Monografie învățământ - Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu Karpen Bacău

Extras din proiect

2. Scurt istoric Apariþia scolii de telecomunicaþii în Bacãu are ca punct de plecare anul 1969, când prin ordinul M.T.Tc. se înfiinþeazã ªcoala Profesionalã P.T.T.R Bacãu, având specializarea "electromecanici retele de telecomunicatii". În 1970 apare Grupul ªcolar P.T.T.R. Bacãu (conform ordinului M.E.I. nr.3006) cu clase de profesionalã si postlicealã. Începând din 1971, prin H.C.M. nr.739, grupului scolar i se adaugã clase de liceu cu specializarea "postã si telecomunicatii".
În numai 20 de ani, pânã în 1989, scoala se dezvoltã continuu, atât din punct de vedere al infrastructurii (corp de clãdire cu sãli de clasã si laboratoare, cãmin, cantinã, sala de sport, poligon de aplicatii practice) cât si din punct de vedere la dotãrilor. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul Directiei
de Postã si Telecomunicatii Bacãu, scoala având dublã subordonare atât fatã de M.E.I. cât si fatã de M.T.Tc. Din 1990, scoala primenste denumirea de Grup ªcolar de Postã si Telecomunicatii "Nicolae Vasilescu Karpen" având clase de profesionalã, liceu si scoalã postlicealã. scoala a scolarizat elevi pe filiera tehnologicã - profil tehnic si servicii - cu urmãtoarele specializãri: tehnician telecomunicatii, tehnician operator tehnicã de calcul, tehnician electronist, tehnician activitãti postale, tehnician activitãti economice. I.3. Obiect de activitate Începând cu data de 17.06.1991 si pânã în prezent scoala functioneazã ca COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII , cu trei nivele de scolarizare în VET: - 1. învãtãmânt profesional - scoalã profesionalã
- 2. învãtãmânt liceal – filierã tehnologicã
- 3. scoalã postlicealã.
Domeniul prioritar al formãrii profesionale este, în prezent filiera tehnologicã cu specializãri din domeniul materialelor de constructii care se regãsesc în cadrul profilului “Resurse naturale si protectia mediului”, în conformitate cu Hotãrârea Guvernului României nr.458 / 6.06.2000. De asemenea, prin scoala profesionalã se asigurã pregãtirea în meserii din domeniul materialelor de constructii. Planul de scolarizare Numãrul de clase / Numãrul elevilor si structura acestora pe niveluri de pregãtire, profile / domenii si specializãri /meserii si pe ani de studii, avizat de ISJ si CLDPS


Fisiere în arhivă (1):

  • Monografie Invatamant - Colegiul Tehnic de Comunicatii Nicolae Vasilescu Karpen Bacau.pdf

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!