Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică

Cuprins proiect Cum descarc?

CUPRINS
CUPRINS 3
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I 7
ANTREPRENORUL 7
I.1. LUMEA AFACERILOR 7
I.1.1. Scurtă incursiune în lumea afacerilor 7
I.1.2. Afacerile in secolul XXI 9
I.2. ANTREPRENORUL - PROMOTORUL AFACERILOR 12
I.2.1. Definirea conceptului de antreprenor. 12
I.2.2 Satisfacţiile şi insatisfacţiile activităţii antreprenoriale. 13
I.2.3. Şcoli de gândire privind antreprenoriatul 15
CAPITOLUL II 18
PSIHOLOGIA ANTREPRENORULUI 18
II. 1. MOTIVAŢIA 18
II. 1.1. Definirea şi dinamica motivaţiei 18
II.1.2. Teorii ale motivaţiei. 20
II. 1.2.2. Teoriile cognitive 26
II.1.2.3. Alte teorii 30
II.2. SISTEMUL DE PERSONALITATE AL ANTREPRENORULUI 32
II.2.1. Personalitatea 32
II.2.1.1. Tipuri de personalitate 33
II.2.2. Trăsături de personalitate 34
II.2.2.1. Temperamentul - latura dinamică-energetică a personalităţii 35
II.2.2.2. Aptitudinile - latura instrumental-operativă a personalităţii 37
II.2.2.3. Caracterul - latura relaţional-valorică a personalităţii 37
II.2.2.3.1. Atitudini si comportamente 38
II.2.2.3.2. Atitudini si aptitudini 39
II.2.3. Subsistemul de orientare a personalităţii 40
II.2.3.1. Generarea si asimilarea valorilor 42
II.2.3.2. Valorile în perspectivă psihosociologică 43
II.2.4. Roluri si statusuri 44
II.2.5. Creativitatea - formaţiune de personalitate 45
II.2.5.1. Conceptul de creativitate 45
II.2.5.2.Structura creativităţii – modelul bipolar al personalitaţii 45
II.2.6. Stresul 46
II.3. RELATIILE UMANE 48
CAPITOLUL III 56
SONDAREA PSIHOLOGIEI ANTREPRENORULUI 56
III. 1. Testarea motivaţiei 57
III. 2. Testarea sistemului de personalitate 62
CONCLUZII 70
BIBLIOGRAFIE 75
ANEXE 77
Testul nr.1 77
Testul nr.2 79
Testul nr.3 82


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Cu câţiva ani in urma, noţiunea de „afacere" căpătase o pronunţată conotaţie peiorativă. Expresii de genul „Eşti afacerist!" se adresau persoanelor considerate necinstite.
Sistemul socio-economic centralizat si planificat excludea, aproape in totalitate, posibilitatea unor câştiguri băneşti suplimentare veniturilor salariale. Nu a reuşit însă niciodată să suprime, deşi şi-a programat acest lucru, înclinaţia firească firii umane, de a aspira la un standard de viaţă tot mai înalt, ca şi spiritul de iniţiativă şi individualismul.
Economia de piaţă a găsit, totuşi, în România o populaţie care nu era pregătită să o înţeleagă. Puşi faţă în faţă cu o nouă realitate - trecerea de la comunism la capitalism -românii au reacţionat diferit. Unii au fost bulversaţi şi au rămas confuzi până astăzi, neânţelegând mecanismele economiei de piaţă. Alţii, speriaţi, s-au cramponat de ceva sigur şi stabil cum, spre exemplu, este un serviciu intr-o instituţie de stat. Foarte mulţi şi-au schimbat meseriile, atraşi de oferta infinit mai variată pe care o prezenta sectorul privat, aflat în plină formare si dezvoltare.
Celor care le revine meritul de a fi menţinut ţara, mai şubregită sau mai viguroasă, pe spinarea lor, sunt antreprenorii, persoane care se deosebesc de ceilalţi, prin aceea că au idei pe care le şi realizează practic.
Aceşti luptători - căci a face afaceri in România, cel puţin într-o primă fază, înseamnă o veritabilă luptă cu birocraţia, legislaţia ambiguă, fiscul, abuzurile administraţiei etc. - au investit bani, timp, sănătate, suflet, psihic. Unii au riscat şi au câştigat. Alţii au riscat şi au pierdut. Au luat-o, însă, de la capăt, impulsionaţi de zestrea nativa a românului, care îl ajută să devină un biruitor.
Afacerea a devenit, treptat, şi în România, o stare de spirit, garanţie a succesului economic ce va caracteriza şi societatea noastră. Spiritul implică sfera specificului, a psihicului celor care dau oxigenul atât de necesar economiei.
Domeniul psihicului antreprenorului circumscrie fenomenele subiective şi procesele psihice, desfăşurările psihocomportamentale şi totodată, sistemul personalităţii cu trăsăturile, structurile şi particularităţile acesteia.
Motivul alegerii temei este următorul: apreciez ca fiind foarte importantă cunoaşterea psihicului antreprenorului de succes şi potenţarea la maxim - prin comparaţie - a trăsăturilor psihice personale dovedite esenţiale în activitatea antreprenorială. Dacă din complexul de personalitate lipsesc valori considerate importante pentru iniţierea şi derularea unei afaceri, cei care urmăresc propulsare economico-socială pe această cale vor putea şlefui, ajusta diverse aspecte ale personalităţii lor, prin lucrul temeinic al voinţei personale.
In vederea organizării şi desfăşurării in condiţii optime a cercetării, am stabilit următoarele obiective:
1. fundamentarea ştiinţifică a noţiunilor de natură psihologică, convergenţe cu personalitatea antreprenorului;
2. proiectarea si aplicarea testelor psihologice, in direcţia cunoaşterii aspectelor psihice propulsatorii pentru activitatea de antreprenoriat;
3. prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor obţinute, prin prisma ipotezei stabilite iniţial.
Cercetarea a pornit de la ipoteza că succesul antreprenorului transpare în mai multe trăsături psihice caracteristice - motivaţionale, interpersonale şi de personalitate. Un ansamblu coerent şi concentrat de calităţi absolut obligatorii în obţinerea succesului conturează personalităţi antreprenoriale puternice, capabile să se ridice deasupra unei mase de competitori.
Pentru verificarea acestei relaţii cauzale am folosit ca principală metodă dc cercetare pe cea a testului psihologic, dublată de procedee, precum conversaţia şi observaţia.
„Antreprenorul este o fiinţă bipedă care şi când pierde are ceva de câştigat. "
Mircea Ionescu Quintus
CAPITOLUL I
ANTREPRENORUL
I.1. LUMEA AFACERILOR 
I.1.1. Scurtă incursiune în lumea afacerilor.
Implicarea şi succesul in afaceri, pentru glorie, celebritate sau îmbogăţire, preocupa din toate timpurile milioane şi milioane de oameni de pe întreaga suprafaţă a pământului şi constituie o permanentă şi variată gamă de încercări în vederea dobândirii sale, care se desfăşoară în relaţie de strânsă şi condiţionată dependenţă cu parametrii mediului politic-juridic, economic-concurenţial, tehnic-tehnologic şi social.


Fisiere în arhivă (1):

  • Abordarea Antreprenoriatului din Perspectiva Socio-Psihologica.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!