Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului SC Conpet SA

Cuprins proiect Cum descarc?

1. PREZENTAREA SOCIETATII .3
2. INTERVALE DE VALORI -  CALCUL PROBABILITATE PRET(PCT. 2,3,4) . ..6
3. INTERVALE DE VALORI CU PROB. 65%, 68%, 95%(PCT. 5) ..7
4. CURSURILE BURSIERE LOGARITMATE SI RENTAB. LOGARITMICE(PCT. 6) .8
5. INTERVALE DE VALORI CURS BURSIER IN VIITOR CU PROB. 75%, 90%, 99% ( PCT. 8) 10


Extras din proiect Cum descarc?

1. PREZENTAREA SOCIETATII
CONPET este o companie strategica, parte din arhitectura sistemului energetic national, fiind operatorul Sistemului National de Transport al petrolului prin conducte. Din anul 2002, CONPET este concesionarul activitatii de operare a Sistemului National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, in baza Acordului Petrolier de Concesiune incheiat cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, aprobat prin H.G. nr. 793/ 25.07.2002.
Sistemul National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului (SNT) este definit si reglementat prin Legea Petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004 si Normele metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului, aprobate prin H.G. nr. 2075/2004 si face parte din proprietatea publica a statului, fiind de importanta strategica.
CONPET este o societate detinuta public, listata la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier COTE.
Actionariat
Structura sintetica a actionariatului, la data de referinta de 31.12.2019, se prezinta astfel:
58,7162% - Statul Roman prin Ministerul Energiei;
41,2838% - Free float
Denumire actionar Numar actiuni Procent %
Statul Roman prin
Ministerul Energiei 5.083.372 58,7162%
Persoane juridice 2.361.896 27,2814%
Persoane fizice 1.212.260 14,0024%
Total 8.657.528 100,0000%
Tabel 1- Structura Actionariatului CONPET S.A. la 31.12.2019
Persoane fizice, 14.00%
Persoane juridice,
27.28% Statul Roman prin Ministerul 
Energiei, 58.72%
Grafic 1 - Structura actionariatului CONPET la 31 decembrie 2019
Numarul actionarilor CONPET inregistrati la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul anului 2019 este de 12.887, acesta a crescut cu 1,1% fata de finele anului 2018 (12.749 actionari). Capitalul social al CONPET la data de 31 decembrie 2019 este de 28.569.842,40 lei si este impartit in 8.657.528 de actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 3,3 lei/actiune.
CONPET nu a efectuat tranzactii avand ca obiect actiunile proprii si ca urmare la sfarsitul anului 2019 compania nu detinea actiuni proprii.
Indicatori ai rezultatelor financiare
Activitatea economica si financiara a CONPET S.A. in anul 2019 s-a desfasurat in baza indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
Evolutia principalilor indicatori ai rezultatelor financiare in perioada 2017-2019 si situatia comparativa a valorilor inregistrate in anul 2019 fata de anul 2018, respectiv 2018 fata de 2017 se prezinta astfel:
Indicatori (mil. lei) 2019 2018 2017 Variatie (%)
2019/2018 2018/2017
CIFRA DE AFACERI 407,82 385,14 376,69 ? 5,9% ? 2,2%
Venituri din exploatare, din care: 443,00 418,71 411,18 ? 5,8% ? 1,8%
Venituri din transport 402,02 380,58 372,36 ? 5,6% ? 2,2%
Cheltuieli din exploatare 380,85 352,47 328,09 ? 8,1% ? 7,4%
EBIT (profit din exploatare) 62,15 66,24 83,09 ? 6,2% ?20,3%
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si
necorporale 
48,26 
44,50 
44,47 
? 
8,5% 
? 0,1%
EBITDA 110,41 110,74 127,56 ? 0,3% ?13,2%
Rezultat financiar 7,55 5,45 3,57 ?38,5% ?52,7%
EBT (profit brut) 69,70 71,69 86,66 ? 2,8% ?17,3%
PROFIT NET 58,88 60,68 74,39 ? 3,0% ?18,4%
Tabel 3- Evolutia rezultatelor din activitatea de exploatare si financiara 2017-2019 (milioane lei)


Fisiere în arhivă (1):

  • Evaluarea valorilor mobiliare si gestiunea portofoliului SC Conpet SA.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

-  Vasile Bratian; Amelia Bucur; Opreana Claudiu, Finante cantitative -  evaluarea valorilor
mobiliare si gestiunea portofoliului, Ed. ULBS 2016 (Cap. 1, 2, 3, 5, 8) -  Suport de Curs.
-  Paul Wilmott, Introduces Quantitativ Finance, second edition, Ed. John Wiley & Sonns Ltd.
2007 (Cap 5, 6);
-  Bursa de valori Bucuresti - http://www.bvb.ro/ .


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!