Analiza Costurilor - SC Cord SA

Extras din proiect

1. INTRODUCERE
1.1. FORMA JURIDICĂ
Societatea “S.C. CORD S.A.” Buzău şi-a început activitatea în anul 1976, ca fabrică producătoare de cord metalic pentru armarea anvelopelor, iar în data de 13 februarie1991 s-a înfiinţat ca societate comercială pe acţiuni în conformitate cu Legile nr. 15 şi 31/1990 şi H.G. nr. 29/1991, prin divizarea din fosta întreprindere de Sârmă şi Produse din Sârmă Buzău fiind înregsitrată la Oficiul Registrului Comerţului Buzău sub nr. J10/214/1991, C.U.I. 1154717, Cod CAEN: 2731. 
Are cont la BCR, IBAN: RO67RNCB035700250001
1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Activitatea principală: 2431 – tragere la rece a barelor 
Activitatea societăţii CORD SA se bazează pe producerea şi comercializarea de cord metalic pentru armarea anvelopelor , cablurilor pentru benzi transportoare miniere şi a cablurilor de tracţiune şi sârme.
S.C. CORD S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu statutul societăţii având ca obiect de activitate producerea şi comercializarea următoarelor produse:
- Cord metalic pentru armarea anvelopelor auto;
- Cablu alămit şi zincat pentru armarea benzilor transportoare;
- Toroane portante; 
- Sârme pentru armarea furtunurilor de înaltă presiune;
- Sârme pentru cabluri de tracţiune;
- Sârme pentru arcuri.
Societatea dispune de dotare completă şi tehnologie de fabricaţie pentru producerea semifabricatelor de la materia primă până la produsul finit. 
Printr-o succesiune de operaţii de prelucrare a sârmei precum: decapare, trefilare la diferite diametre, tratament termic, acoperire electrolitică cu alamă, toronare, cablare, se asigură produsului finit caracteristicile impuse de normele şi standardele internaţionale. 
S.C. CORD S.A. Buzău îşi desfăşoară activitatea în sistemul de management a calităţii conform SR EN ISO 9001/2001 , fapt confirmat de organismul de certificare românesc RAR OCS şi de asemenea de organismul internaţional BSI.
1.3. SEDIUL SOCIETĂŢII 
Sediul societăţii este în Str. ALEEA INDUSTRIILOR Nr. 1 bis, Buzău , Judeţul Buzău.
Telefon: 0238 722041
Fax: 0238 710514
1.4. CAPITAL SOCIAL
La 31decembrie 2008 capitalul social era de 22.557.775 lei, format din 9.023.110 acţiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei.
Acţionari semnificativi:
Denumire Număr acţiuni Procent (%) 
NORDEXO MANUFACTURING S.R.L 8.188.727 90,75
SC CUPROM SA 538.312 5,96
Alţi acţionari 296.071 3,28
Total 9.023.110 100


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Costurilor - SC Cord SA.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!