Rezervația Mestecănișul de la Reci și Bălțile de la Ozun-Sântionlunca

Extras din proiect Cum descarc?

Informații generale și localizare
Rezervația Mestecănișul Reci bălțile de la Ozun Sântionlunca este situată în partea central a depresiunii Brașovului,în județul Covasna, pe teritoriul administrative al localităților Reci și Ozun, pe cursul inferior al Rîului Negru, afluent al râului Olt, la cca 12 km de municipiul Sf.Gheorghe. Altitudinal rezervația este situată între 513 m altitudinal minimă și 545 m altitudine maximă.
Coordonatele geografice: 
N S E V Central
(Borna silv 145)
Lat. 45 50’ 28” 45 47’ 21” 45 49’ 9” 45 47’ 39” 45 49’ 25”
Long. 25 53’ 49” 25 47’ 21” 25 57’ 15” 25 50’ 57” 25 53’ 54”
Accesul în rezervație se face pe drumul național DN 11 Brașov-Tg.Secuiesc în dreptul localităților Ozun, Sintionlunca și Reci, de unde se poate intra pe drumurile comunale în zona rezervației.
Baza legală pentru aria protejată
Rezervația Mesetecănișul Reci a fost înființată ca rezervație de interes botanic prin decretul 949/1962.Conform ”List of protected areas in Romania (1932-1991)” de N.Tonic, M.Oltean, G.Romanca, M.Zafir (Ocrotirea naturii și a mediului înconjurător, 36, nr.1/1992, Editura Academiei Române, p.23-33) cuprinde 259,1 ha. Prin legea 5/2000 pivind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național-Secțiunea III-a zone protejate, rezervația Mestecănișul de la Reci este menționată cu doar 48,20 ha. Prin demersurile comune înaintate de Agenția de Protecție a Mediului Sf. Gheorhe și Direcția Silvică Covasna prin adresa nr 938/22.03.2000, s-a solicitat Academiei Române aviz favorabi pentru 442,92 ha, fapt confirmat de adesea prin adresa nr.92/28.03.2000 înaintată Consiulu Județean Covasna.
Prin hotărîrii nr.39/2001 a Consiului Județean Covasna ăn baza legii 462/18.07.2001 s-au pus sub protecție provizorie rezervația Mestecănișul Reci-bălțile de la Ozun-Sîntionlunca în suprafața de 2242 ha.
Prin Hotărârea Guvernului 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, suprafața rezervației naturale Mestcănișul Reci bălțile de la Ozun Sântionlunca a fost stabilită la 2020 ha.
Prin Ordinul Minstrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară , ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, rezervația a fost declarată Sit de Importanță Comunitară, cu codul ROSCI10111, având o suprafață de 212,6 ha.
Proprietatea terenurilor
Datorită procesului greoi de retrocedare a terenurilor stabilit prin legea 18/1991, legea 1/2000 și legea 247/2005,categoriile de proprietari și suprafețe deținute de fiecare categorie sunt în acest moment în acest moment necunoscute. La nivelul anului 2004, anul înființării rezervației, formele de proprietate pe suprafața rezervației se prezentau astfel:
-523 ha aparțin domeniului public național
-17 ha aparțin domeniului public județean
-49 ha aparțin domeniului public local
-48 ha aparțin persoanelor juridice
-1383 ha aparțin persoanelor fizice
Din teritoriul administrativ al comunelor Reci și Ozun, 16% din fiecare este inclus în RMR.
În cadrul rezervației, nu există nicio clădire care să fie destinată administrării RMR.Sediul administrativ al custodelui este la sediul APM Covasna, din localitatea Sf. Gheorghe. Drumurile comunale și de exploatare agricolă din rezervație sunt în administrarea Primăriilor Reci și Ozun, iar drumurile de exploatare silvică aparțin Direcției Silvice Sf.Gheorghe. În cadrul rezervației există o clădire aflată în gestiunea RNP, clădire destinată pentru buna desfășurare a activitățiilor cinegetice.
Limitele,compartimente și zone
Limitele actuale sunt legalizate prin HG 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone ,suprafațastabilită fiind de 2020 ha.
În partea de nord rezervația se învecinează cu brațele moarte ale Rîului Negru și digurile de la limita intravilanului localității Comolău și Reci până la sediul fostului Agromec, urmează podul de pe Rîul Negru și de la capătul podului limita urmează spre sud-vest digul de protecție pe o lungime de 325 m , apoi urmează spre sud pe 175 m unde intersectează un drum de pământ pe care-l urmează spre est pe 125 m după care ocolește zona construită pe 200 m, și iese drum de pământ de pe pășune pâna la borna silvică 130 de unde urmează spre est liziera pădurii pe o distanță de 550 m.De aici limita se îndreaptă spre nord pâna la șoseaua DJ 121 pe care o urmează până la poarta fostei fabricii de in, de unde urmează spre sud 300 m pe drumul de pământ până la borna silvică 501, urmează limita pădurii spre est,trece pe la dorna silvică 128 și 118, de unde se îndreaptă spre sud-est pe 400 m și se intersectează drumul de pământ de pe culmea dealului, și se îndreaptă spre sud-vest pe 500 m până la borna silvică 121, merge în continuare pe 375 m până la borna silvică 122, se îndreaptă spre sud pe 125 m până la liziera trupului de pădure izolat la bornasilvică 195, urmează liziera spre est pănă la liziera spre est până la borna 194,se îndreaptă spre sud pe 300 m până la borna 193,de aici urmează liziera pe 625 m până la intersecția cu drumul de pământ pe care-l urmează pe 325 m până la intersecția cu drumul pietruit ce merge spre Lisnău pe 5750 m până la jgheaburile de adăpare, de unde limita urmează spre vest canalele de desecare spre Ozun pe o lungime de 1750 m, unde ajunge a drumul pierdut.De aici limita urmează drumul pierdut spre DJ 103 B pe 1125 m. De la drumul DJ 103 B limita urmează podul de peste îul Negru și apoi urmează amonte digul Rîului Negru.De la 125 m de la șosea este prezent brațul mort pe o lungime de 1625 m al Rîului Negru care intră în rezervație.Traseul pe dig merge până în dreptul cimitirului, unde digul se termină și limita urmează malul drept al Rîului Negru până la capela din Sântionlunca.De aici limita urmează intravilanul localității, pe la Hanul Morii, pe lângă cursul Râulu Negru pe 300 m , apoi pe pajiște urmează pe o lungime de 375 m spre nord-est, până la brațul mort pe 875 m unde este și moara, apoi urmează linia electrică pe 250 m până la următorul braț mort pe care-l urmează 750 m,apoi spre nord-vest pe 125 m urmează digul până la intravilanul localității Sântionlunca.Se trece apoi pârâul și se trece pe celălalt dig care pe 250 m se indreaptă spre sud-est și apoi limita urmează digul spre nord-est pe 1250 m până la capătul Comolăului de unde s-a început traseul.


Fisiere în arhivă (1):

  • Rezervatia Mestecanisul Reci - Baltile de la Ozun Santionlunca.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!