Controlul fiscal al statului

Cuprins proiect Cum descarc?

CAP.I. CONCEPTE, DEFINIŢII, OBIECTIVE, FORME ALE
CONTROLULUI FISCAL, SANCŢIUNI 1
1.1. Conceptul de control 3
1.2. Controlul fiscal sau inspecţia fiscală în România 3
1.3. Obiectiv general şi atribuţii 4
1.4. Formele controlului fiscal 5
1.5. Perioada supusă controlului 7
1.6. Competenţe de control fiscal 7
1.7. Reguli şi proceduri de control 8
1.8. Documente/acte de control fiscal 10
1.8.1. Avizul de control fiscal 10
1.8.2. Ordinul de serviciu şi legitimaţia de inspecţie fiscală 11
1.8.3. Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri 11
1.8.4. Nota explicativă 12
1.8.5. Raportul de control fiscal 12
1.9. Contravenţii/sancţiuni prevăzute de legislaţia fiscală pentru
încălcarea prevederilor legale 12
CAP.II. ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR-FISCAL ÎN 
ROMÂNIA 13
2.1. Organe de stat cu atribuţii de control financiar-fiscal 13
2.2. Ministerul Finanţelor Publice 14
2.3. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 15
2.3.1. Obiective şi atribuţii ale A.N.A.F. 17
2.3.2. Competenţe 19
CAP.III. ACTIVITATEA DE CONTROL LA NIVEL MACROECONOMIC,
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 24
CAP.IV. ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL LA NIVELUL
DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR PUBLICE A
JUDETULUI CLUJ 33
4.1. Analiza globală a rezultatelor activităţii de inspecţie fiscală
în anul 2006 33
4.2. Eficienţa activităţii de control fiscal 37
CAP.V. STUDIU DE CAZ
ÎNTOCMIREA RAPORTULUI DE INSPECŢIE FISCALĂ
DESFĂŞURAT LA SOCIETATEA COMERCIALĂ XX S.R.L 38
5.1. Date despre inspecţia fiscală 38
5.2. Date despre contribuabil 39
5.3. Constatări fiscale 41
5.3.1. Taxa pe valoarea adăugată 41
5.3.1.1. TVA deductibilă 42
5.3.1.2. TVA colectată 43
5.3.2.Impozitul pe profit 45
5.3.3.Impozitul pe dividende 47
5.3.4.Impozitul pe venituril din salarii 48
5.3.5.Contribuţia angajatorului la asigurările sociale de stat 49
5.3.6.Contribuţia individuală la asigurările sociale de stat 50
5.3.7.Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale 51
5.3.8.Contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj 52
5.3.9.Contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj 53
5.3.10.Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator 54
5.3.11.Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate 55
5.4. Alte constatări 56
5.5. Discuţia finală cu contribuabilul 57
5.6. Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale 57
5.7. Anexe 59
-Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite
de inspecţia fiscală 60
-Dispoziţiile privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală 70
-Decizie de înştiinţare a măsurilor asiguratorii 74
OPINII-PROPUNERI ale echipei de control 77
BIBLIOGFRAFIE 79


Extras din proiect Cum descarc?

CONTROLUL FISCAL AL STATULUI
CAP.I. CONCEPTE, DEFINIŢII, OBIECTIVE, FORME, 
SANCŢIUNI, ALE CONTROLULUI FISCAL
În prezent, în România, administrarea impozitelor şi taxelor este realizată prin legi speciale, pentru fiecare funcţie principală a administrării (înregistrare, declarare, colectare, control fiscal şi contencios administrativ).
Pentru realizarea unei administrări eficiente a impozitelor şi taxelor apare necesitatea cuprinderii tuturor prevederilor referitoare la acest domeniu, într-un cod de procedură fiscală. Acest lucru va uşura, pe de o parte, activitatea organelor fiscale şi, pe de altă parte, va conduce la cresterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor.
Codul de procedură fiscală reprezintă baza de aplicare a tuturor legilor fiscale speciale care se adresează contribuabilului asigurând:
- crearea unui cadru unitar pentru procedura de impozitare la toate categoriile de impozite;
- degrevarea legislaţiei fiscale speciale de prevederile procedurale, în esenţă identice, evitând în acest fel repetarea procedurilor în fiecare din aceste legi;
- uşurarea activităţii de administrare, întrucât toate prevederile procedurale care se utilizează în această activitate sunt cuprinse într-o singură lege.
Codul de procedură fiscală se aplică pentru administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, bugetului local, precum şi pentru administrarea altor venituri bugetare. Părţile implicate în raportul juridic fiscal, sunt în primul rând statul şi contribuabilul dar şi alte persoane, precum împuterniciţii şi curatorul fiscal. Principiile generale de conduită în administrarea impozitelor şi taxelor sunt aplicarea unitară a legislaţiei fiscale, dreptul de apreciere al organului fiscal, rolul activ al acestuia, secretul fiscal, obligaţia de cooperare a contribuabilului, buna credinţă în relaţiile dintre cele două părţi, prevalenţa criteriului economic în analiza stării de fapt fiscale.
Unul dintre principiile cele mai importante ale codului de procedură fiscală este dreptul contribuabilului de a fi ascultat. Acest principiu are în vedere evitarea luării unor decizii pripite din partea administraţiei fiscale, servind astfel interesului administrativ, deoarece uşurează elucidarea unei stări de fapt reale şi conduce la evitarea contestaţiilor, costisitoare din punct de vedere al efortului şi timpului.
Un alt principiu important în administrarea fiscală este principiul prevalenţei economicului asupra juridicului conform căruia, atunci când fiscul acţionează în vederea stabilirii impozitului, acesta trebuie să surprindă realitatea şi nu aparenţa. Astfel, sunt impozitate toate veniturile şi valorile patrimoniale indiferent dacă activităţile din care sunt obţinute acestea îndeplinesc sau nu cerinţele legale, precum şi rezultatele economice ale unor acte juridice nevalabile.
O mare importanţă în întreaga procedură de impozitare îi revine principiului proporţionalităţii. Acest principiu presupune ca organul fiscal, în exercitarea dreptului său de apreciere, să acţioneze rezonabil şi echilibrat în toate actele şi deciziile sale, asigurând o justă proporţie între scopul urmărit şi mijloacele realizate pentru atingerea acestuia.
Dispoziţiile generale privind raportul de drept material fiscal reglementează categoriile de creanţe fiscale, naşterea şi stingerea creanţelor fiscale, creditorii şi debitorii creanţelor fiscale şi a obligaţiilor corelative acestora, precum şi noţiunea de domiciliu fiscal. Reglementarea instituţiei domiciliului fiscal are la bază necesitatea soluţionării unor probleme de administrare a impozitelor, în special cele privind delimitarea competenţelor ce revin organelor fiscale, precum şi cele referitoare la punctul de legătură dintre contribuabili şi administraţia fiscală.


Fisiere în arhivă (1):

  • Controlul Fiscal al Statului.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!