Consumului efectiv al gospodăriilor populației și al formării brute de capital fix asupra PIB-ului trimestrial

Extras din proiect

Aceasta lucrare isi propune sa studieze starea Economica a Romaniei, prin descrierea evoulutiei unor indicatori, in decursul anilor 2000-2010 si a cauzelor produse de acestia in ansamblul economiei nationale si testarea legaturilor dintre acestia prin modele econometrice de regresie ,prin intermediul programului Excel.
Sursa datelor analizate o reprezinta site-ul Institutului National de Statistica : http://www.insse.ro/cms/rw/pages/PIB-trim.ro.do 
Prezentarea Modelelor si a Indicatorilor utilizati
Prin folosirea instrumentului Excel, am avut in vedere studierea legaturii nivelul Pib –ului, influentat de doi indicatori – Consumul efectiv al gospodariilor si al Formarii Brute de Capital Fix, indicatori care in urma articolelor intervin cel mai puternic in determinarea cresterii sau scaderii Pib-ului pentru anii 2000-2010.
Indicatori utilizati :Formarea Bruta Capital Fix , Consumului Efectiv al Populatiei, Produsul Intern Brut.
Indicatorii sunt exprimati in milioane RON pentru anii 2000-2010, pe trimestre, astfel ca in total sunt 44 date pentru fiecare indicator din cei 3 , corespunzatori celor 44 de trimestre ale anilor 2000-2010. 
Produsul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unei țări în decurs de un an. Acesta se poate calcula și la nivelul unei regiuni sau localități.
PIB-ul este suma cheltuielilor pentru consum a gospodăriilor private si a organizatiilor private non-profit, a cheltuielilor brute pentru investitii, a cheltuielilor statului, a investitiilor în scopul depozitării ca si câsigurile din export din care se scad cheltuielile pentru importuri.
PIB = consum + investiții + exporturi − importuri
Economiștii (pornind de la Keynes) au împărțit termenul de consum general în două părți: consumul privat și cheltuielile sectorului public. Două avantaje ale împărțirii consumului total în acest mod în teoria macroeconomică sunt:
- Consumul privat este o preocupare centrală a economiei bunăstării. Investițiile private și subdiviziunile comerciale ale economiei sunt direcționate ultimativ (în curentul principal al modelelor economice) înspre creșterea pe termen lung a consumului privat.
- Deoarece este separat de consumul privat endogen, consumul sectorului public poate fi considerat exogen, astfel încât diferite niveluri ale consumului sectorului public pot fi considerate ca făcând parte din domeniul plin de sensuri al macroeconomiei.
Astfel PIB poate fi exprimat:
PIB = consum privat + consumul statului+ investiții + exporturi nete
exporturi nete = exporturi − importuri
Componentele PIB:
- Consumul privat - este în mod normal cea mai mare componentă a PIB, reprezentând cheltuielile gospodăriilor în economie. Aceste cheltuieli pot fi clasificate în : bunuri durabile, bunuri perisabile și servicii. Exemple: hrană, chirie, bijuterii.
- Cheltuielile statului - sau consumul sectorului public, reprezintă suma tuturor cheltuielilor guvernamentale pentru bunuri finite și servicii. Include salariile angajaților din sectorul public, cumpărarea de armament etc
- Investițiile - includ investiții în fabrici, echipamente, inventar și nu include schimburile de active existente. De exemplu: construcția unei mine, cumpărarea de software, cumpărarea de mașini și echipamente. Cheltuielile gospodăriilor pentru noi locuințe fac parte din investiții.
- Exporturile - reprezintă exporturile brute ale unei țări, incluzând bunuri și servicii, destinate consumului într-o altă țară
- Importurile - reprezintă importurile brute.
PIB nominal măsoară valoarea productiei efective brute la preturile din perioada când bunurile şi serviciile au fost produse, în timp ce PIB real măsoară valoarea productiei la preturile unui an de bază.
Produsul intern brut trimestrial la pret de piata (PIBT), principalul agregat macroeconomic al contabilitatii nationale, reprezinta rezultatul efectiv al activitatii de productie al unitatilor productive rezidente, în decursul unei perioade, respectiv un trimestru. 
Produsul intern brut trimestrial la pret de piata se estimeaza prin doua metode: 
a. metoda de productie: 
PIBT = VAB+IP-SP, 
unde: 
VAB = valoarea adaugata bruta la pret de baza; 
IP = impozitele pe produs; 
SP = subventiile pe produs. 
b. metoda cheltuielilor:
PIBT = CF+FBC+E-I,
unde: 
CF = consumul efectiv efectiv; 
FBC = formarea bruta de capital; 
E = exportul de bunuri si servicii; 
I = importul de bunuri si servicii. 
Principalele surse de date utilizate pentru estimarea produsului intern brut trimestrial sunt: 
- surse statistice: anchete infra-anuale privind productia industriala, de constructii, servicii, comert; contul de productie al agriculturii; anchete infra-anuale privind câstigurile salariale si efectivul de salariati; 
- surse financiar-contabile: bilanturi contabile ale institutiilor financiare; 
- surse administrative: executia bugetului de stat si a bugetelor locale, precum si a bugetului asigurarilor sociale de stat; balanta de plati. 
Consumul efectiv al gospodãriilor populatiei cuprinde: cheltuielile gospodãriilor populaiei pentru cumpãrarea de bunuri si servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum efectiv al administratiilor publice (învãtãmânt, sãnãtate, securitate socialã
si actiuni sociale, culturã, sport, activitãti recreative, colectarea de deseuri menajere) si cheltuiala pentru consum efectiv al institutiilor fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Consumului Efectiv al Gospodariilor Populatiei si al Formarii Brute de Capital Fix asupra Pib-ului Trimestrial.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!