Motivarea

Extras din proiect

Actualitatea temei cercetate. În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje sau bani sunt doar de importanţă secundară. Fără oameni nu se pot face afaceri. Afacerile nu au alt scop decît să servească oamenii.
Întreprinderile de azi au înţeles că valoarea cea mai însemnată a capitalului pe care îl vor avea de gestionat în deceniul următor o reprezintă sursele umane, se vor număra printre cîştigătorii competiţiei economice de pe piaţă. Aceste companii nu numai că vor adopta strategii de succes, dar mai ales vor contribui la creşterea satisfacţiei angajaţilor şi la dezvoltarea lor profesională şi personală.
În lucrare sunt tratate o serie de probleme deosebit de importante, de maximă actualitate, foarte vaste şi cu multe implicaţii, abordări şi teorii. Dată fiind importanţa factorului uman, tema respectivă a preocupat mulţi oameni de ştiinţă care au încercat să explice şi să cerceteze comportamentul uman şi factorii motivării. În prezent, se consideră că acest domeniu nu a fost exploatat cu desăvîrşire, se crtitică teoriile vechi, se elaborează altele noi actuale în condiţiile societăţii care este în permanentă mişcare.
De ce anume această temă? – considerăm că unui viitor manager, aprofundarea cunoştinţelor în domeniul managementului iar fi foarte benevenită. Această că pentru responsabilitatea managerului nu este numai de a da slujbe oamenilor, de a-i îndruma cum să lucreze şi de a le înregistra performanţele dar pe lîngă toate să facă o investiţie: să dea oamenilor putere ca ei să acţioneze eficient şi eficace.
La început de cale ne-am propus că în primul rînd să cunoaştem mai multe despre ce ne-am propus să scrim, să analizăm puncte de vedere cît mai diverse şi cît mai înaintate. Studiul efectuat ne-ar permite facilitarea înţelegerii la un nivel cît mai superior al problematicii respective, satisfacerea nevoii de informare în domeniul relaţiilor umane.
Scopul şi sarcina spre care tindem să le realizăm în această lucrare, este de a explica rolul major pe care îl are motivarea în viaţa activităţii umane deoarece anume ea reprezintă acea forţă ce dirijează comportamentul uman. Este concentrată informaţia ce ar putea crea o imagine asupra motivării avînd la bază scopul de a reprezenta importanţa motivării şi stimulării echipei manageriale la întreprindere.
Ca puncte de referinţă sunt utilizate metodele de cercetare privind comportamentul uman axate pe teoriile lui A. Maslow, C. Alderfer, V. Vroom, F. Herzberg, D. McClelland, Porter şi Lower, J.S. Adams. În ce priveşte sursele de informare şi îndrumare, folosite de realizarea lucrării, au fost cărţile autorilor Radu Stanciu, Robert Heller, Raru Emilian etc.
Lucrarea este structurată în două capitole. Primul capiol „Motivarea – factor determinant în explicarea comportamentului uman” este dedicat abordărilor teoretice ale motivaţiei, îşi propune să prezinte cîteva generalităţi şi noţiuni despre motivare, factorii şi rolul acesteia în cadrul sistemului de conducere. De asemenea sunt prezentate cele mai importante teorii motivaţionale şi implicaţiile acestora asupra comportamentului uman. Acestea prezintă modul în care a evoluat priorităţile umane şi fiecare dintre ele se specifică epocii în care a apărut.
În capitolul II „Strategii de motivare şi modalităţi de recompensare a echipei manageriale” este cercetată tematica managerială. De asemenea lucrarea examinează unele strategii motivaţionale şi posibilitatea abordării lor în contextul întreprinderii producătoare. Urmează prezentarea formelor de salarizare şi în general conceptul de recompensă ca factor primordial de motivare a angajaţilor. Lucrarea la fel prezintă un studiu de caz al sistemului motivaţional în cadrul întreprinderii ÎI „Moraru Valeriu”. Este o încercare de a utiliza în practică aspectele teoretice studiate şi referinţele bibliografice, analiza şi observarea funcţionării sistemului respectiv în realitate.
Informaţia necesară pentru elaborarea acestei lucrări a fost colectată din mai multe surse informaţionale: cărţi, publicaţii ştiinţifice, ziare, reviste, internet. Cele din urmă avantajul că sunt mai multe actuale, prezintăo informaţie succintă, dar totuşi în pas cu realitatea ce ne înconjoară.


Fisiere în arhivă (1):

  • Motivarea.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!