Plan de Afaceri - SC Dory Prod SRL

Cuprins proiect

1. ISTORICUL FIRMEI S.C. DORY PROD S.R.L.
1.1. Data înfiinţării
1.2 Scopul firmei S.C. DORY PROD S.R.L.
2. Viziune, strategie
2.1. Strategia
3. Descrierea produselor,clientilor,procesului tehnologic
3.1 Ciclul produselor
3.2. Descrierea clienţilor şi a surselor de aprovizionare
3.3. Metoda de producţie folosită
4. Management, resurse umane
5. Analiza pietei
5.1. Piaţa
5.2 Avantajele firmei
5.3 Piaţa ţintă
5.4 Segmentarea pieţei ţintă
6. Informatii financiare


Extras din proiect

1. ISTORICUL FIRMEI S.C. DORY PROD S.R.L.
1.1. Data înfiinţării
S.C. DORY PROD S.R.L a luat fiinţă în decembrie 2008. Este persoană juridică română, are forma juridică de societate cu raspundere limitata şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi statutul ei.
Codul unic de înregistrare: R3911847
Număr Registrul Comerţului: J22-464-2008. 
Sediul societăţii : str. 1 decembrie 1918 nr. 26, Constanta
Capitalul social iniţial al societăţii a fost de 200 lei, 
Obiectul de activitate conform statutului este reprezentat de:
a. producţia, inclusiv aprovizionarea şi importul pentru producţie şi desfacere pe piaţa internă şi externă a produselor obţinute prin prelucrarea industrială a cerealelor, a produselor de panificaţie şi pastelor făinoase;
b. comercializarea cu ridicata şi amănuntul a produselor şi mărfurilor alimentare şi nealimentare de orice fel prin magazine proprii sau închiriate, concesionate sau în locuri special amenajate – pieţe, târguri precum şi în sistem ambulant, prin tonete, rulote, automagazine şi altele de acest fel;
c. prestări de servicii în domeniul:
- transportul de mărfuri şi persoane în trafic intern şi internaţional;
- intermedieri mobiliare şi imobilare în sistem de comision sau consignaţie şi reprezentanţă comercială;
- intermedierea cumpărării de active şi acţiuni de către acţionarii salariaţi şi îi reprezentarea acestora faţă de terţi în astfel de acţiuni.
Baza materială a societăţii este compusă din următoarele active principale:
- o moară de grâu – construită în 1912, a ajuns prin modernizări succesive la o capacitate de măciniş de 124 de tone în 24 de ore; utilajele sunt de provenienţă românească şi turcească (umidificatoare, maşini de gris).
În urma procesului de măcinare se pot obţine toate tipurile de făină, diferenţiate în funcţie de conţinutul în cenuşă şi substanţe minerale;
- cele 10 magazine de desfacere a produselor alimentare sunt răspândite în tot oraşul.
1.2 Scopul firmei S.C. DORY PROD S.R.L.
Scopul firmei este de a produce şi comercializa produsele de panificaţie proprii. 
Aspirăm să dobândim o reputaţie pe piaţă ca fabricant şi distribuitor de produse de panificaţie. Putem obţine acest lucru prin dezvoltarea promptă a produselor, înţelegerea clară a tendinţelor şi nevoilor de pe piaţă, comercializare şi îmbuteliere inovatoare şi profitabile. 
Pentru a ne atinge obiectivul, S.C. DORY PROD S.R.L are nevoie de capital, talent managerial, facilităţi mai mari şi mai eficiente. 
2. Viziune, strategie
Produsul fabricat şi oferit de firmă fiind un produs final, va fi realizat pe piaţă consumatorului şi este orientat persoanelor de toate vârstele.
Clienţii potenţiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele.
Pentru ai determina pe clienţii să cumpere produsele fabricate de întreprindere, conducerea va pune accentul, în primul rând, pe calitatea deosebită a serviciilor prestate, preţul convenabil. Produsele firmei vor fi distribuite direct consumatorului.
Preţurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reieşind din costurile de producţie şi din alte cheltuieli. 
Reclama produselor va fi efectuată prin intermediul reţelei mass-media, foi volante, standuri luminescente şi pe automobilele care livrează produsele firmei
Selectarea furnizorilor firmei se face pe următoarele criterii:
- calitatea produselor;
- preţul oferit;
- facilităţile de plată;
- distanţă
2.1. Strategia
Strategia reprezintă acele mutaţii organizaţionale şi manageriale folosite pentru atingerea obiectivelor prin promovarea misiunii firmei.
S.C. Dory Prod S.R.L va opta pentru o diversificare a produselor, concretizată în fabricarea unui nou produs – pizza- 
Pentru păstrarea şi lărgirea poziţiei pe piaţă întreprinderea va adopta o strategie îndreptată spre:
- -ridicarea calităţii produsului;
- -lărgirea sortimentului produsului;
- -ridicarea nivelului de deservire post-vânzare; 
- -stabilirea unii preţ convenabil pentru toate păturile sociale. 
Se remarcă faptul că ponderea cea mai mare o au produsele alimentare de bază, caracterizate printr-o cerere puţin elastică în raport cu preţul, ceea ce a determinat o scădere mai puţin accentuată a consumului în condiţii de inflaţie. În acelaşi timp, ciclul de fabricaţie foarte scurt favorizează adaptarea rapidă a preţurilor de desfacere la variaţiile costurilor materiilor prime.


Fisiere în arhivă (1):

  • Plan de Afaceri - SC Dory Prod SRL.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!