa in pericol sanatatea populatiei sau in cazul in care se constata depasirea concentratiilor poluantilor peste limitele admise de legislatia de mediu;
7. controleaza activitatile cu impact asupra mediului si aplica sanctiunile contraventionale prevazute de legislatia in domeniu;
8. controleaza starea calitatii factorilor de mediu cu aparatura de masura si control recunoscuta de Institutul National de Metrologie si aplica sanctiuni, potrivit legii, in cazul in care rezultatele masuratorilor indica depasiri ale parametrilor admisi;
9. preleva probe de aer,sol si apa in emisii cu aparatura autorizata, pe care le transmite laboratoarelor acreditate in vederea obtinerii buletinelor de analiza si aplica sanctiuni,potrivit legii, in cazul in care acestea indica depasiri ale parametrilor admisi;
10. controleaza modul de respectare a legislatiei prevind ariile naturale protejate,siturile NATURA 2000, conservarea habitatelor naturale, a florei, a faunei salbatice si acvaculturii;
11. verifica la obiectivele controlate, acolo unde este cazul, stadiul achitarii obligatiilor financiare la Administratia Fondului pentru Mediu, conform prevederilor actelor normative privind Fondul pentru mediu;
12. raspunde la solicitarea expresa de instruire a personalului de specialitate al administratiei publice centrale si locale in domeniul sau de competenta,colaboreaza cu institutiile de specialitate in activitatile de pregatire a specialistilor in domeniul protectiei mediului;
13. participa la schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente,nationale si internationale,privind produsele,substantele,tehnologiile care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea cetatenilor si a mediului;
14. organizeaza actiuni de promovare catre populatie a legislatiei de mediu din domeniul sau de activitate;
15. indeplineste orice alte atributii de inspectie si control prevazute de lege si aplica masurile corespunzatoare.
3. Structura organizatorica ,operationala si functionala a Garzii Nationale de Mediu
Garda Nationala de Mediu este condusa de un comisar general, cu rang de secretar de stat. Comisarul general este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru Garda Nationala de Mediu, reprezinta Garda Nationala de Mediu in relatiile cu tertii. In exercitarea atributiilor,comisarul general emite decizii si instructiuni


Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Practica Garda de Mediu SC Orion SRL - Slobozia.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!