Monografie la Spitalul Clinic Dr C I Parhon, Iași

Cuprins proiect

Cap1.Organizare şi funcţionalitate la spitalul clinic « DR. C.I. PARHON,IAŞI » 2
1.1.Scurt istoric 2
1.2.Domeniu de activitate 2
1.3.Organizare interna 3
1.5.Structura de personal 11
1.6.Relatii cu exteriorul 13
1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare la spitalul DR. C. I. Parhon în perioada 2004-2006 18
Cap2.Fundamentarea cheltuielilor bugetare 22
2.1.Cadrul juridic utilizat in fundamentarea cheltuielilor bugetare 22
2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 24
2.2..1 Fundamentarea cheltuielilor finanţate din bugetul de stat 26
2.2.2.. Determinarea cheltuielilor finanţate din bugetul CAS şi din bugetul asigurărilor de sănătate 39
2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 48
Cap 3. Finanţarea cheltuielilor bugetare 52
3.1. Surse de finanţare 52
3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 56
3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat 56
3.2.2. Alimentarea cu fonduri - pentru bugetele locale 58
3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 61
3.3.1.Utilizarea creditelor bugetare 61
3.3.2. Plati pentru cheltuielile bugetare prin Trezoreria Finantelor Publice 64
3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 67
3.4.1.Fluxul generat de aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, obiecte de inventar 67
3.4.2. Fluxul informational generat de aprovionarea cu mijloace fixe 71
3.4.3Fluxul informational de salarii 73
Bibliografie: 77


Extras din proiect

Cap1.Organizare şi funcţionalitate la spitalul clinic « DR. C.I. PARHON,IAŞI »
1.1.Scurt istoric 
La data de 25 mai 1943, conducătorul statului emite Decretul-lege nr. 1470 prin care se hotărăşte în art. 1 că spitalul nou al Casei Naţionale al Asigurărilor Sociale din Iaşi este destinat clinicilor universitare ale Facultăţii de Medicină Iaşi. La art. 2 se fac primele numiri de profesori la acest spital.
În primăvara anului 1949, Spitalul C. I. Parhon, după noua sa denumire – conform Legii Învăţământului din august 1948, intra în funcţiune şi avea în structura sa următoarele clinici: Clinica medicală cu 100 paturi, Clinica de reumatologie cu 100 paturi, Clinica de chirurgie cu 100 de paturi, Maternitate cu 80 de paturi.
Din februarie 1949 Spitalul trece de la Casa Centrală a Asigurărilor Sociale printr-un simplu proces-verbal în proprietatea Ministerului Sănătăţii. 
Actualmente, Spitalul clinic “Dr. C.I.Parhon” Iaşi, situat în B-dul Copou nr. 50, este organizat în conformitate cu prevederile Decretului nr. 296/1973, modificat prin Decretul nr. 398/1977 privind stabilirea normelor unitare de structură şi funcţionează potrivit Deciziei nr. 326/1973 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Iaşi.
In prezent Spitalul Clinic”C.I.Parhon” funcţionează în baza Legii nr.270/2003.
1.2.Domeniu de activitate
Spitalul clinic “Dr. C.I. Parhon” Iaşi este spital de specialitate categoria a III-a, care asigură asistenţă medicală de specialitate în profilul de boli interne, nefrologie, chirurgie, urologie, anestezie-terapie intensivă şi dializă (“rinichi artificial”).
În activitatea pe care o desfăşoară are atribuţii de învăţământ medical superior, de cercetare ştiinţifică şi de for metodologic judeţean şi interjudeţean.
Spitalul clinic “Dr. C.I. Parhon” este o unitate bugetară cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi şi Primăriei Municipiului Iaşi.
Spitalul clinic “Dr. C.I. Parhon” asigură:
- accesul populaţiei la toate formele de asistenţă medicală;
- rezolvarea problemelor de sănătate din teritoriul arondat;
- utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor de investigaţie şi tratament;
- perfecţionarea continuă a actului medical. 
Spitalul clinic Dr. C .I. Parhon este unitate sanitara cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, proprietate publică , care asigură servicii medicale. 
Spitalele participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei, potrivit competenţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii.
Spitalele răspund, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, ce determină prejudicii cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacienţilor din culpă medicală, răspunderea este individuală.Orice spital are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricarei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.
1.3.Organizare interna
Structura organizatorică a spitalului cuprinde: secţii, departamente, laboratoare, servicii de diagnostic şi tratament, compartimente, servicii si birouri tehnice, economice şi administrative, serviciu de asistenţă prespitalicească şi transport urgenţe, structuri de primiri urgenţe şi alte structuri aprobate de Ministerul Sănătăţii 
Spitalul clinic “Dr. C.I. Parhon” este condus de un manager general.. Ministerul Sănătăţii Publice organizează concurs pentru angajarea managerului. Managerul încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii Publice pe o perioada de 3 ani cu evaluare anuală. Contractul poate fi reînnoit sau poate înceta în urma reevaluării pe baza criteriilor de performanta stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice.Monografie la Spitalul Clinic Dr C I Parhon, Iasi


Fisiere în arhivă (1):

  • Monografie la Spitalul Clinic Dr C I Parhon, Iasi.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!