Practică bancară - BRD

Cuprins proiect

1) OPERATIUNI CU NUMERAR
2) SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR
3) DESCHIDEREA SI FUNCTIONAREA CONTURILOR BANCARE
4) OPERATIUNI DE CREDITARE BANCARA


Extras din proiect

1. OPERAŢIUNI CU NUMERAR
BRD efectuează operaţiuni de încasări şi plăti cu numerar în relaţia cu clienţii sau non-clientii, persoane fizice şi juridice prin intermediul ghiseelor-casierie din cadrul unităţilor teritoriale.
Înainte de a menţiona principalele operaţiuni, ţin să amintesc două reguli ,aproape esenţiale pentru evitarea unor probleme nedorite:
- Plăţile în numerar ,efectuate pe baza cecurilor sau ordinelor de plată se evidenţiază mai întâi în conturile titularilor ,în limitele disponibilului propriu existent sau pe seama creditelor, şi numai după aceea se eliberează numerarul de către casieria băncii. Se creează posibilitatea înlăturării eventualelor cazuri în care efectuarea unor plăti să fie făcute fără existenţa capacităţii de plată;
- Încasările în numerar efectuate de bănci ,în baza foilor de vărsământ cu chitanţa sau a ordinelor de încasare ,în cazul operaţiunilor proprii, presupun primirea mai întâi a sumelor de către casieri şi numai după confirmarea acestor operaţiuni are loc înregistrarea sumelor în conturile depunătorilor.Respectarea acestui principiu face posibilă evitarea riscului de a înregistra în conturi sume nedepuse, ce solicita anularea operaţiei.
Principalele operaţiuni cu numerar ce se desfăşoară în cadrul unităţilor BRD:
- Plata diferitelor utilităţi pe baza facturii sau direct în contul furnizorului pe baza codului de abonat:
• Servicii de telefonie fixă sau mobila.Este necesar să se cunoască următoarele informaţii:
- Suma de plată;
- Codul de abonat;
- Numele clientului;
- Numărul facturii;
- Dată emiterii acesteia;
- Dată la care are loc plată.
• Electricitate.Pe baza prezentării facturii.
• Serviciile de salubrizare a oraşului.
• Serviciile de telefonie ,cablu,internet sau televiziune digitală.
• Mai nou, clientul se prezintă cu o factură în care sunt cuprinse toate serviciile efectuate în numele acestuia(gaz, salubrizare, cablu TV,etc.) şi şoldul final al sumei de plată.
Trebuie menţionat că plată pe bază de factură se poate face atât la ghişeu,cât şi la „ROBO”, prin scanarea codului de bare şi urmare unor paşi simpli.Plata la ghişeu necesita ,neapărat, prezentarea actului de identitate.
- Achitarea ratelor .Plata ratelor se poate face fie pentru acoperirea unui credit contractat anterior de la BRD, fie pentru plata unoer preduse(de obicei electrocasnice).Informaţiile despre client se găsesc în baza de date prin intermediul CNP-ului, a CUI-ului sau a numărului de cont ce îl au deschis la acesta banca.Formularul de depunere numerar se elaborează automat prin listare după ce se înscriu următoare le date în computer:
• Numărul contului pe care îl au la BRD;
• Suma pe care o plătesc;
• Numele şi prenumele;
• CNP-ul sau CUI-ul(în cazul persoanelor juridice).
Se realizează două astfel de documente pe care clientul semnează după ce operatorul de ghişeu a semnat şi el şi a pus ștampila unităţii.Un formular rămâne la dispoziţia băncii ,iar unul este înmânat clientului.
- Depunere/Alimentare cont.Pentru această operaţiune ,clientul are obligaţia de a complete un formular de depunere numerar ce trebuie să conţină următoarele informaţii:
• Numele şi prenumele titularului de cont sau a deponentului (dacă este altul decât titularul de cont);
• Suma ce se depune;
• Contul în care se depune.
Acest formular de depunere este realizat în două exemplare.(unul rămâne la banca iar celălalt revine clientului.La fel şi foaia de vărsământ este printata în două exemplare din acelaşi motiv.
- Retragere numerar din cont.Posesorul contului bancar trebuie să completeze un formular cu următoarele informaţii:
• Numele acestuia;
• Suma pe care o doreşte să o retragă;
• CNP-ul;
• Dată şi semnătura.
La fel ca la depunere se printează doua exemplare de foi de vărsământ,una pentru bancă şi una pentru client, semnate şi ştampilate.
- Schimb valutar.Cursul de schimb este primit zilnic , de regulă la ora 9 .00 şi este afişat pe tabelă electronică din cadrul fiecărei unităţi BRD pentru a putea fi vizualizat de clienţi.Acest curs se poate modifica de-a lungul zilei.Pentru a dispune de această operaţiune , clientul trebuie să prezinte actul de identitate.Se printează două tipuri de documente ,fiecare în două exemplare(buletinul de schimb şi formular de acceptare a tranzactieie) ce revin părţilor participante(bancă şi clientul).


Fisiere în arhivă (1):

  • Practica Bancara - BRD.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!