Bazele Activității Economice ale Întreprinderii pe Piața Imobiliară

Extras din proiect

Trecerea Republicii Moldova la relaţii de piaţă a servit drept un impuls puternic la dezvoltarea activităţii întreprinzătoare pe teritoriul ţării, inclusiv și a micului business. 
Dezvoltarea relațiilor de piață a oferit posibilitatea oricărui cetățean apt de activitate să efectueze orice activitate intreprinzătoare legală sub diferite forme ca întreprindere individuală, societate cu răspundere limitată, societate de acțiuni și altele.
Astfel, practic orice om poate să-și creeze propriul business care îi va aduce venit, dar lipsa cunoștințelor și deprinderilor necesare în diferite domenii poate sa nu-i permită să conducă efectiv întreprinderea și, ca urmare, asta va duce la faliment.
Procesul de analiza a eficacității investițiilor necesită ca întreprinderea sa întreprindă următorii acțiuni: să evalueze cheltuieli ale proiectului; să evalueze fluxurile de numerar provenite după aplicarea proiectului și riscul acestor fluxuri de numerar și să determine valoarea capitalului corespunzător după care se decontează fluxuri de numerar.
Piața stimulează întreprinderea la acțiuni hotărîte în însușirea unor noi metode de conducere, la schimbarea completă a activității proprii. În condiții de piață întreprinderea e cel mai important obiect al gospodăriei deoarece este un producător de mărfuri independent, pentru care spațiu economic este practic nelimitat, dar care depinde totalmente de capacitatea de a lucra fără pierderi, adaptîndu-se la condiții schimbătoare ale mediului economic.
Scopul acestei lucrării de curs este descrierea bazelor activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară, analiza caracteristicilor tehnico-economice de bază a întreprinderii și argumentarea alegerii unor metode optimale economice ale deciziei investiționale.
Pentru atingerea acestor scopuri alese lucrarea de curs a fost divizată în patru compartimente. Fiecare compartiment al lucrării de curs îmi va permite:
- să studiez structura cheltuielilor întreprinderii care își execută activitatea pe piața imobiliară;
- să descopăr sursele posibile ale veniturilor întreprinderii;
- să studiez diferite variante de distribuire a veniturilor;
- să formez corect orarul pentru personal și să determin fondul salariului pentru lucrătorii întreprinderii;
- să determin corect indicatorii folosirii fondurilor de producere de bază și circulația mijloacelor întreprinderii.
1.DETERMINAREA CHELTUIELILOR ANUALE ALE ÎNTREPRINDERII
1.1. Determinarea numărului lucrătorilor la întreprindere
În subcapitolul corespunzător este necesar să fie determinat numărul 
lucrătorilor ce fac parte din personalul întreprinderii.
Pentru determinarea numărului lucrătorilor la întreprindere este 
necesar să se determine numărul lucrătorilor pentru fiecare secție. Pentru aceasta, în prima etapă este necesar să fie calculate indicatorii ca: valoarea volumului lucrărilor efectuate de întreprindere pe parcursul anului, fondul anual de salarizare pentru fiecare secție și pe întreprindere în general.
Pentru determinarea sumei încasărilor întreprinderii pe parcursul anului se sumează veniturile anuale la fiecare dintre tipurile activității (expertiza tehnică, servicii de evaluare, servicii de rieltor și de consulting)
Suma încasărilor = 90000+170000+430000+420000=1110000 lei
Apoi determinăm fondul anual de salarizare al administrației întreprinderii, reieșind din faptul ca salariul aparatului administrativ constituie 17% din suma încasărilor întreprinderii:
Fondul salarizării administrației: 1110000 *0,17=188700 lei
Apoi determinăm fondul de salarizare pentru fiecare secție aparte,
luînd în considerație, că fondul de salarizare se repartizează la fiecare secție corespunzător: 60%, 45%, 40%, 15%, fondul de salarizare pentru fiecare secție a constituit:
Fondul secției de expertiză tehnică = 90000*0, 60=54000 lei
Fondul secției serviciilor de evaluare =170000*0,45=76500 lei 
Fondul secției de rieltor =430000*0,40=172000 lei 
Fondul secției creditare = 420000*0,15= 63000 lei
Astfel fondul total de remunerarea muncii în întreprindere constituie:
54000 + 76500 + 172000 +63000 + 188700 = 554200 lei
Pentru simplificarea determinării numărului lucrătorilor la întreprindere calculăm fondul lunar de salarizare la fiecare secție. Pentru aceasta vom diviza fondul anual de salarizare în douăsprezece luni. Fondul lunar de salarizare la fiecare secție aparte constituie: administrația - 15725 lei; secția de expertiză tehnică – 4500 lei; secția serviciilor de evaluare –6375 lei; secția serviciilor de rieltor – 14333 lei; secția creditare – 5250 lei. 
Astfel fondul lunar de salarizare în întreprindere constituie:
15725 + 4500 + 6375 + 14333 + 5250 =46183 lei
Numărul lucrătorilor întreprinderii a fost determinat în conformitatea cu cerințele legislației Republicii Moldova, datele statistice despre salariu mediu s lucrătorilor din Moldova.
În componența secției de expertiză tehnică sunt un specialist - inginer constructor
Secția serviciilor de evaluare este formată din două persoane: șeful secției, un specialist licitant 
Secția serviciilor de rieltor este compusa din trei persoane – șeful secției, doi finanțători.
Secția creditare este constituită dintr-o singura persoană – economistul 
Este necesar de remarcat ca fondurile salariului care sunt prevăzute pentru remunerarea muncii pentru tipuri de activități ca consulting nu permit să avem în structura organizațională a intreprinderii secții care se ocupa cu tipul dat de activitate. De aceea activitatea în direcția corespunzătoare este executată de specialist principal: jurist – care oferă serviciilor de consultare.
Facînd un rezumat al compartimentului respectiv este necesar de menționat ca numărul total de lucrători ai întreprinderii în corespundere cu cerințele Legii Republicii Moldova privind remunerarea muncii și cerințele în domeniul calificării lucrătorilor constituie 6 persoane și este compusa din administrația,trei secții: din secția de expertiză tehnică, secția serviciilor de evaluare, secția serviciilor de rieltor și un specialist principal.


Fisiere în arhivă (1):

  • Bazele Activitatii Economice ale Intreprinderii pe Piata Imobiliara.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!