Studiu de Impact - Zona Campus Constanta

Cuprins proiect Cum descarc?

1. SCOPUL LUCRĂRII 3
2. AMPLASAREA ÎN MEDIU 4
2.1 Elemente de geologie 4
2.2 Elemente de hidrologie 7
2.3 Elemente de ecologie acvatică şi terestră 11
3. ISTORICUL ZONEI- ÎNCADRAREA GEOGRAFICĂ 13
4. SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU 17
4.1 emisii de poluanţi în aer şi protecţia calităţii aerului 17
4.2 impactul zgomotului 18
4.3 sursele şi protecţia împotriva radiaţiilor 19
4.4 gospodărirea deşeurilor 19
5. IMPACTUL PRODUS ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 22
5.1 Impact determinat de realizarea unor construcţii noi 23
5.1.1 Impactul produs asupra apelor 23
5.1.2 Impactul produs asupra aerului 23
5.1.3 Impactul produs asupra solului 24
5.1.4 Impactul produs asupra aşezărilor umane 25
5.1.5 Impactul produs asupra florei şi faunei 26
5.2. Impactul determinat de construcţii existente şi activităţi care se desfăşoară 26
la momentul actual
5.2.1 Impactul produs asupra apelor 26
5.2.2 Impactul produs asupra aerului 27
5.2.3 Impactul produs asupra solului 28
6. POSIBILITĂŢI DE DIMINUARE SAU ELIMINARE A IMPACTULUI PRODUS 29
ASUPRA MEDIULUI
7. EVALUAREA IMPACTULUI ŞI CONCLUZII 30
8. BIBLIOGRAFIE 33


Extras din proiect Cum descarc?

1. SCOPUL LUCRĂRII
Lucrarea are ca scop:
• analiza tehnică a impactului asupra mediului, execuţiei şi exploatării obiectivelor;
• precizarea stării actuale a factorilor de mediu;
• stabilirea cauzelor care pot genera la un anumit nivel, emisii de poluanţi evacuaţi în mediu şi alte efecte cu impact negativ asupra factorilor de mediu, provocate de activitatea obiectivelor;
• stabilirea modalităţilor de acţiune pentru respectarea normelor şi standardelor în vigoare, pentru protecţia mediului înconjurător.
Obiectivele lucrării sunt:
• identificarea potenţialelor pericole pentru mediu şi evaluarea nivelurilor expunerii;
• estimarea riscurilor pentru mediu;
• identificarea măsurilor pentru minimizarea efectelor mediului;
• recomandări generale privind exploatarea obiectivelor.
Studiul s-a întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM 184/1997, a Legii 137/1995 şi a H.G. nr 918/2002. 
2. AMPLASAREA ÎN MEDIU
2.1 ELEMENTE DE GEOLOGIE
Cuprinsă între 27°15´05´´ longitudine vestică şi 29°30´10´´ longitudine estică şi 43°40´04´´ latitudine sudică şi 49°25´03´ latitudine nordică, regiunea Dobrogea se prezintă ca o unitate cu totul aparte în cuprinsul teritoriului României. Specificul este dat de geomorfolia zonei, întregul relief fiind ajuns la stadiul de peneplenă, eroziunea fluviatilă încetând să fie un factor moderator deosebit. Podişul Dobrogei, cuprins între Dunăre (în vest şi nord), Marea Neagră (în est) şi graniţa cu Bulgaria (în sud) este o unitate danubiano-pontică de o deosebită originalitate geografică.
Dobrogea se prezintă ca un podiş relativ rigid, format pe roci vechi (şisturi verzi, granite) şi structuri sedimentare mezozoice şi neozoice, puternic erodat de acţiunea îndelungată a factorilor modelatori externi, cu un relief domol, uşor ondulat şi cu altitudini relativ reduse (200-300 m).
Partea de nord este mai înaltă, ajungând pe alocuri la 350-400 m şi chiar 467 m în vârful cel mai înalt (Vf. Greci din Munţii Măcinului). Partea de sud are sub 200 m (altitudinea maximă este de 204 m în Deliorman).
Tectonic, Dobrogea aparţine unor microplăci diferite: în nord, microplaca Mării Negre aflată într-un proces de subducţie, în faţa Carpaţilor Curburii şi în sud, microplaca Moesică (cuprinzând fundamentul Câmpiei Române şi Dobrogea de Sud).
Geologic, Dobrogea curpinde mai multe formaţiuni : granite şi şisturi cristaline paleozoice (în zona Măcin), şisturi verzi (în Podişul Casimcei), structuri sedimentare triasice (în Dealurile Tulcei), jurasice (pe cursul inferior al râului Casimcea), cretacice ( în Podişul Babadag şi Dobrogea de Sud), şi structuri sedimentare neozoice (în Dobrogea de Sud).
Există de asemenea, în nord (Munţii Măcinului, Dealurile Tulcei şi Podişul Babadag), un ansamblu de forme de sedimentaţie (inselberguri, glacisuri de eroziune ), iar pe substratul löessoid forme de tasare şi subfuziune.
În baza caracteristicilor fizico-geografice, pedografice şi a caracteristicilor hidrologice, practic Dobrogea se poate divide în Dobrogea de Nord şi Dobrogea de Sud, limitarea celor două zone fiind realizată prin linia Topalu (de pe malul drept al Dunării) –Sibioara (localitate pe malul vestic al lacului Taşaul).
Geomorfologia şi geologia Municipiului Constanţa
Municipiul Constanţa este situat pe zona de coastă. Această linie de coastă este alcătuită din linii de faleză dezvoltate pe grupările sedimentare ale perioadelor terţiare şi cenozoice. Totuşi, la gurile de vărsare ale unor râuri la ţărm, s-au format lagune şi plaje. Unele din aceste lagune sunt : lacul Taşaul, lacul Siutghiol, lacul Techirghiol, etc.
Din punct de vedere geomorfologic, zona municipiului Constanţa aparţine unităţii structurale a Dobrogei de Sud, care reprezintă o înălţime a platformei moesice, cu fundament cutat, acoperit de depozite sedimentare. 
Podişul Dobrogei maritime, cu altitudini sub 100 m, este acoperit cu depozite de löess, având o fragmentare redusă.
În partea de nord a oraşului Constanţa, relieful este mai mult plat, constituit dintr-o treaptă de podiş înaltă de 85-70 m, uşor înclinată spre sud-est, urmată de o treaptă mai joasă, de 65-60 m cu acelaşi grad redus de fragmentare. A treia treaptă şi cea mai joasă se prezintă în bună parte ca o formă aluvială, nisipoasă, pe care sunt amplasate cuvetele lacurilor Tăbăcărie şi Siutghiol, izolate de mare prin cordoane litorale de nisip.
Lacul Siutghiol, are o suprafaţă de aproximativ 99 ha, şi este situat în marginea de nord a oraşului Constanţa, formându-se prin bararea unei văi de râu şi deci din punct de vedere genetic, un liman fluvio-maritim.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu de Impact - Zona Campus Constanta.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!