Controlul calității prestării serviciilor într-o companie

Cuprins proiect Cum descarc?

CUPRINS 1
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. Sistemul de management al calității la S.C. Andos Com S.R.L. 3
1.1. Prezentarea societății 3
1.1.1. Portofoliul de lucrări ale firmei 4
1.2. Structura organizatorică 4
1.3. Analiza economico-financiară 6
1.4. Descrierea funcționării sistemului de management al calității 7
1.4.1. Politica generală de management 8
1.4.2. Responsabilitatea managementului 11
1.4.3. Orientarea către client 12
1.4.4. Resursele umane 15
1.4.5. Realizarea produsului 16
1.4.6. Aprovizionarea 18
CAPITOLUL 2. Analiza funcționării sistemului de management al calității la S.C. Andos Com S.R.L. 19
2.1 Auditul intern 20
2.2 Controlul produsului neconform 20
2.3 Satisfacția clienților 22
2.4 Relația cu clientul 23
CONCLUZII 24
BIBLIOGRAFIE 26


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Varietatea funcțiilor îndeplinite de o construcție, a nevoilor societății ce le deservește (spațiu de locuit, adăpost, depozitare, intimitate, asigurare a condițiilor de muncă, etc.), precum și a părților ce sunt implicate în exploatarea și în dezvoltarea construcțiilor, a condus la necesitatea stabilirii unor norme și reglementări legislative, cu scopul de a impune asigurarea unui nivel calitativ anumit, în conformitate cu destinația acesteia. 
Definirea noțiunii de calitate este uneori foarte dificilă, luând în considerare faptul că acesta se folosește în toate domeniile vieții sociale, și modul divers în care calitatea este percepută, de la un domeniu la altul. Astfel, se poate vorbi despre calitatea serviciilor oferite în telefonie, turism, transporturi, educație, sănătate, securitate, electricitate, tehnică și electronică etc., iar în cazul de față despre calitatea construcțiilor. 
Evoluția conceptului de calitate s-a dezvoltat odată cu evoluția științei și a industriei (începuturile revoluției industriale datează din anii 1830 ) însă o abordare mai accentuată asupra acestei probleme s-a facut abia începând cu anul 1980 , când, în întreprinderile occidentale și mai ales cele americane, a început să se accentueze două aspecte trecute cu vederea până în perioada respectivă și anume faptul că importanța clientului și indeplinirea cerintelor acestuia din punct de vedere calitativ garanteaza cresterea întreprinderii precum și necesitatea considerării calității un obiectiv managerial.
Pretentiile față de calitate sunt într-o continuă crestere, în acord cu schimbările sociale , unde am putea enumera internaționalizarea piețelor, dezvoltarea tehnologiilor și diversificarea produselorcompaniilor precum și creșterea nivelului calitativ al acestora, creșterea puterii de cumparare a consumatorilor și creșterea speranței acestora la un trai mai bun, orientarea accentuata spre calitate și nu spre cantitate, etc.
Cea mai importantă organizație care stabilește norme și elaborează standarde este reprezentată de Organizația Internațională de Standardizare ISO. În România, standardele ISO sunt traduse, adaptate și publicate prin intermediul Asociației de Standardizare din România – ASRO, care totodată participă cu specialiști în cadrul comitetelor internaționale ISO.
În ceea ce privește definitia calității, în anul 1986, ISO a descris acest termen ca fiind: „ansamblul caracteristicilor unei entități care îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesități exprimate sau implicite ”.
CAPITOLUL 1. Sistemul de management al calității la S.C. Andos Com S.R.L.
1.1. Prezentarea societății 
S.C. Andos Com S.R.L., cu capital integral privat, este o societate comercială cu răspundere limitată, ce activează în domeniul construcțiilor încă din 27 decembrie 1994, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul de identificare J27/2182/1994 și CUI RO 6627379. Sediul social unic al firmei se află la adresa Str. Dimitrie Leonida, Nr. 64, localitatea Piatra Neamț. 
Figura nr. 1.1 – Logo firmă
Potrivit clasificării CAEN (abrevierea de la Clasificarea Activităților Economice Naționale), obiectul principal de activitate al companiei îl reprezintă 4120 - lucrările de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 
Pentru a ține pasul cu evolutia pietei, firma și-a dezvoltat activitatea, oferind astăzi un pachet variat de servicii și soluții adaptate pentru a corespunde unei piețe în continuă expansiune. Activitățile secundare declarate sunt: dezvoltare(promovare) imobiliară; lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; construcția de poduri și tuneluri; lucrări de pregătire a terenului; lucrări de instalații electrice; lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; alte lucrări de instalații pentru construcții; lucrări de finisaj cu ipsos; lucrări de tâmplărie și dulgherie; lucrări de pardosire și placare a pereților; lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montare de geamuri; alte lucrări de finisare; lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; alte lucrări speciale de construcții n.c.a. (neclasificate în altă parte );
Pentru a dezvolta activitati în toate aceste domenii, S.C. Andos Com S.R.L. are implementat un sistem de management al calității certificat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008, un sistem de management de mediu certificat în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005, un sistem de management al securității și sănătății ocupaționale certificat în conformitate cu referențialul OHSAS 18001:2004, deține echipament de geniu si tehnica – utilaje, mașini și echipamente – necesară execuției lucrărilor cu maximă competitivitate și eficiență, și dispune de personal pregatit, calificat și autorizat pentru execuția lucrărilor specifice obiectului de activitate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Controlul Calitatii Prestarii Serviciilor intr-o Companie.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

Adriana Prodan, Alexandru Tofan – Managementul resurselor umane. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2011.
Andrei Cumpănici, Ghid privind asigurarea calității în companiile de prelucrare mici și mijlocii, Chișinău, 2007 – USAID (Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională).
Emil Maxim – Managementul calității, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2010.
Emil Maxim – Strategie și planificare strategică. Proiect economic. Editura SEDCOM LIBRIS, Iași 2010.
M. Enătescu (2000) – Calitate. Terminologie comentată. Editura Tehnică. București.
* Ghid practic de managementul calității pentru firmele performante, tradus din limba franceză, Editura Niculescu, București, 1999.
ASRO(2006). SR EN ISO 9000 2006. Sisteme de management al calității. Principii și vocabular.
Legea Nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, corectată cu:
Legea 265 din 29 iunie 2006 – pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.
Legea Nr. 587 din 12 noiembrie 2002 – pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
Legea Nr. 123 din 9 mai 2007 – pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!