Organizarea gestiunii financiare la grupul școlar economic de turism - Iași

Cuprins proiect

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea Grupului Şcolar Economic de Turism 3
1.1 Scurt istoric 3
1.2 Obiect de activitate 3
1.3 Organizare internă 6
1.3.1 Sturctura organizatorică 6
1.3.2 Răspunderi şi competenţe pe principalele funcţii de conducere 8
1.3.3 Circuite informaţionale specifice relaţiilor interne 11
1.3.4 Relaţii specifice cu exteriorul 12
1.4 Evoluţia indicatorilor bugetari la Grupul Şcolar Economic de Turism 13
Cap. 2 Fundamentarea indicatorilor financiari la Grupul Şcolar Economic de Turism 16
2.1 Bugetul de venituri şi cheltuieli 16
2.1.1 Conţinutul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli 16
2.1.2 Elemente pe baza cărora se întocmesc bugetele de venituri şi cheltuieli 19
2.2 Fundamentarea veniturilor 26
2.3 Fundamentarea cheltuielilor 28
2.2.1 Cheltuieli de personal 29
2.2.2 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 33
2.2.3 Alte cheltuieli 33
Cap. 3 Finanţarea instituţiei publice de învăţământ preuniversitar 34
3.1 Surse de finanţare 35
3.2 Sistemul de finanţare 37
3.2.1 Finanţarea de bază şi finanţarea complementară 38
3.2.2 Indicatori de alocare 41
3.3 Finanţarea bugetară a instituţiei publice de învăţămant preuniversitar– metode şi tehnici utilizate – 43
3.3.1 Finanţarea din bugetul de stat 43
3.3.2 Finanţarea din bugetele locale 48
3.4 Utilizarea creditelor bugetare şi/sau a mijloacelor băneşti alocate 50
Cap.4 Organizarea evidenţei la Grupul Şcolar Economic de Turism 54
4.1 Evidenţa tehnico-operativă 54
4.2 Evidenţa statistică 55
4. 3 Evidenţa prin contabilitate 55
a) Contabilitatea zilnică (curentă) 57
b) Contabilitatea periodică 62
c) Contabilitatea centralizatoare 62


Extras din proiect

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea
Grupului Şcolar Economic de Turism
1.1 Scurt istoric
Grupul Şcolar Economic de Turism a fost înfiinţat prin OMEdC nr. 3704/2004, îşi are sediul în minicipiul Iaşi, str. Milcov nr. 11, tel. 0232/ 245 778, având ca obiect de activitate învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional.
În anul 1984 a fost înfiinţată Şcoala nr. 37 “Mitopolitul Dosoftei”, care în 2004-2005 devine Grup Şcolar Economic de Turism, înfiinţat conform prevederilor OMEdC nr. 3704/2004. În 2006 – 2007 instituţia suferă o nouă transformare absorbind Şcoala nr. 16, “Mircea cel Batrân”, conform deciziei ISJ 267/04.09.2006.
1.2 Obiect de activitate
Sistemul de educaţie este format din totalitatea instituţiilor, organizaţiilor (economice, politice, culturale), infrastructurilor şi comunităţilor social-umane (familie, anturaj) care contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii umane prin exercitarea unor funcţii şi roluri pedagogice explicite sau implicite, în mod direct sau indirect.
Sistemul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de educaţie, care se referă la organizarea instituţională a învăţământului. În cadrul sistemului de învăţământ sunt reunite instituţiile specializate implicate în procesul de educaţie, cercetare şi cultură, responsabile de realizarea în mod organizat, planificat şi metodic a dezideratelor educative.
Sistemul naţional de învăţământ – aşa cum este definit în Legea Învăţământului – este constituit din “ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare a activităţii de instruire şi educare”, cuprinzând “unităţi şi instituţii de învăţământ, de stat şi particulare”.
Grupul Şcolar Economic de Turism are ca activitate:
- învăţământul primar: clasele I–IV;
- învăţământul secundar: 
- învăţământul gimnazial, secundar inferior, clasele V–IX;
- învăţământul liceal, secundar superior, clasele X – XII/XIII;
- învăţământul profesional: anii I– II/III;
Învăţământul general obligatoriu este de 9 clase. Vârsta de debut a şcolarităţii este la 7 ani. Teorectic, vârsta de încheiere a învăţământului general obligatoriu este la 17 ani, conform Art. nr. 6 din Legea Învăţământului Nr. 84/1995.
Învăţământul primar (clasele I-IV) funcţioneazã numai ca învăţământ de zi. Achizitionarea fundamentelor culturii generale reprezintã scopul principal al curriculum-ului de la acest nivel. 
Învăţământul secundar inferior (gimnaziu) (clasele V–IX începând cu anul şcolar 2003–2004) funcţioneazã, în general, ca învăţământ de zi. În mod excepţional, se organizează cursuri serale sau fără frecvenţă, pentru persoanele care au depăşit cu mai mult de 2 ani vârsta corespunzătoare clasei. Planul de învăţământ cuprinde ariile curriculare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinte, om şi societate, arte, educaţie fizică şi sport, tehnologii, consiliere şi orientare. Acest nivel se încheie cu susţinerea unui examen şi obţinerea certificatului de capacitate, care permite înscrierea la concursul de admitere în învăţământul secundar superior.
Învăţământul secundar superior cuprinde: licee, şcoli profesionale şi şcoli de ucenici. Admiterea în fiecare dintre aceste niveluri se realizează prin concurs.
Liceele organizează cursuri de zi, cu durata de trei ani (clasele X–XII) şi cursuri serale sau fără frecvenţă, cu durata de patru ani (clasele X–XIII).
Învăţământul liceal funcţionează cu următoarele filiere şi profiluri:
– teoretic – real şi umanist;
– tehnologic – tehnic, servicii, exploatarea resurselor naturale şi protecţia mediului;
– vocaţional – militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.
Studiile liceale se încheie cu un examen naţional de bacalaureat (diversificat în functie de profilul liceului şi de optiunea elevului), care permite obţinerea diplomei de bacalaureat. Pe baza acesteia, elevii, indiferent de profilul frecventat, se pot înscrie la concursul de admitere în învăţământul superior.


Fisiere în arhivă (1):

  • Organizarea Gestiunii Financiare la Grupul Scolar Economic de Turism - Iasi.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!