Analiza fundamentală a societății Petrom

Cuprins proiect

ANALIZA FUNDAMENTALĂ PETROM 3
CAP. I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE SOCIETATE 3
PREZENTARE COMPANIE 3
STRUCTURA ACTIONARIATULUI 4
CAP. II. MANAGEMENTUL COMPANIEI 6
CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII 6
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE 8
CAP. III. PRODUSELE/SERVICIILE COMPANIEI 9
PRODUSELE COMPANIEI 9
SERVICII OFERITE 12
CAP. IV. PIAŢA COMPANIEI 13
CAP. V. FURNIZORII ŞI CLIENŢII SOCIETĂŢII 14
FURNIZORI 14
CLIENŢII 15
CAP. VI. CONCURENTA 16
CAP VII. STATEGII ŞI PLANURI DE VIITOR 17
CAP. VIII. ANALIZA INDICATORILOR COMPANIEI 20
A. INDICATORI DE RENTABILITATE 20
B. INDICATORI DE LICHIDITATE 22
C. INDICATORI DE SOLVABILITATE 23
D. ALŢI INDICATORI 25
BIBLIOGRAFIE: 29


Extras din proiect

Analiza fundamentala a societatii PETROM S.A.
Capitolul 1:Informatii generale despre societate
Prezentare companie
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429 082 / 0372 868 518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Petrom este cea mai importantă companie de petrol şi gaze din România, cu activităţi de Explorare şi Producţie, Rafinare, Marketing şi Gaze Naturale. 
Petrom are rezerve dovedite de 940 milioane barili echivalent petrol, o capacitate maximă anuală de rafinare de 8 milioane de tone, circa 600 de benzinării în România şi circa 200 de benzinării în Moldova, Bulgaria şi Serbia.
De asemenea, prin combinatul chimic Doljchim, Petrom este unul dintre cei mai importanţi furnizori de îngrăşăminte chimice, metanol, produse organice de sinteză şi catalizatori. În 2006 cifra de afaceri a companiei a fost de 3.709 milioane de euro, iar EBITDA (profit înai nte de dobândă, taxe, depreciere şi amortizare) de 1.020 milioane de euro.
După privatizarea sa în 2004, compania a înregistrat rezultate pozitive. Procesul de modernizare iniţiat în 2005 continuă, conform strategiei de dezvoltare a Petrom până în 2010.
Obiectul de activitate al Societăţii Naţionale Petrolului S.A,este:
- Exploatarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale de pe uscat şi din platoul continental al Mării Negre;
- Transportul petrolului şi a produselor petroliere;
- Rafinarea ţiţeiului;
- Comercializarea produselor prin reţele proprii de distribuţie;
- Importul şi exportul de ţiţei, produse petroliere, utilaje, echipamente, şi tehnologii specifice;
- Colaborarea tehnico-ştiinţifică în domeniul petrolier;
- Executarea de lucrări 
- În străinătate în colaborare cu alte firme în domeniu.
Petrom este compania care contribuie cel mai mult la bugetul statului; aproximativ 45% din EBITDA este distribuit instituţiilor statului sub formă de taxe, contribuţii şi dividende.
Petrom este o companie în plină ascensiune, cu un potenţial evident de succes, care deja aduce beneficii pentru acţionari, comunitate şi mediu şi pentru economia României, în general. Unul dintre obiectivele principale ale Petrom este de a deveni nu doar cea mai mare dar şi cea mai de succes companie din România, un adevărat model pentru societatea noastră.
Petrom este unica companie din România care are dreptul de a extrage ţiţei pe teritoriul ţării. Producţia anuală este de aproximativ 5 milioane tone ţiţei pe an.
Compania deţine două rafinării, Petrobrazi Ploieşti şi Arpechim Piteşti, care au capacităţi de 7 respectiv 6,5 milioane tone pe an. Ambele dispun de câte două module, putând funcţiona astfel la jumătate de capacitate.
Petrom mai deţine şi importante zăcăminte de gaze naturale, fiind al doilea furnizor după Romgaz, cu o producţie anuală de aproximativ 6 miliarde metri cubi. 
Fiind organizată ca o societate integrată pe verticală, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei petroliere,Petrom are în componenţa s pe lângă sucursale de exploatare şi exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi, ale fostei Regii Autonome a Petrolului, pe structura căreia s-a constituit, sucursale de prelucrare a ţiţeiului, sucursale pentru transportul produselor petroliere, sucursale de distribuire ale acestor produse, atât en-gros, sucursale de servicii, precum şi sucursale de cercetare.
 Structura actionariatului 
51,01% OMV AG (OMV Aktiengesellschaft)
20,64% Ministerul Economiei
20,11% Fondul Proprietatea S.A. (fond ce administrează diverse participaţii în cadrul mai multor companii din România, creat de Statul Român pentru a despăgubi persoanele expropriate abuziv în urma naţionalizărilor din perioada regimului comunist)
2,03% BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare)
6,21% Alţi acţionari (aproximativ 500.000 de persoane fizice şi juridice din România şi din străinătate)


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Fundamentala a Societatii Petrom.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!