Studiu privind Procesarea si Valorificarea Deseurilor Metalice Marunte si Proiectarea unui Stand de Laborator de Procesare prin Procedeul de Aluminotermie

Extras din proiect Cum descarc?

Aceasta lucrare este structurata pe cinci capitole in care s-a dorit atingerea tuturor punctelor legate de gestionarea si tratarea deseurilor metalice si nemetalice marunte, in special proiectarea unui stand de laborator de procesare a acestora prin procedeul de aluminotermie.
In capitolul 1 este prezentat un scurt istoric al aparitiei legislatiei in domeniul gestiunii deseurilor atat la nivel european cat si in tara noastra, incepand din anul 1989 si cum au fost imbunatatite aceste legi pana in zilele noastre.
In al 2-lea capitol se urmareste analizarea principalelor prevederi EU/RO privind gestionarea deseurilor metalice marunte. Tot aici sa realizeaza si un scurt istoric al reciclarii in tara noastra, si identificarea principalelor categorii de deseuri metalice si sursa lor de provenienta. In continuare s-a urmarit gasirea unor metode pentru procesarea acestor tipuri de deseuri si s-au luat in calcul metode de macinare, sortare, brichetare, sau topire, fiecare metoda cu avantajele si dezavantajele sale.
In cel de-al 3-lea capitol in prima parte s-a ales cea mai buna solutie de tratare a acestor deseuri metalice marunte, prin procedeul de aluminotermie si prezentarea acestei metode. Dupa trecerea in revists a principalelor componente ale standului de procesare a deseurilor metalice marunte prin procedeul de aluminotermie, s-a trecut la prezentarea fluxului tehnologic si la realizarea calculelor stoechiometrice pentru determinarea compozitiei optime pentru amestecul de termit si stabilirea bilantului de materiale.
In al 4-lea capitol se doreste demonstrarea eficientei economice a acestei metode incepand de la costul redus de realizare a acestui stand pana la recuperarea completa a deseurilor metalice marunte, cu costuri minime.
Capitolul 5 este destinat concluzilor ce au rezultat in urma realizarii acestei lucrari impreuna cu partea de contributii personale.
Lucrarea se incheie cu o parte grafica in care s-au realizat 2 desene pe format A1 in care pe unul din formate este prezentat creuzetul in care se realizeaza reactia exoterma a procesului de aluminotermie, iar pe al 2-lea format A1 este prezentat standul de laborator pentru procesarea deseurilor metalice marunte prin procedeul de aluminotermie. Ultimul desen este realizat pe un format A4 pe care este realizat desenul de asamblu a dopului creuzetului, care ajuta la golirea automata creuzetului.
Abstract
This work is structured in 5 chapters in which it wanted to reach all points elated to the management and treatment of waste metal and non-small, in particular the design of a stand laboratory processing them through the aluminothermics process.
In Chapter 1 is presented a brief history of the emergence of legislation in the field of waste management both at European level and in our country since 1989 and how have these laws been improved until today.
In the second chapter aims to analyse the main provisions EU / RO on waste management, metal ware. Everything here is done and a brief history of recycling in our country, and identify the main categories of waste metal and the source of their origin. Next it was done to find ways to process such waste and have been taken into account methods shredding, sorting, briquetting, or melting, each method with its advantages and disadvantages.
In the 3rd chapter in the first part was chosen the best solution for treatment of such waste, metal ware, thermite process and presentation of this method. After passage in the review of the main component of the stand-processing waste, metal ware through the process thermite was switched to flow the presentation and technological achievement calculations to determine the optimal composition for mixing termit balance and setting materials.
In the 4th chapter is meant to demonstrate the economic efficiency of this method starting from reduced cost of achieving that stand up to full recovery of waste metal ware, with minimal costs.
Chapter 5 is intended to conclusions that have resulted after the realization of this work together with the personal contributions.
