Piețe financiare - indicii bursieri

Cuprins proiect

Introducere 1
1.1 Caracteristicile indicilor bursieri 2
1.2 Alcatuirea indicilor bursieri 2
2. Clasificarea indicilor bursieri 3
2.1 Factorii utilizati in construirea indicilor bursieri 4
3. Indicii bursieri pe diferite piete 5
3.1 Indicii bursieri internationali 7
3.2 Indicii pietei de capital din Romania 8
4.Contracte la termen pe indici bursieri 10
5. Aplicații 10
6. Bibligrafie 11


Extras din proiect

1. Introducere
Indicii piețelor financiare exprimă evoluția cursurilor instrumentelor financiare ce sunt cuprinse în stuctura indicelui cu reprezentativitate pentru piața financiară rspectivă, dând o imagine asupra evoluției pieței financiare la un moment dat. Indicii reprezintă un instrument indispensabil în studierea desfășurării proceselor economice, în general într-o țară, și îndeosebi a celor de pe piețele financiare, deoarece ei cumulează influența a numeroși factori, pe cât de diferiți, pe atât de greu de cuantificat. Majoritatea piețelor financiare au atașate câte un indice sau mai mulți indici care caracterizează evoluția acestor piețe.
Indicii piețelor financiare sunt instrumente sintetice de măsurarea a mișcărilor unei piețe financiare în ansamblu sau a unei anumite piețe și presupune raportul între cerere și ofertă la un moment dat pe piața respectivă, din acest punct de vedere, indicii caracterizează starea economică în general, dacă structura indicilor e reprezentativă pentru ansamblul ramurilor și sectoarelor de activitate. Indicii apar sub formă de medii aritmetice, simple sau ponderate, sau geometrice și sunt calculați pentru a oferi informații cu privire la evoluția în timp a unei piețe și a prețurilor de pe piața respectivă.
Indicii piețelor financiare au o arie largă de utilizare. O primă modalitate de utilizare constă în folosirea indicilor pentru determinarea rentabilității și a riscurilor pentru o piață în ansamblu sau pentru anumite componente ale acesteia, pentru o anumită perioadă. Modificarea indicelui bursier cu un anumit număr de puncte, în sensul creșterii acestuia, de exemplu, este rezultatul devansării ofertei de titluri de către cererea pentru hârtiile de valoare care intră în structura indicelui bursier respectiv. Rezultatele obținute din analiza indicilor pot fi utilizate ca o bază de comparație pentru evaluarea performanței unor portofolii individuale. Astfel, un indice general al pieței de acțiuni sau de obligațiuni poate fi utilizat ca reper în vederea aprecierii performanțelor profesionale ale managerilor de portofolii. Indicii piețelor financiare sunt utilizați în modelul CAPM de evaluare a acțiunilor pentru determinarea randamentului ajustat la risc al unei acțiuni.
O utilizare mai pronunțată a indicilor este în cazul managementului fondurilor de investiții pe indici, ale căror portofolii imită structura unui indice bursier în scopul obținerii unor rezultate similare cu rezultatele obținute de indicele ales ca reper.
Analiștii financiari și managerii de portofolii utilizează indicii pieței de capital pentru a analiza factorii care determină mutații la nivelul prețurilor instrumentelor financiare și pentru a compara randamentul ajustat la risc al unor clase de active alternative. Analiștii care utilizează analiza tehnică folosesc evoluția în trecut a indicilor piețelor financiare pentru a previziona mutațiile viitoare ale prețurilor. 
1.1 Caracteristici ale indicilor bursieri
Pentru a oferi informații cât mai precise, indicii trebuie să prezinte anumite caracteristici:
- accesibili – indicele să aibă incluse în portofoliu titluri de valoare care sunt în mod real accesibile investitorilor;
- stabili – să nu aibă loc modificări frecvente la nivelul titlurilor de valoare din componența indicelui;
- reproductibili – informația de piață în legătură cu componența unui indice să poată fi folosită de un investitor pentru a-și crea un portofoliu cu o structură identică cu cea a indicelui.
Semnificația indicilor este dată de structura acestora. Astfel, indicii din prima generație, în structura cărora se cuprind acțiuni ale căror emitenți aparțin aceluiași domeniu de activitate, acești indici au o capacitate de informare limitată. Indicii din generația a doua, denumiți și indici compoziți, au un grad de relevanță mai ridicat, datorită cuprinderii unui număr mai mare de firme aparținând unor domenii de activitate diferite, inclusiv instituții bancare, de asigurări, firme din ramura transporturilor, telecomunicațiilor etc.
1.2 Alcătuirea indicilor bursieri
Alcătuirea indicilor se realizează pe baza următoarelor cerințe:
a) selectarea eșantionului de firme incluse în structura indicelui bursier, ținând seama de faptul că acesta trebuie să exprime evoluția pieței în general;
b) atribuirea unei anumite importanțe prin: 
- ponderea egală pentru toate valorile mobiliare din structura indicelui;
- ponderea cu capitalizare bursieră, adică ponderea titlului în structura indicelui este cu atât mai mare cu cât dividendele pe acțiuni sunt mai ridicate;
- fără pondere, prin luarea în considerare numai a cursurilor valorilor mobiliare;
c) alegerea datei de referință pentru care indicele se echivalează cu 100, 1000 sau 10000 de uncte, în funcție de regelemetările piețe. Indicele aferent oricărei alte perioade axprimă o creștere sau o diminuare față de perioada de bază.
Criteriile de selectare a valorilor mobiliare ce compun indicele bursier sunt:
- grad de capitalizare bursieră ridicat
- grad mare de dispersie, adică difuzia valorilor mobiliare în rândul deținătorilor să fie foarte mare
- cotarea valorilor mobiliare să se realizeze prin sistemul bursei informatizate


Fisiere în arhivă (3):

  • Piete Financiare - Indicii Bursieri
    • cuprins.doc
    • Indicii bursieri.doc
    • PRIMA PAG .doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!