Analiza Mediului Extern și Influienta Lui Asupra Firmei

Extras din proiect

Actualitatea temei. Orice firmă, pentru a-şi desfăşura activitatea cât mai bine, şi pentru a deveni un actor cât mai puternic pe piaţă, trebuie în primul rând să cunoască foarte bine mediul în care se află. Mediul extern reprezintă un ansamblu de factori şi forţe aflate în exteriorul firmei capabile să influenţeze declanşarea, menţinerea, dezvoltarea sau blocarea schimburilor de mărfuri pe pieţele pe care activează. Factorii şi forţele externe pot influenţa în mod direct sau indirect asupra activităţii firmei. În consecinţă, în funcţie de caracterul acţiunilor lor, se pot delimita două grupări distincte ale componentelor acestui tip de mediu: micromediul şi macromediul. Toate elementele care vin în contact cu firma au o însemnătate deosebită. De exemplu, cultura organizaţională şi personalul influenţează din interior starea firmei. Din exterior fac presiuni furnizorii, clienţii, diversele organisme, intermediarii, concurenţii. De aceea trebuie ţinut cont de tot ceea ce se întâmplă în mediul respectiv pentru a se putea lua decizii corecte. Este foarte important să-ţi dai seama de influenţa pozitivă sau negativă pe care o poate avea fiecare dintre componentele macromediului sau micromediului asupra firmei şi acţiunilor ei.
Scopul cercetării a fost de a sesiza oportunităţile şi ameninţările mediului extern asupra firmei, dar şi de a identifica factorii cheie de success ai sectorului de activitate, veritabile variabile strategice externe pe care toate firmele trebuie să le cunoască şi să le stăpînească pentru a supravieţui.
Firma, indiferent de profilul şi dimensiunile ei, este dependentă de mediul său extern, de multitudinea de elemente aflate în continuă mişcare care îl formează. Prin urmare, pentru a putea acţiona adecvat în diferite situaţii, trebuie să ştim mai întîi cine ne încojoară, care sunt factorii cu care – fie că vrem sau nu – trebuie să ne confruntăm, cum şi cît de des se schimbă ei în imediata noastră vecinătate, pentru că relaţiile dintre întreprindere şi „ actorii” din afară îşi pun amprenta pe întreaga activitate de marketing.
Obiectivele propuse în cadrul acestei lucrări au fost:
- cunoaşterea conceptului de mediu extern al firmei şi al componentelor care-l alcătuiesc.
- evidenţierea şi înţelegerea esenţei principalelor forţe care alcătuiesc mediul de marketing precum şi exemple care sa ilustreze potemţialul impact al acestora asupra activităţii de piaţă a firmei.
- prezentarea modalităţilor prin care firma poate supraveghea modificările de mediu şi a celor prin care poate reacţiona la aceste modificări.
- înţelegerea conţinutului relaţiilor firmei cu mediul său extern, a relaţiilor directe de piaţă şi a celor de concurenţă.
În vederea elaborarii acestei teze au fost consultate o serie de surse bibliografice, multe din acestea fiind semnate de autori reputaţi – Nicolescu O., Verboncu I., Kotler Ph., Barbulescu C., Burduş I., Vintilă G., Drucker P., Stanciu S. etc.
Lucrarea este structurată în două capitole. Primul capitol I intitulat „Bazele teoretice ale mediului extern” tratează influenţa componentelor mediului asupra firmei şi analizează în detaliu componentele micromediului (furnizorii, consumatorii finali şi intermediarii, concurenţii, organismele publice) şi componentele macromediului şi rolul lor în demersul strategic al firmei. Firma poate să desfăşoare o activitate normală şi eficientă numai în măsura în care cunoaşte factorii mediului extern, modificările care intervin, adaptându-se continuu la cerinţele acestuia.
Capitolul II intitulat „Analza mediului extern” este dedicat analizei mediului extern. În cadrul acestui capitol sunt cercetate componentele şi tendinţele macromediului şi micromediului firmei, subliniind faptul că trebuie acordată o atenţie deosebită modificărilor intervenite în cadrul acestora pentru a putea elabora şi utiliza strategii cu ajutorul carora să fie valorificate oportunitaţile şi minimizate sau eliminate ameninţările. 
Metodele cercetării sunt cele generale – ştiinţifice: metoda grafică, metoda sistemică, metoda situţională, metoda monografică, metoda experimentului, metode sociologice, metoda de modelare, precum şi modele de analiză a mediului extern: modelul PEST, analiza SWOT şi modelul analizei concurenţiale. În vederea elaborarii unei strategii optime, firmele trebuie sa ţină seama de toate componentele mediului extern, de intensitatea influenţei lor, de evoluţiile acestora şi de interdependenţele existente între apariţia unor factori şi activitatea prezentă, dar şi de perspectiva firmei.
În cadrul analizei micromediului firmei s-a urmărit realizarea unei analize detaliate a fiecarui component al micromediului respectiv, firma însăşi, furnizorii, clienţii, intermediarii, concurenţii şi alţi deţinători de interese cunoscuţi sub denumirea de publicul firmei. Analiza micromediului firmei este o analiză extrem de complexă datorită multitudinii aspectelor investigate şi trebuie să aibă un grad ridicat de obiectivitate, având în vedere că informaţiile obţinute sunt utilizate în cadrul procesului de planificare strategică. Prin intermediul acesteia se realizeaza o informare asupra pieţei şi a concurenţilor în ansamblul lor, se determină atractivitatea pieţei şi a potenţialilor participanţi, se identifică principalele oportunitaţi şi ameninţări provenite din mediul extern, se identifică căile prin care pot fi valorificate oportunităţile oferite de piaţă şi evitate sau contracarate ameninţările, sunt identificate principalele avantaje în raport cu clienţii care pot consolida sau dezvolta poziţia firmei pe plan extern şi determina informaţiile necesare care stau la baza deciziilor strategice privind evoluţia firmei


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Mediului Extern si Influienta Lui Asupra Firmei.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!