Concept și Cerințe Despre Casieria Bancară

Cuprins proiect

Intoducere
Capitolul 1. Concept şi cerinţe despre casieria bancară,clasificare. Personalul casieriei
1.1. Casieria bancară.Cadru conceptual.Clasificare
1.2. Casierul ,,instituţie bancară” semnificativă. Comportamentul casierului în relţiile cu clienţii şi cu şefii ierarhici
1.3. Organizarea locului de munca al casierului
Capitolul 2. Organizarea compartimentului de casierie bancară
2.1. Serviciile casieriei în bănci
2.2. Funcţionarea casei operative
2.3. Modul de păstrare a numerarului şi a altor valori. Închiderea zilnica a operatiunilor de casierie
Capitolul 3.VictoriaBank. Operaţiunile de casă în cadrul acestei bănci
3.1. VictoriaBank. Obiective de performanţă pentru anul 2008.Avantajele competitive.Direcţii strategice de dezvoltare
3.2. Serviciile VictoriaBank.Operaţiuni de casă în cadrul băncii ,,VictoriaBank”
Bibliografie


Extras din proiect

Introducere
Banca potrivit statutului său de organizare şi funcţionare, este obligată să respecte prevederile legislaţiei şi ale actelor normative în baza cărora are dreptul să efectuieze operaţiuni de casă pentru clienţii săi (persoane juridice şi fizice).
Operaţiunile de casă sunt operaţiuni de intermediere ale băncii şi servesc drept bază pentru gestionarea fluxurilor monetare ale băncii ,,primite ” de bancă şi fluxurile monetare ,,eliberate” din bancă. Astfel operaţiunile de casă contribuie la încasarea şi atragerea resurselor financiare, care în acest caz sunt operaţiuni pasive şi la plasarea mijloacelor care reprezintă diferite tipuri de operaţiuni active.
Banca este primordial intermediară şi prestatoare de servicii şi trebuie să apară în toate ipostazele sale cu clienţii,ca atare: îndatoritoare, eficientă, politicoasă şi elegantă. De aici rezultă şi cerinţele de comportament privind personalul băncii, casierii în primul rând.
Aşa cum s-a precizat, în practica internaţională, casierul bancar are multiple atribuţii, reprezentând prototipul bancherului, ca reprezentant al băncii în relaţiile cu clienţii,trebuie să aibă eleganţă în port şi în expresie şi în modul de prezentare personal.
În proiectul meu de specialitate m-am straduit să mă axez în principal pe tot ce are conjunctură cu ,,Operaţiunile de casă în Bancile Comerciale”, m-am bazat pe legislaţie şi actele normative ce ţin de tema dată, de cunoştinţile accumulate anterior la disciplinele cum ar fi ,,Bazele activităţii bancare” şi ,,Tehnologiile operaţiunii bancare”, pe câteva manuale şi surse electronice.
Am prezentat 3 capitole, concluzii şi anexe privind tema dată. În primul capitol am reprezentat funcţiile personalului casieriei,importanţa lui, portretul lor comportamental în general şi în raport cu clienţii şi şefii ierarhici. În cel de-al doilea capitol m-am axat pe organizarea şi funcţionarea serviciilor casieriei bancare şi în cel de-al treilea capitol este prezentată banca în care a fost desfăşurată practica de iniţiere şi am făcut o analiză a temei date în acea bancă ,adică a operaţiunilor de casă.
Capitolul 1. Personalul casieriei.Concept şi cerinţe. Noţiuni
1.1.Casieria bancară.Cadru conceptual.Clasificare
Activitatea de casierie este mai complexă decât pare la prima vedere, incluzând mai multe feluri de operaţiuni: în lei şi valută, in banca si in afara bancii, cu metale pretioase, pastrare de valori, colectare numerar, transport bani in interiorul tarii si in afara. Aceste tipuri de operatiuni determina o grupare a casieriilor in functie de mai multe criterii, dupa cum urmeaza: 
a) dupa caracterul activitatii:
- casierii universale (incasari si plati); 
- casierii specializate (incasari lei, plati lei, operatiuni valutare, schimb valutar); 
b) dupa relatia cu clientii: 
- casierii operative; 
- casierii de circulatie; 
c) dupa programul de activitate:
-casierii cu program de zi; 
-casierii serale; 
d) dupa activitatile nonmonetare: 
-casierii speciale (metale pretioase); 
- casierii pentru valori depuse la pastrare; 
e) dupa locul de functionare: 
- casierii pentru incasari in lei in afara sediului bancii (in magazine comerciale); 
- casierii de schimb valutar in afara sediului bancii (aeroporturi, gari, puncte de trecere a frontierei). 
Conform regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în bancile din Republica Moldova, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
Banca ofertantă – Banca ce ofera numerar.
Banca solicitantă –Banca ce solicita retrageri de numerar.
Componenţa de transport a Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare


Fisiere în arhivă (1):

  • Concept si Cerinte Despre Casieria Bancara.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!