The book ends with a graphic in which the party has been achieved 2 drawings on A1 format in which one of the formats is presented crucible in the execution exoterma feedback process aluminotermie, and on the 2nd format A1 is presented stand laboratory for processing waste metal ware through the process aluminothermics. The last drawing is done on an A4 format which is made by assembly drawing for a clay plug crucible, which help emptying crucilbe automatic.
Capitolul 1. 
INTRODUCERE
Una dintre marile probleme ale vietii moderne o constituie cea a colectarii, stocarii, neutralizarii ori eliminarii deseurilor.Ea este relativ noua, aparand si dezvoltandu-se rapid o data cu revolutia industriala. Deseurile constituie astazi deopotriva o provocare ecologica, prin impactul pe care acestea le au asupra mediului si una economica, intrucat reprezinta o importanta sursa de materii prime si energie.Politicile de management al deseurilor, rationale si planificate corespunzator pot contribui atat la conservarea resurselor naturale cat si la protejarea calitatii mediului, contribuind astfel la "dezvolterea durabila" se refera in esenta, la acel tip de dezvoltare care asigura satisfacerea necesitatilor prezente, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile cerinte.
La 14 septembrie 1989, Comisia Comunitatilor Europene prezinta Consiliului si Parlamentului European "Raportul asupra strategiei comunitare pentru gestiunea deseurilor".Avand in vedere precizarile Raportului, la 7 mai 1990, Consiliul a adoptat Rezolutia nr. 90/C 122/02 privind politica in materie de deseuri care a fixat obiectivele pentru perioada urmatoare:
-Prevenirea la sursa a producerii de deseuri, reciclarea si reutilizarea acestora ca si eliminarea sigura (fara risc ecologic) reprezinta componente esentiale ale unei politici eficiente in domeniu.
-Produsele scoase pe piata trebuie sa fie astfel concepute incat sa contribuie cat mai putin posibil prin fabricarea, utilizarea sau eliminarea lor finala la cresterea cantitatii sau nocivitatii deseurilor.
-Reciclarea si reutilizarea deseurilor trebuie incurajata atunci cand producerea lor nu poate fi evitata. 
-Realizarea unei retele de instalatii de eliminare, corespunzatoare normelor comunitare si tinand cont de cele mai bune tehnologii, fara costuri excesive si cat mai aproape de locul de producere a deseurilor.
-Prin Rezolutia amintita, Consiliul stabileste responsabilitatea fiecarui stat membru pentru asigurarea unei infrastructuri convenabile, care sa asigure prevenirea, reciclarea, tratarea, eliminarea si reducerea miscarii deseurilor, concretizate in masuri privind: 
- prezentarea propunerilor specifice privind ambalajele;
- incurajarea perfectionarii si introducerii tehnologiilor si produselor "curate"; prezenterea rapida a conditiilor ecologice ale produselor in vederea introducerii sistemului comunitar de etichetare ecologica;
-Finalizarea propunerilor privind incinerarea deseurilor industriale (pentru care nu exista o alta solutie de valorificare), elaborarea normelor auxiliare privind incinerarea deseurilor menajere si a regulilor referitoare la depozitare.
O a doua strategie comunitara pentru gestiunea deseurilor, actualmente in vigoare, a fost aprobata prin Rezolutia Consiliului din 24 februarie 1997. I se adauga cel de-al V-lea Program Comunitar de actiune in domeniul mediului pentru perioada 1998-2000 (intitulat "catre o dezvoltare durabila"). Pornind de la constatarea ca de la prima strategie comunitara in domeniu(1990) s-au inregistrat importante progrese legislative economice si tehnice in domeniul deseurilor si totusi productia de deseuri a continuat sa cresca, actuala strategie se pronunta pentru o politica globala in materie, la nivelul Uniuni Europene, care sa fie dictata, in primul rand , de necesitatea de a defini un nivel ridicat de protectie a mediului tinand cont de avantajele si de costurile care pot sa rezulte din actiune sau din lipsa actiunii si luand, de asemenea, in consideratie cum se cuvine functionarea pietei interne.


Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu privind Procesarea si Valorificarea Deseurilor Metalice Marunte si Proiectarea unui Stand de Laborator de Procesare prin Procedeul de Aluminotermie.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!