Stepe și mlaștini sărăturate panonice

Extras din proiect

NATURA 2000: 1530*Pannonic salt steppes
and salt marshes
EMERALD: 15.A Continental salt steppes
and salt marshes
CORINE: –
PAL.HAB: 15.A114 East Pannonic Petrosimonia-Artemisia salt steppes
EUNIS: E6.2212 Western Pontic Artemisia- Festuca steppes
Peucedano-Festucetum pseudovinae (Rapaics 1927) Pop 1968,
Artemisio santonici – Festucetum pseudovinae (Magyar 192) Soó (1933) 1945.
Răspândire
Banat 
Crişana
Dobrogea, Delta Dunãrii (Caraorman, Sulina, Sf. Gheorghe), complexul lagunar Razelm – Sinoe
Litoralul Mãrii Negre, Grindul Chituc
Moldova (sãrãturile de pe Jijia)
Muntenia (luncile râurilor Câlnişte, Buzãu , Cãlmãţui) 
Sãrãturile din Câmpia Bãrãganului 
Transilvania ( Bãile Sãrate Turda ).
Altitudine: 1–400 m. 
Clima: T = 11–9,5°C; 
P = 350–700 mm. 
Relief: teren plan cu mici denivelãri, vechi dune fixate sau microdepresiuni, temporar bãltite, pante uşor înclinate cu expoziţii sudice.
Roci: loess în Muntenia, Oltenia, Bãrãgan , depozite salifere în Transilvania, nisipuri maritime pe litoral şi în Delta Dunãrii
Soluri: aluviale, salifere, uscate în timpul verii, iar în lungul vãii Pâclele - aluviuni salifere, provenite din noroiul vulcanilor din zonã, nisipuri maritime sãrãturate semifixate în Dobrogea şi Deltã; soloneţuri , lăcovişti.


Fisiere în arhivă (1):

  • Stepe si Mlastini Saraturate Panonice.pptx

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!