Analiza Evoluției Indicatorilor din Bilanțul Contabil pentru ICBC

Extras din proiect Cum descarc?

Capitolul 1. Analiza evoluției bilanțului contabil
Tabel nr 1: Evoluţia bilanţului contabil pentru Banca Industrială şi Comercială a Chinei (Industrial & Commercial Bank of China - ICBC) în perioada 2006-2012:
AN
Posturi de
A/P Suma (milioane RMB )
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ACTIVE
Numerar şi solduri la băncile central 703,657 1,141,461 1,693,024 1,693,048 2,282,999 2,762,156 3,174,943
Datorii ale băncilor şi altor instituţii financiare care urmează a fi încasate 206,506 174,997 168,363 235,301 248,860 478,002 636,450
Activele financiare deţinute pt. tranzacţionare 19,388 31,536 32,182 18,976 10,188 30,822 20,463
Activele financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere 1,768 2,785 1,459 1,171 2,798 121,386 201,208
Activele financiare derivate 10,539 22,769 15,721 5,758 13,332 17,460 14,756
Reverse repo 39,218 75,880 163,493 408,826 262,227 349,437 544,579
Credite şi avansuri acordate clienţilor 3,533,978 3,957,542 4,436,011 5,583,174 6,623,372 7,594,019 8,583,289
Investiţii financiare 2,839,642 3,073,007 3,014,669 3,579,026 3,719,282 3,763,694 3,862,216
Investiţii în entităţi asociate 127 172 28,421 36,278 40,325 32,750 33,284
Proprietăţi şi echipamente 82,430 80,266 86,800 95,684 103,412 119,028 135,889
Activele privind impozitul pe profit amânat - 5,833 10,746 18,696 21,712 21,938 22,789
Alte active 71,525 91,818 106,257 109,115 130,115 186,176 312,351
TOTAL ACTIVE 7,508,751 8,683,712 9,757,146 11,785,053 13,458,622 15,476,868 17,542,217
PASIVE
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare - - 4,268 - - - 
Datorii la băncile central - - - - 51 100 1,133
Datoriile financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere 32,731 15,590 7,566 15,831 6,670 171,973 319,742
Datoriile financiare derivate 2,613 7,127 13,612 7.773 10,564 12,617 13,261
Datorii la bănci şi alte instituţii financiare 400,318 805,174 646,254 1,001,634 1,048,002 1,341,290 1,486,805
Acorduri de răscumpărare 48,610 193,508 4,648 36,060 84,888 206,254 237,764
Certificate de depozit 1,707 562 726 1,472 11,168 41,426 38,009
Datorii la clienţi 6,326,390 6,898,413 8,223,446 9,771,277 11,145,557 12,261,219 13,642,910
Impozitul pe profit datorat 16,386 33,668 37,862 22,231 33,759 51,535 56,922
Datorii cu impozitulpe profit amânat 1,449 337 16 178 318 103 552
Titluri de creanţă emise 35,000 35,000 35,000 75,000 100,410 204,161 232,186
Alte pasive 172,546 150,567 177,118 174,663 195,578 228,367 384,474
TOTAL PASIVE 7,037,750 8,140,036 9,150,516 11,106,119 12,636,965 14,519,045 16,413,758
CAPITAL
Capital social 334,019 334,019 334,019 334,019 349,019 349,084 349,620
Componenţa capitalurilor de obligaţiuni convertibile - - - - 2,985 2,954 2,708
Rezerve 126,286 158,204 195,727 221,114 266,440 291,370 400,128
Profituri reţinute 6,159 46,148 72,929 118,760 201,986 313,334 372,541
Interese minore 4,537 5,305 3,955 5,041 1,227 1,081 
TOTAL CAPITAL 471,001 543,676 606,630 678,934 821,657 957,823 1,128,459
TOTAL PASIVE ŞI CAPITALURI 7,508,751 8,683,712 9,757,146 11,785,053 13,458,622 15,476,868 17,542,217
Sursa: Bilanţul consolidat din rapoartele anuale ale ICBC
În intervalul 2006-2012, activele bilanţului contabil pentru Banca Industrială şi Comercială a Chinei, înregistrează un trend ascendant.
Începând cu anul 2006, acestea afişează o cifră de 7.508.751 RMB, urmând ca în 2007 să atingă 8.683.712 RMB.
Se observă creşterea pentru următorii 3 ani de 9.757.146, 11.785.053 şi, respective 13.458.622 RMB. În anul 2011, activele înregistrează 15.476.868 RMB, urmând ca în 2012 să crească la nivelul de 17.542.217 RMB.
La această dezvoltare progresivă, au contribuit creditele şi avansurile acordate clienţilor, precum şi investiţiile financiare, acestea înregistrând cele mai ridicate cifre din totalul de active.
Pasivele deţin un trend asemănător cu cel al activelor, înregistrând în 2006, o cifră de 7.037.750 RMB şi, respectiv 8.140.036 RMB pentru anul 2007.
Observăm în următorii 5 ani, o evoluţie crescândă de la 9.150.516 în 2008, la 16.413.758 anul 2012. Această creştere are la baza datoriile pe care le deţine bancă la client, înregistrând cea mai ridicată suma din rândul pasivelor.
Capitalul pe care îl deţine Banca Industrială şi Comercială a Chinei în anul 2006 este de 471.001 RMB. Acesta tinde spre creştere continuă în următorii ani, atingând pragul de 1.128.459 RMB pentru 2012.
Capitolul 2. Principalii indicatori de apreciere a performanței ICBC
Indicatorii esenţiali de performanţă bancară din bilanţul contabil sunt: 
Rata profitului;
Rata utilizării activelor;
Rata rentabilităţii economice;
Rata rentabilităţii financiare;
Efectul de pârghie.
Pentru a calcula valoarea indicatorilor, este necesară cunoaşterea următoarelor elemente: 
Tabel nr. 2- Indicatori de reflectare a perfomantelor 
Marimi numerice (milioane RMB)
An
Indicatori 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total active 7,508,751 8,683,712 9,757,146 11,785,053 13,458,622 15,476,868 17,542,217
Profit net 49,880 82,254 111,226 129,396 166,025 208,445 238,691
Total venituri 181,638 256,029 310,195 309,411 380,748 470,601 529,720
Capital propriu 471,001 543,676 606,630 678,934 821,657 957,823 1,128,459
Rata profitului se calculează ca expresie a raportului dintre profitul net şi totalul
veniturilor :
Rpr = rata profitului
Pn = profit net
Tv = totalul veniturilor
〖 R〗_pr2006= 49,880/181,638*100=27.46%
〖 R〗_pr2007= 82,254/256,029*100=32.13%
〖 R〗_pr2008= 111,226/310,195*100=35.86%
〖 R〗_pr2009= 129,396/309,411*100=41.82%
〖 R〗_pr2010= 166,025/380,748*100=43.60%
〖 R〗_pr2011= 208,445/470,601*100=44.29%
〖 R〗_pr2012= 238,691/529,720*100=45.05%
Rata utilizării activelor, indicator al performanţelor bancare asociat cu rata
profitului.Acesta se calculuaza că ponderea dintre totalul veniturilor şi totalul activelor din bilanţ.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Evolutiei Indicatorilor din Bilantul Contabil pentru ICBC.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!