Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020

Extras din proiect Cum descarc?

Introducere
Aceast proiect își propune să evidențieze modul în care informațiile relevate de situațiile financiare sunt prezentate și valorificate în demersul lor, pentru a caracteriza activitatea unei entități, poziția financiară și performanțele acesteia, atât pentru nevoile proprii, cât și pentru terți. 
Globalizarea economiilor face ca informarea financiară clasică, articulată în jurul conceptelor contabile să nu mai răspundă așteptărilor diferitelor categorii de utilizatori. Adesea, principiile contabile admise produc distorsiuni care deformează realitatea economică, diversitatea practicilor contabile făcând dificil demersul analizei financiare, mai ales în cazul unor entități multinaționale. 
Situațiile financiare ale unei companii reprezintă cel mai important mijloc prin care informația contabilă este pusă la dispoziția factorilor decizionali. De aceea, companiile își publică situațiile financiare, într-un mod cât mai explicit, pentru a putea fi înțelese de către cititorul interesat. 
Situațiile financiare prezintă rezultatele financiare ale unei entități grupate pe categorii de informații conform caracteristicilor economice denumite generic „structurile situațiilor financiare” care sunt direct legate de evaluarea poziției financiare (activele, datoriile și capitalul propriu) și a performanței (veniturile și cheltuielile).
Fiecare categorie de utilizatori ai informațiilor contabile va pune accente pe diferite structuri ale situațiilor financiare. Finanțatorul bancar este mai interesat asupra lichidității pe termen scurt, în timp ce investitorul potențial sau actual va fi mai atent asupra profitabilității pe termen lung și structurii capitalului. Un alt scop al analizei situațiilor financiare este de a dezvolta o bază relațională pentru a prevedea viitorul.
Elaborarea proiectului de față a reprezentat un demers de studiu al unor aspecte referitoare la activitatea companiei S.C. OMV PETROM S.A. pe parcursul anilor 2018, 2019 și 2020.
Criza pandemică care a afectat țara noastră începand cu anul 2020, a influențat negativ și compania OMV Petrom, determinând scăderea aproape a tuturor indicatorilor economico-financiari, dar compania prin strategiile pe care le-a adoptat (restructurare, modernizare și monitorizarea costurilor) a reușit să facă față mediului economic nefavorabil.
Prezentarea societății
Societatea OMV PETROM S.A. BUCUREȘTI este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. 
Sediul societății este în România, municipiul București, Calea Dorobanților numărul 239, sector 1 și este înmatriculată în Registrul Comerțului București sub numărul J40/8302/1997, având codul unic de înregistrare 1590082. 
Capitalul social al S.C. PETROM S.A. la 31 decembrie 2020 este în sumă de 5.664.108.335 RON, reprezentând 56.644.108.335 de acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 RON pe acțiune. În prezent, structura acționariatului Petrom se prezintă astfel:
Nr.crt. Acționariat Val. acțiuni %
1 OMV Aktiengesellschaft 28.894.467.414 51,01
2 Ministerul Economiei 11.690.694.418 20,64
3 Fondul Proprietatea S.A. 11.391.130.186 20,11
4 Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare 1.147.770.061 2,03
5 Investitorii 3.520.046.256 6,21
Total 56.644.108.335 100
Analiza economico-financiară la S.C. OMV PETROM S.A București 
Datele necesare pentru calculul indicatorilor financiari la societatea comercială PETROM SA BUCUREȘTI au fost preluate din situațiile financiare din anii 2018, 2019 și 2020, a căror formă sintetizată o prezentăm în continuare. De asemenea vom prezenta evoluția procentuală a indicatorilor din bilanțul contabil al anului 2019 față de 2018 și 2020 față de 2019.
Analiza rezultatului din exploatare la S.C. PETROM S.A.
Nr.crt. Indicatori 2018 2019 2020
1 Cifra de afaceri netă 12,284,378,408 16,750,726,457 12,842,384,017
2 Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(3+4+5) 9,162,016,827 14,577,604,116 10,769,034,836
3 Cheltuielile activității de bază 6,904,713,982 10,986,029,480 8,115,801,008
4 Cheltuielile activităților auxiliare 1,410,800,280 2,244,711,875 1,658,254,689
5 Cheltuielile indirecte de producție 846,502,565 1,346,862,761 994,979,139
6 Profitul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 3,122,361,581 2,173,122,341 2,073,349,181
7 Cheltuielile activității de desfacere 969,209,000 801,944,866 798,067,191
8 Cheltuielile generale de administrație 246,193,000 201,941,223 235,747,276
9 Alte venituri din exploatare 57,638,849 139,996,979 157,743,750
10 Profitul din exploatare (6-7-8+9) 1,964,598,430 1,309,233,231 1,197,278,464
1. Analiza evoluției procentuale a indicatorilor din bilanț
La data de 31 decembrie 2019, activele totale însumau 25 mld. lei, cu 18% mai mult față de sfârșitul anului 2018, în special datorită creșterii activelor corporale și necorporale, activelor financiare și a stocurilor, valoare contrabalansată de scăderea creanțelor, precum și de diminuarea soldului contului casă și conturi la bănci. Ieșirile de numerar mai mari pentru investiții, creditele acordate filialelor și plata dividendelor către statul român, OMV și acționarii minoritari au determinat un nivel mai scăzut al numerarului net la data de 31 decembrie 2019. 
Activele totale în anul 2020 însumau 26.713 mil. lei, cu 7% mai mult față de sfârșitul anului 2019, în special datorită investițiilor realizate în 2020.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, Bucuresti, 2018 - 2020.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. www.petrom.com
2. http://www.petrom.com/portal/01/petromcom/petromcom/Petrom/Annual_Report
3. http://www.wall-street.ro/tag/petrom-gas.html
4. http://www.zf.ro/wikizf/omv-petrom-s-a-8068381


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!