Audit Financiar Integrat

Cuprins proiect Cum descarc?

1.Acceptarea desemnarii
2.Cunoasterea clientului
3.Evaluati riscul inerent general
4.Calculati pragul de semnificatie general
5.Intocmiti o foaie de lucru privind revizuirea analitica initiala
6.Evaluati riscul inerent specific elementului ales
7.Considerati riscul de control 100% , daca nu documentati evaluarea riscului de control
8.Stabilirea esantionului
9.Auditati elemental
10.Sumarul erorilor
11.Chestionarul privind continuitatea activitatii
12.Raportul de audit
BIBLIOGRAFIE


Extras din proiect Cum descarc?

SCRISOARE DE MISIUNE PENTRU EFECTUAREA AUDITULUI
Către Consiliul de Administraţie al SC CLAUSEB SRL
Dumneavoastră aţi cerut ca noi să efectuăm auditul situaţiei conturilor cheltuieli cu salariile pentru exerciţiul financiar care se încheie la 31.12.2013. Suntem încântaţi să vă confirmăm acceptarea misiunii prin conţinutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastră asupra situaţiei conturilor de cheltuieli cu personalul.
Noi ne vom desfăşura activitatea de audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să planificăm şi să efectuăm auditul, cu scopul de a obţine o asigurare rezonabilă că situaţia privind conturile de cheltuieli cu personalul nu conţin denaturări semnificative. Un audit include examinarea, pe bază de teste, a dovezilor privind valorile şi prezentările de informaţii din situaţiile financiare.
Datorită caracteristicii de test şi a altor limitări inerente ale oricărui sistem contabil, există un risc inevitabil ca unele denaturări semnificative să rămână nedescoperite.
Vă reamintim că responsabilitatea pentru întocmirea şi prezentarea adecvată a situaţiei privind conturile de cheltuieli cu salariile, este a conducerii societăţii. Aceasta include menţinerea înregistrărilor contabile adecvate şi controlul intern, selectarea şi aplicarea politicilor contabile. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scrisă privind declaraţiile făcute nouă în legătură cu auditul.
Aşteptăm cu nerăbdare colaborarea cu echipa dumneavoastră şi credem că aceasta ne va pune la dispoziţie orice înregistrări, documentaţii şi alte informaţii care ne vor fi necesare în efectuarea auditului. Onorariul nostru, care va fi facturat pe măsură ce ne desfăşurăm activitatea, se calculează pe baza timpului efectiv lucrat plus cheltuieli ce vor fi decontate pe măsură ce vor fi efectuate.
Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi exemplarul ataşat acestei scrisori pentru a ne arăta că scrisoarea este conformă cu înţelegerea dumneavoastră în legătură cu efectuarea auditului asupra situaţiei conturilor de cheltuieli cu personalul.
SCRISOARE DE CONFIRMARE A EFECTUĂRII AUDITULUI LA
S.C. CLAUSEB SRL
Stimaţi domni,
Prin prezenta confirmăm, în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă, după o consultare adecvată cu alţi directori şi reprezentanţi ai companiei, că suntem de acord cu efectuarea auditului asupra situaţiilor conturilor de cheltuieli cu personalul al societăţii de către dumneavoastră, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2013.
Recunoaştem, în calitate de administratori, responsabilităţile noastre în baza legislaţiei în vigoare privind întocmirea situaţiilor financiare care să prezinte o imagine fidelă. Toate înregistrările contabile v-au fost puse la dispoziţie pentru audit şi toate tranzacţiile efectuate de companie au fost reflectate şi evidenţiate corespunzător în înregistrările contabile.
Toate celelalte înregistrări şi informaţii aferente, inclusiv procesele – verbale ale tuturor întâlnirilor conducerii şi ale acţionarilor, v-au fost puse la dispoziţie.
Compania nu a încheiat în cursul perioadei nici un contract, înţelegere sau tranzacţie prin care să acorde facilităţi de credit pentru administratori sau să garanteze astfel de credite.
Nu au existat evenimente postbilanţiere care să facă necesară revizuirea cifrelor incluse în situaţiile financiare sau includerea unei note în acest sens.


Fisiere în arhivă (1):

  • Audit Financiar Integrat.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Botez Daniel, „Audit financiar integrat – suport de curs”, Bacău 2012;
2. Camera Auditorilor Financiari din România, „Ghid privind Auditul Calității”, editura Irecson, București 2010;
3. www.clauseb.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!