Intrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană

Cuprins proiect

Necesitatea integrarii economiei Romanesti in Uniunea Europeana 3
Integrarea economica a Romaniei in Uniunea Europeana 4
Bulgaria ar putea depasi tarile vecine 5
Uniunea Europeana cu ochii pe Bulgaria 5
„Infractiuni elegante” 5
Efectele asteptate ale integrarii Romaniei in Uniunea Europeana 6
Amendamentele Parlamentului European la negocierile de aderare a Romaniei la UE 8
Careva comentarii la adresa amendamentelor si a problemelor puse de acestea 15
Romania si Bulgaria-printre cele mai corupte tari din lume 15
Strategia integrarii 16
Perspectivele relatiilor dintre Romania si Uniunea Europeana 16
Romania in UE- nedescifrarea unui joc politic 18
Tratatul de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana(sau Tratatul de aderare(2005) 20
Aderarea la UE va aduce avantaje economice Romaniei si Bulgariei 20
Dezavantajele integrarii Romaniei in UE 21
Morgan Stanley: Romania va intra in zona euro dupa 2015 22
Bulgaria ar putea trece la zona euro in 2012 sau 2013 22
Concluzie


Extras din proiect

O data cu Romania si Bulgaria ni se alatura 30 de milioane de persoane, creand o Uniune de aproape jumatate de miliard de cetateni", a declarat Barroso. "UE este deja cel mai mare partener comercial din lume si ofera o multime de oportunita ti cetatenilor si firmelor sale Stim ca patrimoniul si cultura noastra vor deveni mai bogate prin admiterea a doi membri noi in familie".
Necesitatea integrării economiei româneşti în Uniunea Europeană
Nevoia de apartenenţă la o zonă, la un spaţiu geografic, economic şi social, altul decât cel naţional s-a manifestat cu intensitate diferită în diferitele momente ale evoluţiei sociale. Istoria a dovedit că nu există autodezvoltare numai in spaţiul naţional, că încadrarea unui spaţiu economic naţional în circuitul de valori specific regional sau mondial, chiar în cazul în care aceasta s-a realizat în mod forţat, a condus, în ultimă instanţă, la creşterea securităţii şi a bunăstării sociale şi economice, întărindu-i prin aceasta poziţia.1 
România a fost prima ţară din Europa centrală şi de est care a avut relaţii oficiale cu Comunitatea Europeană. În ianuarie 1974, o înţelegere a inclus România în Sistemul Generalizat de Preferinţe al Comunităţii, după care a semnat o serie de acorduri cu CEE pentru facilitarea schimburilor comerciale. În 1980, România a procedat la recunoaşterea de facto a Comunităţii Economice Europene, prin semnarea Acordului privind crearea Comisiei mixte România - CEE, concomitent, fiind semnat şi Acordul asupra Produselor Industriale.
De abia în anul 1990 a fost semnat un Acord de Comerţ şi Cooperare, cooperare comercială şi economică între România şi U.E., iar din 1991 România a devenit beneficiară a asistenţei financiare acordată prin Programul PHARE. 
Negocierile privind asocierea Romăniei la U.E. au început în anul 1992 şi s-au finalizat în acelaşi an prin parafarea Acordului de la Bruxelles. Parlamentul României a ratificat Acordul European de asociere la U.E. în 1993. La 1 februarie 1995 a intrat în vigoare Acordul European ce instituia o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre pe de altă parte. Prevederile acestui acord stipulează faptul că România a devenit membru asociat şi sunt puse bazele pentru viitoarea aderare, recunoscându-se că obiectivul final urmărit de ţara noastră este de a deveni membru cu drepturi depline a U.E. şi că asocierea are ca scop să ajute România să realizeze acest deziderat.
Asocierea României la U.E. însemna pe plan economic crearea unei zone de liber schimb, cooperarea economică şi financiară, în sprijinul restructurării economiei româneşti, iar în plan politic crearea unui cadru instituţional pentru realizarea unui dialog politic permanent între părţi. În cadrul acordului sunt precizate o serie de principii care au în vedere:
