Plan de afaceri morărit SC Spicul SA

Extras din proiect

INTRODUCERE
În întreaga lume o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă noile programe legate de afaceri, ceea ce presupune a organiza şi a conduce oamenii, a dezvolta activitatea întreprinderii printr-un plan de acţiune structurală şi a imobiliza întreaga echipă pentru a reuşi în acţiunile întreprinse. Concret, la nivelul întreprinderii, aceasta se materializează în planul de afaceri.
Dacă la sfârşitul anilor ’70 în teoria şi practica afacerilor din economia de piaţă nu se întâlnea conceptul de “plan de afaceri”, la începutul anilor ’90 nici o bancă nu accepta deschiderea unei finanţări pentru o nouă afacere fără prezentarea unui plan bine întocmit.
Planul de afaceri se referă la promovarea unei întreprinderi noi, fie la lansarea unui proiect important în cadrul unei întreprinderi existente.
Planul de afaceri constituie un document care sintetizează rezultatele activităţilor de cercetare, concepere şi dezvoltare a unor proiecte privind crearea unei noi întreprinderi, a unui nou produs şi/ sau a unui nou serviciu.
Un plan de afaceri eficient investighează, în cele mai mici detalii, fezabilitatea afacerii, deoarece proiectează obiectivele întreprinzătorului şi metodele cu ajutorul cărora acesta le va realiza şi prezintă, pentru o anumită perioadă de timp, rezultatele anticipate. De aceea, un plan de afaceri corect redactat trebuie să conţină o analiză detaliată a întreprinderii, a produsului şi/ sau a serviciului nou creat, piaţa estimată, politicile de marketing urmărite (referitoare la preţ, promovare, distribuţie), metodele de producţie utilizate, precum şi aspectele financiare ale viitoarei afaceri (incluzând venitul estimat, investiţiile necesare şi recuperarea acestora, profitul urmărit etc.).
Orice plan de afaceri bine conceput şi realizat trebuie să răspundă unor întrebări fundamentale cum sunt:
1. Este complet “pachetul” care prezintă noua afacere?
2. Va fi afacerea propusă atractivă pentru potenţialii posesori de capital de risc?
3. Ce şanse de succes are afacerea propusă?
4. Ce avantaje competitive prezintă, pe termen lung, pentru întreprinzători afacerea propusă? Dar pentru investitori? Dar pentru salariaţii întreprinderii?
5. Poate fi realizată în mod eficient afacerea nou creată?
6. Au piaţă de desfacere asigurată produsele şi/ sau serviciile create prin noua afacere?
7. Pot fi recuperate, în timp relativ scurt (când, cum şi în ce condiţii), fondurile financiare investite în noua întreprindere/ noul produs/ noul serviciu?
8. Poate fi condusă eficient afacerea viitoare a întreprinderii nou create (sau a celei deja existente)?
Deci, putem afirma că a demara o nouă afacere este un act deosebit de complex, având implicaţii şi riscuri foarte mari.
NECESITATEA ELABORĂRII PLANULUI DE AFACERI
Planul de afaceri reprezintă o schemă de acţiune construită logic şi presupune o gândire de perspectivă asupra afacerii respective. Pornind de la obiectivele stabilite, planul de afaceri cuprinde toate etapele şi resursele de care întreprinzătorul are nevoie pentru a le realiza într-o perioadă de timp determinată.
Dintre cele mai importante argumente care justifică necesitatea întocmirii unui plan de afaceri menţionăm:
1. redactarea acestui document permite întreprinzătorului să realizeze o imagine de ansamblu asupra întregii afaceri şi să nu se concentreze numai asupra unor aspecte particulare ale acesteia;
2. planul de afaceri realizează o evaluare a noii idei de afaceri sau poate anticipa şansele de succes ale afacerii în curs, reprezentând, practic, un studiu de fezabilitate;
3. planul de afaceri se constituie într-un instrument de proiectare, realizare, conducere şi control al afacerii;
4. planul de afaceri este cel care facilitează comunicarea, către mediul ambiant al întreprinderii, a noii idei de afaceri;
5. planul de afaceri furnizează scheme detaliate ale activităţilor implicate în noua afacere, în vederea obţinerii acordului de finanţare a acesteia;
6. planul de afaceri facilitează menţinerea direcţiilor de acţiune stabilite, permiţând întreprinzătorului să îşi concentreze energia pentru atingerea obiectivelor propuse.
Concluzionând, putem afirma că planul de afaceri îndeplineşte trei funcţii după cum urmează:
- se constituie într-un instrument de lucru al întreprinzătorului, capabil să îi permită acestuia comunicarea propriilor idei, identificarea celor mai eficiente soluţii, efectuarea propunerilor de finanţare, etc.;
- reprezintă baza de conducere a noii afaceri; 
- este un “dispozitiv” de evaluare a schimbărilor care trebuie efectuate în cadrul unei întreprinderi;
Realizarea unui plan de afaceri necesită atât timp, cât şi efort şi bani, dar rezultatul obţinut evidenţiază, de regulă, diferenţa dintre succes şi eşec. Binecunoscut este faptul că 50% din afacerile de anvergură redusă falimentează în primii 2 ani. Prima cauză este reprezentată de insuficienţa de capital, a doua – de înţelegerea redusă a pieţei. Pregătind un plan de afaceri se va obţine o imagine pertinentă a pieţei pe care se acţionează, a competitorilor, etc.. Orice afacere are câteva puncte sensibile care trebuie evaluate împreună cu corelaţiile în care intră acestea, dar prin planul de afaceri se obţine nu numai o analiza a elementelor individuale ci şi o imagine de ansamblu asupra întregii afaceri. 
În consecinţă, una din primele sarcini ce trebuie îndeplinite pentru a demara o afacere – şi care este de cele mai multe ori dificilă – este de a concepe un plan de afaceri. Pregătirea lui cere timp şi efort – între 100 si 300 ore – în funcţie de natura afacerii si de cantitatea de informaţie avută la dispoziţie. Dar oricât de înspăimântătoare ar părea realizarea unui plan de afaceri, ea este o necesitate absolută pentru orice afacere.
Un lucru trebuie însă reţinut – planul de afaceri nu e o prezicere, nu e un glob de cristal în care se ghiceşte viitorul, este un instrument bine elaborat şi fundamentat, este un ghid al evoluţiei viitoare a afacerii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Plan de Afaceri Morarit SC Spicul SA.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!