Diversitatea Sistemului Monetar European

Extras din proiect

INTRODUCERE
Sistemul Monetar European (S.M.E.) reprezintă un ansamblu de reglementări, mecanisme şi instituţii adoptat la nivelul Comunităţii Europene în vederea realizării unei politici monetare comune şi a unor cursuri de schimb relativ stabile între monedele ţărilor membre.
Experienţa şarpelui monetar a deschis calea SME.
Ca succesor al şarpelui monetar, SME a intrat în vigoare la 13 martie 1979, având ca obiectiv declarat crearea unei zone de stabilitate monetară în Europa Occidentală.
E.C.U. (European Currency Unit), unitate valutară europeană nouă, care a reprezentat elementul central al sistemului.
În 1999, acest sistem a fost înlocuit de SME II în care ECU este înlocuit cu EURO
Pilonii de bază ai SME: 
Exchange Rate Mechanism (ERM):- Un tablou de benzi de variaţie bilaterale între ţările membre. -Iniţial fiecare monedă fluctua într-o bandă de variaţie de +/- 2.25 band (cu o excepţie pentru Italia şi Spania, ulteriori Marea Britanie şi Portugalia au aderat la ERM);
European Currency Unit (ECU): -Coş valutar ponderat constituit din monedele ţărilor membre. -Servea ca indicator de divergenţă în cadrul ERM. -Fiecare monedă din SME avea o pondere în componenţa ECU, care reflecta importanţa economiei acelei ţări, ponderea în schimburile inter-regionale şi angajamentele ţării în cadrul sistemului de facilităţi de finanţare.
Facilităţile de finanţare:- create pentru a se asigura că fiecare ţară membră are suficiente resurse pentru a interveni în vederea apărării parităţilor de schimb bilaterale; -Au fost create trei facilităţi de finanţare: facilităţi de finanţare pe termen foarte scurt (VSTF), facilităţi de finanţare pe termen scurt / mediu (STMS) şi asistenţă financiară pe termen mediu (MTFA) 
ELEMENTE ESENIALE ALE SME
1. E.C.U., unitate de cont care stă la baza stabilirii cursurilor monedelor ţărilor membre şi reprezintă elementul central;
2. mecanismul de schimb;
3. mecanismul de susţinere financiară.
Tranzitia spre Uniunea Economica si Monetara actuala poate divizata în patru etape:
A) de la Tratatul de la Roma la Raportul Werner: 1957-1970
B) de la Raportul Werner la Sistemul Monetar European (SME): 1970-1979
C) de la lansarea SME la Maastricht: 1979-1991
D) de la Maastricht la euro si la zona euro: 1991-1999
(A) DE LA TRATATUL DE LA ROMA LA RAPORTUL WERNER: 1957-1970
Tratatul de la Roma contine putine referinte la moneda
Sfârsitul anilor ‘60, marcat de turbulente monetare
Comunitatea cauta în UEM sustinere pentru prosperitatea economica si dezvoltarea politica
Raportul Werner – UEM în trei etape


Fisiere în arhivă (1):

  • Diversitatea Sistemului Monetar European.ppt

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!