Metode și Tehnici în Procesul de Management

Extras din proiect

Mutaţiile complexe economice, sociale, politice determinate de trecerea la economia de piaţă demonstrează că în desfasurarea actuală a vieţii economice se imprimă o dinamică rapidă. Această dinamică determină progrese şi o puternică exigentă a conţinutului şi calitaţii managementului.
Noul tip de management fundamentat pe sistemul de valori specifice economiei de piaţă cuprinde concepte şi instrumente care pot permite elementelor managementului modern.
Lucrarea îşî propune şă înfaţişeze trăsăturile esentiale ale ştiinţei managementului, a principiilor, metodelor şi tehnicilor de bază cu care se operează în procesul managerial.
Pentru tratarea unitară a temei, lucrarea este structurată în 6 capitole, din care primele 4 se referă la conţinutul ştiinţific de specialitate, iar ultimele 2 cuprind aspecte de ordin metodico-didactic.
Primul capitol vizează o definire completă a ştiinţei managementului prezentând trasăturile proceselor de management, ale relaţiilor de management. În capitol sunt descrise principalele funcţii ale managementului: previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare.
Capitolul doi cuprinde unele metode de analiză a managementului. Sunt prezentate principalele abordări în studiul managementului cu caracteristicile lor principale si aspecte ale managementului comparat: abordările diferitelor şcoli de management comparat, particularităţile managementului comparat, etapele de studiu şi tipuri de studii ale managementului comparat.
În capitolul trei sunt descrise metode şi tehnici specifice de management: metode şi tehnici ale managementului previzional cât şi metode şi tehnici de stimulare.
Capitolul patru cuprinde metode şi tehnici folosite in procesul instructiv-educativ.
Capitolul cinci este dedicat activităţii didactico-metodică prezentând locul disciplinei de management în sistemul de învaţământ profesional şi postliceal. Sunt descrise modalităţiile în care pot fi aplicate la disciplina de management principiile didactice de bază, cât şi modalitaţiile de alegere şi formare a metodelor, procedeelor şi mijloacelor didactice la disciplina de management.
Capitolul realizează necesitatea trecerii la asimilarea de cunoştiinţe în condiţiile învaţământului intensiv-participativ.
Capitolul şase cuprinde concluzii privind disciplina de management ca obiect de stiudiu în învaţământ reliefând necesitatea ca în învaţâmântul preuniversitar, profesional şi postliceal să fie predate elevilor elemente de management general şi management specific specializarii lor viitoare. Aceasta necesitate decurge din nevoia cunoaşterii unor elemente de control şi evaluare, de percepere a sistemului informaţional şi decizional economic.
Prin profilul sau, lucrarea constituie un cadru teoretico-metodologic pentru argumentarea importanţei aspectelor legate de ştiinţa managementului, de metodele şi tehnicile în procesul de management, a efectelor activitaţii manageriale în economia de piaţă.
Lucrarea se adresează în special specialiştilor din învaţământ, dar şi celor din producţie.


Fisiere în arhivă (1):

  • Metode si Tehnici in Procesul de Management.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!