Asigurări și Protecție Socială

Cuprins proiect

- PILONUL I
- PILONUL II
- PILONUL III
- PILONUL IV
- CARDUL EUROPEAN
- ASIGURARILE PRIVATE DE SĂNĂTATE
- ASIGURĂRILE MALPRAXIS
Principii de bază:
- Principiul unicităţii;
- Principiul egalităţii;
- Principiul solidarităţii sociale;
- Principiul obligativităţii;
- Principiul contributivităţii;
- Principiul repartiţiei;
- Principiul autonomiei.


Extras din proiect

PILONUL I
- Tipul sistemului: PAYG 
- Asiguraţii
- Transferul stagiului de cotizare
- Nivelul contribuţiilor
- Locuri care prezintă condiţii speciale şi deosebite de muncă
- Perioade necontributive asociate stagiului de cotizare
ASIGURAŢII
-persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
-funcţionarii publici; 
-persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti;
-membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
-şomeri; 
-asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari; 
-administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management; 
-membri ai asociaţiei familiale; 
-persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente; 
-persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; 
-alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale; 
-persoanele care doresc să îşi completeze venitul asigurat.
COTE DE CONTRIBUTII SOCIALE
CAS 1 ianuarie – 30 noiembrie 2008
N 19,5% 9,5%
D 24,5% 9,5%
S 29,5% 9,5%
CAS 1 decembrie 2008
N 18% 9,5%
D 23% 9,5%
S 28% 9,5%
CASS
1 ian – 30 iunie 5,5% 6,5%
1 iulie – 30 nov 5,5% 5,5%
După 1 dec 5,2% 5,5%
CONTRIBUŢIA PENTRU ŞOMAJ
1 ian – 30 nov 1% 0,5%
După 1 dec 0,5% 0,5%
CONTRIBUŢIA PENTRU CONCEDII ŞI INDEMNIZAŢII
0,85% -
CONTRIBUŢIA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
0,4%-2%
Obligaţiile angajatorilor pentru drepturile persoanelor cu handicap
BAZA DE CALCUL
-venitul brut realizat lunar 
- persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
- funcţionarii publici; 
- persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti;
- membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
-venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia sau în contractul de asigurare socială
- asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari; 
-administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management; 
-membri ai asociaţiei familiale; 
-persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente; 
-persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; 
-alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale; 
- salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în cazul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională. 
CONDIŢII SPECIALE
- pot afecta esenţial capacitatea de muncă a asiguraţilor datorită gradului mare de expunere la risc;
- se stabilesc prin contractul colectiv de muncă;
- avizul inspectoratului teritorial de muncă este obligatoriu.
TERMENE DE PLATĂ
- data stabilită pentru plata drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata; 
- data stabilită pentru plata chenzinei a 2-a, în cazul angajatorilor ce efectuează plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata; 
- până la sfârşitul lunii pentru luna în curs, în cazul următorilor:
- asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari; 
-administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management; 
-membri ai asociaţiei familiale; 
-persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente; 
-persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; 
-alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale; 
-persoanele care doresc să îşi completeze venitul asigurat.
- până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul şomerilor.
CONDIŢII DEOSEBITE
- unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă; 
- activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii; 
- aviaţia civilă, pentru personalul navigant; 
- activitatea artistică desfăşurată în anumite profesii;
- Altele conform legii nr. 226 din 7 Iunie 2006.
PERIOADE NECONTRIBUTIVE
- a beneficiat de pensia de invaliditate;
- a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar; 
- a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită:
- concentrat;
- mobilizat;
- prizonierat.


Fisiere în arhivă (1):

  • Asigurari si Protectie Sociala.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!