Analiza Cifrei de Afaceri la SC Vel Pitar SA

Cuprins proiect

Capitolul 1: Cifra de afaceri – noţiuni teoretice şi metodologice
1.1 Conţinutul şi metodele de calcul ale cifrei de afaceri
1.2 Rolul cifrei de afaceri în evaluarea performanţelor economico-financiare ale unei societăţi
Capitolul 2: Prezentarea generală a S.C. VEL PITAR S.A.
2.1 Scurt istoric
2.2 Obiect de activitate
2.3 Structura organizatorică
2.4 Nivelul şi dinamica principalilor indicatori economico-financiari
Capitolul 3: Analiza cifrei de afaceri la S.C. VEL PITAR S.A.
3.1 Analiza dinamicii şi structurii cifrei de afaceri
3.2 Analiza factorială a cifrei de afaceri
3.3 Analiza efectelor modificării cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori economico-financiari ai societăţii
Capitolul 4: Concluzii şi propuneri


Extras din proiect

ANALIZA CIFREI DE AFACERI
LA S.C. VEL PITAR S.A.
Introducere
Fiecare întreprindere, în conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata, indiferent de forma de proprietate, obiect de activitate sau dimensiune, trebuie sa se adapteze în permanenta la cerintele pietei si ale mediului în care îsi desfasoara activitatea, sa-si îmbunatateasca performantele economico-financiare si capacitatea de concurenta în raport cu alti agenti economici.
Pentru realizarea acestor obiective este foarte utilă analiza diagnostic a activitatii economico-financiare a întreprinderilor, care, prin metodele si tehnicile utilizate, permit diagnosticarea starii diferitelor fenomene, cunoasterea cauzelor care provoaca anumite disfunctionalitati si luarea unor masuri corespunzatoare pentru reglarea si optimizarea rezultatelor economico-financiare ale fiecarei firme.
In acest fel, analiza diagnostic a activitatii economico-financiare a societatilor comerciale reprezinta un mijloc important al managementului intern al fiecarei firme, care permite fundamentarea deciziilor privind strategia dezvoltarii si utilizarea eficienta a resurselor materiale, umane si financiare, în vederea cresterii valorii de piata, a rentabilitatii si a competitivitatii întreprinderilor. In acelasi timp, informatiile rezultate din analiza de diagnostic a activitatii economico-financiare a firmei pot fi utilizate si de alti subiecti din afara întreprinderii, cum ar fi bancile, organele fiscale sau de control, precum si de investitorii interesati în dezvoltarea unor afaceri cu firmele respective.
In cadrul indicatorilor care reflecta rezultatele economico-financiare ale întreprinderii un loc important îl ocupa cifra de afaceri. Aceasta e considerata indicatorul fundamental pe baza caruia se evalueaza direct performantele înregistrate de întreprindere sau se pot construi alti indicatori care sunt utilizati pentru estimarea eficientei activitatii întreprinderii.
Analiza cifrei de afaceri pe piete si pe diversi clienti, pe stadii ale ciclului de viata a produselor, precum si în raport cu cererea si cu capacitatea de productie permite adoptarea unor decizii corespunzatoare privind orientarea în viitor a activitatii desfasurate de agentul economic.
Este, deci, explicabil de ce, în cadrul interesului mai larg acordat gestiunii financiare a întreprinderii, se acorda o atentie deosebita activitatii si deciziei financiare, atât în faza de programare, cât si în cea de executie.
Am ales aceasta tema deoarece face trimitere directa la modalitatile prin care o firma poate utiliza informatia pentru a-si mari bugetul pe o anumita perioada de timp. In prezent, cifra de afaceri este esentiala pentru estimarea pozitiei întreprinderii pe piata, a capacitatii si abilitatii sale de a dezvolta activitati profitabile în conditii de concurenta. 
Astfel, în etapa actuala, o atentie deosebita trebuie acordata analizei cifrei de afaceri pe total întreprindere si pe produse, a cailor sale de crestere si a consecintelor economico-financiare, a principalelor surse de venituri si a mijloacelor de diversificare a acestora. Se asigura astfel premisele maximizarii cifrei de afaceri, ale consolidarii si extinderii agentului economic, ale cresterii cotei sale de piata si sporirii averii actionarilor.
Fiecare întreprindere, indiferent de profil si dimensiune si de spatiul socio-economic în care activeaza, trebuie sa-si verifice permanent viabilitatea, capacitatea de concurenta si adaptare, performanta economico-financiara, aceasta cu atât mai mult cu cât mecanismele clasice ale economiei de piata se formeaza si urmeaza sa functioneze cu toate rigorile ce le presupun.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Cifrei de Afaceri la SC Vel Pitar SA.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!