Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizatiei de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Braila

Cuprins proiect Cum descarc?

1. Prevederi legislative asupra emiterii autorizatiei de mediu 3
2. Date de identificare a titularului activitatii 4
3. Temeiul legal 5
4. Categoria de activitate 9
4.1. Documentatie tehnologica 13
5. Documentatia necesara solicitarii emiterii Autorizatiei de Mediu 32
5.1. Scopul solicitarii 33
6. Managementul activitatii 35
7. Materii prime si auxiliare 39
7.1. Principalele materii prime si materiale utilizate in activitate 35
7.2. Spatii de stocare temporara a materiilor prime si materiale 43
8. Apa, energie, combustibili 44
8.1. Apa 44
8.1.1 Alimentarea cu apa potabila 44
8.1.2 Alimentarea cu apa tehnologica 44
8.1.3 Alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor 45
8.1.4 Modul de folosire a apei 45
8.1.5 Evacuarea apelor uzate 45
8.1.6 Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa 46
8.2 Eficienta energetica 46
8.3 Combustibili 47
9. Descrierea activitatii si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 48
9.1 Sectia Laminor 560 - Laminor nr 4 50
9.2 Sectia Laminor 400 - Laminor nr 3 53
9.3 Sectia Metal Service 55
9.4 Sectia Mecanica 59
9.5 Sectia Energetic 61
9.6 Sectia Echipamente Electrice 61
9.7 Sectia Transporturi 62
9.8 Sector Laborator 62
9.9 Sector Metrologie 62
9.10 Sector Functionale 63
10. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu 64
10.1 Aer 64
10.2 Apa. Instalatii de epurare a apelor tehnologice uzate. 64
11. Concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator;
nivel de zgomot 67
11.1 Aer 67
11.1.1 Emisii in aer 67
11.1.2 Emisii atmosferice rezultate din activitate 69
11.1.3 Valori limita de emisie 69
11.2 Emisii in apa 71
11.2.1 Tipuri de ape uzate si poluantii emisi 72
11.2.2 Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare 72
11.3 Solul si apa subtena 73
11.4 Zgomot 77
12. Gestionarea deseurilor 79
12.1 Deseuri generate, colectate, stocate temporar 80
13. Interventia rapida. Prevenirea si managementul situatiilor de urgenta. 
Siguranta instalatiei 85
14. Monitorizarea activitatii 86
14.1 Monitorizarea emisiilor in aer 86
14.2 Monitorizarea emisiilor in apa evacuata 88
14.3 Monitorizarea calitatii solului si a apei subterane 89
14.3.1. Monitorizarea calitatii solului 89
14.3.2. Monitorizarea calitatii apei subterane 89
14.4 Deseuri 90
15. Raportari la autoritatea de mediu si periodicitatea acestora 91
16. Obligatiile titularului activitatii 95
17. Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor 97
17.1 Lucrari si masuri specifice de protectia mediului 97
17.2 Planul de inchidere al instalatiei 97
18. Concluzii 99
Glosar de termeni 102
Anexa I - plan de actiuni S.C Laminorul S.A Braila (plan de conformare) 104
Anexa II - plan de incadrare in zona 106
Bibliografie


Extras din proiect Cum descarc?

1. PREVEDERI LEGISLATIVE ASUPRA EMITERII AUTORIZATIEI DE MEDIU
Etapele din procedura de reglementare se desfasoara conform Ordinului nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. In cazul in care proiectele supuse evaluarii impactului asupra mediului au impact transfrontier se aplica prevederile Conventiei Espoo ratificata prin Legea nr. 22/2001 privind evaluarea impactului asupra mediului.
Autorizatia include conditiile necesare pentru a asigura ca:
1. Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
2. Nu este cauzata o poluare semnificativa;
3. Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele sunt recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;
4. Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;
5. Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare.
6. In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut la starea initiala.
7. Sunt respectate principiile B.A.T.
Autorizatia include valori limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament, care respecta prevederile Anexei 3 a O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2006 si ia in considerare natura lor si potentialul transferarii poluarii dintr-un mediu in altul. Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia.
2. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII
Titular: SC LAMINORUL SA Braila
3. TEMEIUL LEGAL
Procedura de reglementare si competentele de emitere a acordului de mediu sunt prevazute in HG 445/2009 care abroba HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadrului de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private si OM 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificarile si completarile ulterioare.
Autorizatia de mediu se acorda de catre ARPM Galati, in exercitarea atributiilor sale sub incidenta:
- H.G. nr. 57/05.02.2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului; Prezentul act normativ vizeaza, in principal:
- principiile, functiile si principalele atributii ale ministerului;
- modalitatea concreta de organizare a Ministerului Mediului, precum si conducerea acestuia;
- institutiile aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului
- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr.152/10.11.2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/05.04.2006 (M.O. 372/11.04.2006); 
Prezenta ordonanta de urgenta stabileste masurile necesare pentru prevenirea sau, in cazul in care aceasta nu este posibila, reducerea emisiilor in aer, apa si sol, provenite din activitatile prevazute in anexa nr. 1, inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau, cu respectarea prevederilor legislatiei din domeniul evaluarii impactului asupra mediului si a altor reglementari relevante.
- Ord. MAPAM nr. 818/17.10.2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ord. MAPAM nr.36/07.01.2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu; ca urmare a unei cereri adresate de societatea solicitanta, in speta SC Laminorul SA Braila inregistrata la ARPM Galati cu nr.121/08.01.2009, poate autoriza S.C LAMINORUL S.A Braila, punctul de lucru str. Industria Sarmei, nr. 2,Braila, judetul Braila.


Fisiere in arhiva (1):

  • Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizatiei de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Braila.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 6 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!