Analiza Factorilor Care au Influențat Cifra de Afaceri a Companiei Pentalog High Tech

Extras din proiect

1.Introducere
Econometria s-a format şi se dezvoltă nu în urma unui proces de diversificare a ştiinţei economice, ci prin integrarea dintre teoria economică, matematică şi statistică.
În prezent, tipologia metodelor econometrice utilizate de ştiinţele economice este extrem de vastă. Folosirea din ce în ce mai amplă a acestor modele la investigarea fenomenelor economice se datorează progreselor însemnate făcute în domeniul metodelor de estimare a parametrilor modelelor şi al testelor de verificare pe care se fundamentează acestea şi, nu în ultimul rând, al utilizării calculatoarelor electronice care permit rezolvarea operativă a celor mai complexe modele econometrice.
În concluzie, se poate reţine ideea că metoda econometriei este metoda modelării sau metoda modelelor. Modelul econometric – expresie formală, inductivă a unei legităţi economice – reprezintă un mijloc de cunoaştere a unui obiect economic, iar modelarea econometrică este o metodă care conduce la obţinerea de cunoştiinţe sau informaţii noi.
În lucrarea “Econometrie” , autorul Ştefan Pecican a prezentat mai multe modele econometrice, printre care si cazurile liniar multifactoriale. La pag. 53 acesta descrie mai amănunţit ce presupune acest tip de model econometric: “ puţine sunt fenomenele economice care depind în mod semnificativ de un singur factor. Cazul general este acela în care nivelul fenomenului economic este rezultanta mai multor factori importanţi la care se adaugă şi rolul unor factori nesemnificativi. Este necesar să includem în mod explicit cel puţin factorii cu influenţă determinantă întrucât în acest fel zona neexplicată (perturbaţia) se reduce, iar eventuala distorsiune, datorata acţiunii continue a unui factor important neinclus în model, dispare. Mai concret analizând sectoare importante din economie, constatăm multitudinea de influenţe dintre care trebuie să le reţinem pe cele cu influenţă determinantă” 
Pentalog High Tech este o societate de consultanţă şi inginerie în domeniul sistemelor informatice şi embedded. De 18 ani, Pentalog este un furnizor de servicii, recunoscut de cei mai importanţi jucători economici, pe piaţa de consultanţă şi dezvoltare informatică graţie promovării unui model de afaceri special, care îmbină optimal serviciile oferite pe plan local, si proximitatea fata de clienţii lor, şi serviciile externalizate (offshore/nearshore) extrem de competitive. Oferta de servicii informatice este unică: excelenţă tehnologică şi funcţională, multilingvism la nivel mondial, low cost. 
Se va analiza influenţa a mai multor factori asupra cifrei de afaceri a companiei. Principalii factori de influenţă care vor fi analizaţi sunt numărul de ore lucrate de angajaţii firmei, salariul mediu si valoarea stocurilor. 
Obiectivele urmărite în acest proiect sunt în primul rând scrierea unui model econometric corespunzător în care se va analiza influenţa acestor factori. După scrierea modelului se va realiza estimarea parametrilor prin metoda celor mai mici pătrate şi se va testa corelaţia erorilor cu ajutorul testului Durbin- Watson. Apoi se va face testul Student şi testul Fisher, în vederea stabilirii gradului de influenţă între cifra de afaceri şi factorii de influenţă. De asemenea se vor realiza testul Chow pentru verificarea gradului de stabilitate al modelului, şi testele Kleine şi Farrar-Glauber pentru verificarea prezumţiei de multicoliniaritate.Ultimul pas va fi adăugarea unei variabile Dummy care va fi un element aleator şi se va testa influenţa acesteia asupra cifrei de afaceri a companiei.
2.Modelul Econometric
Pentru a studia evolutia cifrei de afaceri a companiei s-a utilizat următorul model econometric:
Cat= a0 + a1Not + εt 
unde:
Cat=cifra de afaceri in luna t ,exprimata in mil Ron;
Not=numărul de ore lucrate de către angajaţi în luna t,exprimat in număr ore;
a0,a1=parametrii modelului;
εt=eroarea de specificare.
Datele referitoare la cifra de afaceri şi numărul de ore lucrate au fost culese in perioada 15.03.2011-30.03.2011 şi au fost furnizate de către o persoane din cadrul firmei Pentalog High Tech. Toate datele folosite sunt prezentate in tabelul din Anexa 1.
Folosind aceste date s-au putut determina valorile parametrilor. Rezultatele obţinute sunt: 
Cat = 3.55 + 0.0000221Not + et
t* = 10.27 5.89
R 2= 0.84, n=15, t =2.16, F*= 34.80
S-a realizat testul Durbin-Watson pentru a se stabili corelaţia erorilor. Datorită faptului că mărimea DW este 1.52 şi se află în intervalul [1.36, 2.64] (d2, 4-d2), se poate afirma cu o probabilitate de 95% că nu se manifestă autocorelaţia erorilor putându-se efectua în continuare testele Student şi Fisher.
Aplicând testul Student s-a putut constata cu o probabilitate de 95% că numărul de ore lucrate are o influenţă semnificativă asupra cifrei de afaceri a firmei deoarece raţia Student calculată este mai mare decât raţia Student luată din tabela legii de distribuţie Student (5.89> 2.16).


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Factorilor Care au Influentat Cifra de Afaceri a Companiei Pentalog High Tech.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!