Evaluarea SC Best Consulting SRL

Extras din proiect

A.DESCRIEREA MISIUNII DE EVALUARE
1. Prezentarea intreprinderii evaluate
Societatea SC. BEST BUSINESS CONSULTING SRL s-a infiintat in anul 2008 in conformitate cu O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007 , pe baza de contract de societate si statut in forma autentica pentru o durata de activitate nedeterminata, avand numarul la Registrul Comertului J/13/1051/21.03.2008.
Capitalul social initial a fost 1000 lei,are asociat unic Sava Dagos Catalin ,care este si administratorul societatii.
Obiectul de activitate actual al SC.BEST BUSINESS CONSULTING SRL. este intermedierea financiara,exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensi,intermedieri dosare credite.In prezent societatea are un numar de 2 angajatii.
2. Data efectiva a evaluarii
Data evaluarii: 10.05.2011
3. Baza de evaluare care include tipul si definitia valorii estimate
Baza de evaluare o constituie :
- Standardele Internationale de Evaluare,
- Standardele ANEVAR,
- Standardele Internationale de contabilitate, etc.
Tipul valorii estimate : in urma acestui raport de evaluare se estimeaza valoarea de piata a SC.BEST BUSINESS CONSULTING SRL in vederea continuarii normale a activitatii sale economice.
4. Proprietarul participatiei evaluate
Proprietarul participatiei evaluate este: SC BEST BUSINESS CONSULTING SRL .
5. Scopul si utilizarea raportului de evaluare
Prezentul raport de evaluare are ca obiect estimarea valorii de piata a societatii in vederea continuarii normale a activitatii sale economice.
Conform standardului international IVS 1 publicat de Comitetul International pentru Standarde de Evaluare si adoptat de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR):”Valoarea de piata reprezinta suma estimate pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluarii,intre un vanzator decis si un comparator hotarat intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv,dupa o activitate de marketing adecvata,in care fiecare parte a actionat in cunostinta de cauza,prudent si fara constrangeri”.
Evaluarea SC BEST BUSINESS SRL. are ca obiect evaluarea tuturor activelor si pasivelor societatii in vederea obtinerii unei valori de piata cat mai reala,iar rezultatul se va utiliza numai de conducerea societati,adica de Sava Dragos Catalin.
6.Clientul si destinatarul raportului de evaluare
Acest raport de evaluare este destinat numai pentru sopul si numai pentr uzul SC BEST BUSINESS CONSULTING SRL.
7. Cadrul de reglementare
Evaluarea societatii se va face conform legislatiei si metodologiei in vigoare si corelat cu specificul economiei de piata libera:
- documentarea, pe baza unei liste de informatii furnizate de propeietar;
- stabilirea limitelor si ipotezelor care au stat la baza elaborarii raportului;
- selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;
- analiza tuturor informatiillor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluarii;
- aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune
8.Conditiile raportului de evaluare si conformitatea cu standardele evaluate
Acest raport de evaluare a fost elaborat pe baza urmatoarelor conditii generale:
- Se presupune ca proprietatea este detinuta cu responsabilitate si ca se aplica un management competent al acesteia;


Fisiere în arhivă (1):

  • Evaluarea SC Best Consulting SRL.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!