Aspecte generale privind bursa de valori

Cuprins proiect

Capitolul I – ASPECTE GENERALE PRIVIND BURSA DE VALORI 2
1.1. Concept, funcţii, rol 2
1.2. Statutul bursei de valori 3
1.3. Membrii bursei 4
Capitolul II – ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BURSEI DE VALORI 5
2.1. Agenţii pieţei bursiere 5
2.2. Compartimentele bursei de valori 6
2.3. Mecanismul tranzacţiilor 8
2.3.1. Iniţierea operaţiunii; ordinele de bursă 8
2.3.2. Negocierea contractului 9
2.3.3. Executarea contractului 10
Capitolul III – BURSA DE VALORI DIN BUCUREŞTI 11
3.1. Scurt istoric 11
3.2. Evoluţia Bursei de Valori din Bucureşti în perioada 1995 - 2010 12
Capitolul IV – APLICAŢII 17
Bibliografie 19


Extras din proiect

Capitolul I – ASPECTE GENERALE PRIVIND BURSA DE VALORI
1.1. Concept, funcţii, rol
Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri adecvate 
pentru efectuarea continuă, ordonată, transparentă şi echitabilă a tranzacţiilor cu valori mobiliare, şi anume acţiuni, obligaţiuni, precum şi instrumente financiare derivate.
Privită în mod global, bursa este un loc de întâlnire unde vânzătorii şi cumpărătorii de titluri de valoare fac tranzacţii, fixează preţul acestora, stabilesc modalităţi de vânzare-cumpărare a obiectului tranzacţiei.
Principalele burse de valori se află în Europa: la Londra (Stock Exchange), Paris, Milano, Frankfurt, München, în S.U.A. la New York şi în Japonia la Tokyo.
În cadrul burselor, negocierile se desfăşoară într-un anumit loc, în zile şi la ore fixate în cadrul programului de lucru al acestora. La burse, părţile contractante încheie operaţiunile lor prin intermediul agenţilor de schimb şi până la sfârşit partenerii nu se cunosc între ei, operaţiunile fiind negociate pe baza ordinelor de vânzare-cumpărare primite în acest sens.
Rolul şi importanţa burselor au crescut în ultimul timp, ca urmare a unui complex de factori, din care putem menţiona:
- bursa constituie o piaţă principală pe care se întâlnesc cererea şi oferta de capital, într-un echilibru asigurat de legile liberei concurenţe;
- tranzacţiile în cadrul burselor se încheie pe baza unor reglementari bine determinate şi a unor uzanţe şi reguli cunoscute, fapt ce sporeşte încrederea între vânzători şi cumpărători;
- cotaţiile care se stabilesc în cadrul burselor pot influenţa nivelul preţurilor şi cursurilor de schimb pentru operaţiunile care se încheie în afara acestora (o parte importantă din afaceri se negociază direct între vânzători şi cumpărători iar aceştia se orientează şi pe baza cotaţiilor oficiale de la bursă);
- bursele constituie locul unde se concentrează un mare volum de informaţii cu caracter economic, financiar, politic;
- fondurile de investiţii şi capitalurile sunt orientate prin activitatea bursieră spre acele domenii de activitate ce posedă un grad înalt de eficienţă;
- oferă posibilitatea schimbării imediate a titlurilor în lichidităţi; deţinătorii de obligaţiuni le pot vinde la bursă şi pot recupera banii împrumutaţi înainte de scadenţă;
- contractele pentru operaţiunile negociate la bursă se întocmesc pe baza unor formulare tip, cu valoare de acte juridice.
Principalul rol al bursei îl constituie efectuarea de tranzacţii cu titluri de valoare emise de agenţii economici şi plasate de agenţii de schimb, acestea putând fi comercializate datorită caracterului lor negociabil.
Funcţiile bursei de valori sunt:
- Concentrarea cererii şi ofertei de hârtii de valoare pe o anumită piaţă;
- Efectuarea tranzacţiilor cu hârtii de valoare;
- Înregistrarea sistematică a cursurilor de schimb ale acestora;
- Reflectarea conjuncturii economice şi valutare la un moment dat şi într-o anumită perspectivă;
În funcţie de varietatea tranzacţiilor pe care le mijlocesc, bursele pot fi generale şi specializate. În cadrul burselor generale se tranzacţionează o gamă variată de mărfuri şi hârtii de valoare. Bursele specializate mijlocesc tranzacţii doar cu mărfuri sau doar cu hârtii de valoare.
1.2. Statutul bursei de valori
Din punctul de vedere al regimului juridic, bursa poate fi organizată şi administrată de stat, sau poate fi o bursă privată, înfiinţată şi organizată de particulari, de multe ori sub forma societăţii pe acţiuni Modelul bursei de stat, reglementată şi organizată prin legi speciale, este ilustrat îndeosebi în ţările de drept latin. În ceea ce priveşte bursele private, ele reprezintă asociaţii ale persoanelor fizice şi/sau juridice, create în condiţiile legii pentru constituirea şi exploatarea unei pieţe bursiere.
În România, bursa de valori este concepută ca o instituţie publică, cu personalitate juridică proprie şi care asigură locul şi mijloacele specifice pentru desfăşurare de operaţiuni cu titluri financiare în mod organizat în condiţii de concurenţă şi transparenţă. 
În cadrul fiecărei burse de valori se instituie Asociaţia bursei de valori, care funcţionează potrivit prevederilor legale şi statutului pe care îl adoptă la prima ei adunare generală, supunându-l aprobării Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Aspecte Generale Privind Bursa de Valori.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!