Comerțul Exterior al României Sub Impactul Crizei Economice Mondiale

Cuprins proiect

Introducere 2
Ce este criza economică mondială- 3
Impactul crizei economice asupra României 3
Exporturile și importurile României. 4
Previziuni 12
Concluzii 15


Extras din proiect

Introducere 
În ultimul deceniu, comertul exterior a fost în mod constant, unul din motoarele economiei romanesti, rol care s-a intensificat în perioada mai recentă. Creșterea lui a depășit performațele înregistrate de PIB și de producția industriala, reflectând astfel deschiderea economiei românești și integrarea ei crescândă în economia mondială globalizată. 
În anul 2007, cifrele demonstrează că valoarea cumulată a schimburilor comerciale ale Romaniei (export FOB și import CIF) a fost de 80,26 miliarde euro ceea ce reprezintă o creștere de 25% față de anul precedent. 
Deficitul comercial FOB-CIF în anul 2007 a fost de 21,50 miliarde euro, cu 6,60 miliadre euro mai mult decât în anul 2006.
Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în anul 2007 a fost de 21,12 miliarde euro la expedieri şi de 36,15 miliarde euro la introduceri, reprezentând cca. 72% din total exporturi şi cca. 71% din total importuri.
În anul 2009, cifrele demonstrează că valoarea cumulată a schimburilor comerciale ale României (export FOB și import CIF) a fost de 68,82 miliarde euro ceea ce reprezintă scăderea de 22,3 % față de anul 2008.
Țările membre ale Uniunii Europene sunt principalii parteneri comericali ai Romaniei, ponderea lor fiind în creștere. În anul 2007, Uniunea Europeana a absorbit 67,6% din exporturile Romaniei. La export, trei țări membre ale Uniunii Europene dețin primele locuri: Italia (19,2%), Germania (14,0%) si Franta ( 7,4%).
Ce este criza economică mondială?
Criza economică mondială din 2007–2009 a început în luna iulie 2007 , moment când pierderea încrederii investitorilor americani în ipotecarea securitizată a condus la o criză de lichidități ce a determinat o injectare substanțială de capital în piețele financiare din partea Rezervei Federale americane, a Băncii Angliei și a Băncii Centrale Europene 
Prăbușirea Administrației Federale pentru Locuințe (S.U.A.) este adesea făcută responsabilă pentru producerea crizei. Însă vulnerabilitatea sistemului financiar a fost provocată de contractele și operațiile financiare complicate și supuse efectului de pârghie, politica monetară a S.U.A. stabilind un preț neglijabil pentru credit și astfel favorizând o cotă foarte ridicată a efectului de pârghie și, conform economistului american John Bellamy Foster, o „hipertrofie a sectorului financiar”.
Impactul crizei economice asupra României
Criza economică mondială se amplifica pe fiecare zi ce trecea, în 2008, iar Romania începea tot mai mult să resimtă această recesiune economică, la care marii economiști de la nivel mondial nu reusesc să-i găsească antidot. Iar cel mai tare se va resimți această criză la nivelul companiilor din România.
Angajarea pe trasee de dezvoltare economică accelerată a unor ţări cu populaţii foarte mari (China şi India cca. 1/3 din populatia lumii) şi dezvoltarea economicţ a ţărilor Central şi Est Europene din ultima decadă au determinat schimbări majore în ansamblul sistemului economic mondial. 
Echilibrul pieţelor de resurse energetice, de materii prime, de capital, de forţă de muncă şi echilibrul ecologic global au fost şi vor fi afectate. 
Criza imobiliară din diverse ţări dezvoltate, fluctuaţiile preţului petrolului şi gazelor naturale, inflaţia, criza din domeniu agroalimentar, criza de pe pieţele financiare, reducerea ritmului dezvoltării economice în unele ţări sunt aspecte ale fenomenelor de reglare/autoreglare a unei economii “tot mai globale”.
În România, primele sectoare economice afectate vor fi cele legate de export, mai ales de exportul în UE spre care se indreaptă cca. 70% din total export.


Fisiere în arhivă (1):

  • Comertul Exterior al Romaniei Sub Impactul Crizei Economice Mondiale.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!