- stabilirea unei perioade de tranziţie de maximum 10 ani, împărţită în două etape, trecerea la cea de a doua făcându-se în urma examinării Consiliului de asociere a aplicării până în acel moment a prevederilor Acordului;
- asimetria în acordarea de către părţi a concesiilor concretizate prin faptul că, în timp ce Uniunea îşi va realiza angajamentul în prima etapă, România şi-l va pune în aplicare în a doua;
- angajamentul părţilor de a se abţine de la introducerea de reglementări care să vină în contradicţie cu prevederile Acordului până la intrarea în vigoare;
- disponibilitatea părţilor ca pe perioada de tranziţie să procedeze de comun acord, în funcţie de conjunctura existentă în sectoarele vizate, la reducerea periodică şi analizarea concesiilor reciproce, inclusiv la accelerarea calendarului în aplicarea acestora.
Acordul European de asociere a României la U.E. cuprinde prevederi pentru fiecare sector principal de activitate:
- În domeniul schimburilor comerciale bilaterale, se prevede crearea între părţi a unei zone de comerţ liber care se va concretiza prin eliminarea treptată a obstacolelor tarifare şi netarifare existente în acest moment în relaţiile comerciale dintre România şi U.E Acestea privesc produsele industriale, cu excepţia celor textile şi siderurgice, dar şi produsele agricole de bază (neprelucrate sau cu grad redus de prelucrare şi prelucrate). Zona de comerţ liber va fi realizată în perioada de tranziţie de maximum 10 ani, în mod gradual. Perioada de tranziţie este asimetrică în ceea ce priveşte ritmul reducerii şi eliminării taxelor de către România, oferindu-se astfel ţării noastre o perioadă mai lungă de timp pentru deschiderea pieţei sale la importurile din U.E. Dacă U.E. se obligă să elimine toate taxele vamale şi îngrădirile cantitative până la sfârşitul primei etape a perioadei, România va face acest lucru la sfârşitul celei de-a doua etape. Pentru o serie de produse considerate sensibile, acordul cuprinde aranjamente speciale: „aderarea României la U.E. necesită un cadru economic care să fie compatibil cu funcţionarea U.E. şi cu mecanismele comunitare. Ca urmare, s-a impus grăbirea descentralizării sectorului de stat şi crearea unui puternic nucleu de întreprinderi mici şi mijlocii, alinierea tuturor standardelor româneşti la normele comunitare, legarea cursului leului de EURO, precum şi realizarea unei modificări de structură a populaţiei ocupate în economie, pentru a ne apropia de nivelul ţărilor din U.E. (10% în agricultură, 30% în industrie şi peste 60% în servicii). România va trebui să aplice acele căi şi mijloace care să ducă la relansarea puternică a producţiei, la stimularea investiţiilor, la creşterea competitiviăţii produselor, accelerarea procesului de reformă, la restructurare şi privatizare, de modernizare în vederea asigurării unei macrostabilizări durabile şi eliminării actualelor dezechilibre fundamentale din economie. Trebuie acordată mai multă atenţie valorificării superioare a resurselor, inclusiv cele umane, creşterii productivităţii muncii, evoluării şi folosirii eficiente a potenţialului competitiv şi creativ al firmelor autohtone.”
- Pe plan instituţional, organismele centrale, precum Banca Naţională, Curtea de Justiţie etc., vor trebui să aibă aceleaşi atribuţii cu acelea din ţările comunitare;
- În domeniul legislativ, vor trebui adoptate acte normative cu caracter economic şi pentru alte sectoare, prin consultarea obligatorie a legislaţiei existente în U.E., fiecare proiect de lege adoptat trebuind să cuprindă o precizare, potrivit căreia legea este conformă cu legislaţia comunitară.


Fisiere în arhivă (1):

  • Intrarea Romaniei si Bulgariei in Uniunea Europeana.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!