Incetarea Activitatii Societatii Comerciale

Cuprins proiect Cum descarc?

1.Aspectele juridice (posibilitatile exprimate in legea 31/90, legea falimentului).
2.Aspectele economice (reducerea unor indicatori de productie la nivel global).
3.Statistica privind evolutia numarului de intreprinderi ce au fost infiintate in ultimii 5 ani si motivele pentru care au fost desfiintate.


Extras din proiect Cum descarc?

Lichidarea societatilor comerciale
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art.246.(1)Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, chiar daca in actul constitutiv se prevad norme in acest scop, sunt obligatorii urmatoarele reguli:
a)pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii continua mandatul lor, cu exceptia celor prevazute la art.228;
b)actul de numire a lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul si orice act ulterior, care ar aduce schimbari in persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, laoficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV -a.
(2)Numai dupa indeplinirea formalitatilor de la alin.(1), lichidatorii vor depune semnatura lor in registrul comertului si vor exercita aceasta functie.
(3)In urma efectuarii publicarii prevazute la alin.(2), nici o actiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia decat in numele lichidatorilor sau impotriva lor.
(4)In afara de dispozitiile prezentului titlu, se aplica societatilor in lichidare regulile stabilite prin actul constitutiv si prin lege, in masura in care nu sunt incompatibile cu lichidarea.
(5)Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.
Art.247.(1)Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti persoane fizice ale societatii lichidatoare trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.
(2)Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.
(3)Lichidatorii sunt datori, indata dupa preluarea functiei, ca impreuna cu administratorii societatii sa faca un inventar si sa incheie un bilant, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii si sa le semneze.
(4)Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce li s -au incredintat de administratori si actele societatii.De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.
(5)Lichidatorii isi indeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor.
Art.248.In cazul societatilor comerciale a caror activitate s -a desfasurat in baza autorizatiei de mediu prevazuta de Legea protectiei mediului nr.137/1995, lichidatorii sunt obligati sa ia masuri pentru efectuarea bilantului de mediu, prevazut de aceasta lege, si sa comunice rezultatele acestui bilant agentiei teritoriale pentru protectia mediului.
Art.249.(1)In afara de puterile conferite de asociati, cu aceeasi majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:
a)sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;
b)sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;
c)sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; vanzarea bunurilor nu se va putea face in bloc;
d)sa faca tranzactii;
e)sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta;
f)sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare.
(2)Ei nu pot insa, in lipsa de dispozitii speciale in actul constitutiv sau in actul lor de numire, sa constituie ipoteci asupra bunurilor societatii, daca nu vor fi autorizati de instanta, cu avizul cenzorilor.
(3)Lichidatorii care intreprind noi operatiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.
Art.250.(1)Lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor ce li s -ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditorilor societatii.
(2)Asociatii vor putea cere insa ca sumele retinute sa fie depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni ori la o societate bancara sau la una dintre unitatile acestora si sa se faca repartizarea asupra actiunilor sau partilor sociale, chiar in timpul lichidarii, daca, afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societatii, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10% din cuantumul lor.
(3)Impotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societatii pot face opozitie in conditiile art.62.
Art.251.Lichidatorii care probeaza, prin prezentarea bilantului contabil, ca fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil, trebuie sa ceara sumele necesare asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele, daca acestia sunt obligati sa le procure, dupa forma societatii, sau, daca sunt debitori fata de societate, pentru varsamintele neefectuate, la care erau obligati in calitate de asociati.
Art.252.Lichidatorii care au achitat datoriile societatii cu propriii lor bani nu vor putea sa exercite impotriva societatii drepturi mai mari decat acelea ce apartineau creditorilor platiti.
Art.253.Creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile care decurg din creantele ajunse la termen, pana la concurenta bunurilor existente in patrimoniul societatii, si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva asociatilor, pentru plata sumelor datorate din valoarea actiunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social.
Art.254.(1)Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii.Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.
(2)Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din registrul comertului.
(3)Radierea se poate face si din oficiu.
(4)Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii.
Art.255.(1)Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociati, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.
(2)In societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni, acestea vor fi depuse la Registrul comertului, unde orice parte interesata va putea lua cunostinta de ele, cu autorizatia instantei.
(3)Registrele tuturor societatilor vor fi pastrate timp de 5 ani.


Fisiere in arhiva (7):

 • 1.Juridic
 • 1.Juridic
  • 1 Aspectele juridice.doc
  • 2 Falimentul.doc
 • 2.Economic
 • 2.Economic
  • 1 Esecul Firmei.doc
  • 2 Indicatorii evaluarii activitatii.doc
 • 3.Statistic
 • 3.Statistic
  • Fuziune prin absorbtie.doc
 • Bibliografie.doc
 • ECTS I.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!