Procesul de Evaluare

Extras din proiect

INTRODUCERE
Evaluările sunt elaborate pe baza valorii de piață a unui activ sau pe baze diferite de valoarea de piață. Toate evaluările utilizează conceptele de piață, preț, cost și valoare. Aceste concepte sunt relevante atât pentru evaluările pe baza valorii de piață, cât și pentru cele efectuate pe criterii care nu au legatură cu piața. Atât comunicarea clară a rezultatelor evaluării, cât și înțelegerea modalității de obținere a lor au aceeași importanță pentru munca evaluatorilor.Un raport de evaluare bine elaborat îndeplinește aceste funcțiuni.
Evaluarea prezintă un mare interes pentru activitatea economică și funcționarea piețelor financiare; în definitiv, numeroase operațiuni au la origine evaluarea și chiar este de neconceput să poată fi realizate fără evaluare: transmiterea sub orice formă a societăților, oferta publică de cumpărare, de vânzare și de schimb, privatizarea, plasarea titlurilor pe piața financiară, estimarea patrimoniului în vederea determinarii anumitor tipuri de impozite etc.
Cunoașterea întreprinderii este, fără îndoială, etapa cea mai delicată a evaluării întrucat asupra întreprinderii acționează diverși factori externi iar structurile umane, comerciale, administrative, tehnice, financiare sunt puternic influențate de trecut. Evaluarea întreprinderii are ca obiect inventarierea acestor factori ce trebuie ponderați în funcție de importanța și eficacitatea relativă pe care o manifestă în cadrul valorii globale a întreprinderii.
Lucrarea de față încearcă evaluarea societății comerciale PROFESIONAL TRADING SRL mai întâi prin analiza diagnostic a societății, apoi prin metoda de evaluare patrimonială respectiv metoda de evaluare financiară. Scopul acestei lucrari este evaluarea societății mai sus menționate pentru că orice tranzacție de vânzare-cumparare ce se va realiza, să se facă la o valoare echitabilă cât mai apropiată de limita superioară a intervalului de valoare în care firma se va afla.
Abordarea lucrării în prezenta lucrare este una originală, în masura în care expune aspecte teoretice pentru înțelegerea unei discipline indispensabile unui management eficient al întreprinderii.
CAPITOLUL 1
PROCESUL DE EVALUARE
Procesul de evaluare este un sistem complex ce conține toate cercetările, informațiile, raționamentele, analizele și concluziile necesare pentru a ajunge la valoarea estimată.
Procesul de evaluare este o procedura complexă și sistematică urmată de evaluator pentru a oferi un raspuns clientului asupra valorii.
Scopul principal al procesului de evaluare este prezentarea unei opinii imparțiale asupra valorii, prin care evaluatorul demonstrează că a luat în considerare toți factorii care afectează în mod substanțial valoarea.
Standardele Internaționale de Evaluare definesc etapele și activitățile de evaluare ce trebuie parcurse în evaluarea unei proprietăți, iar acestea sunt:
1. Identificarea proprietății implicată în evaluare.
2. Identificarea drepturilor de proprietate care sunt evaluate.
3. Utilizările intenționate ale evaluării (destinatarii evaluării).
4. Definiția tipului de valoare cerut (baza de evaluare, standard de valoare).
5. Data evaluării (la care este valabilă valoarea estimată) și data raportului de evaluare.
6. Colectarea și analiza datelor și a informațiilor relevante.
7. Centralizarea și analiza datelor și informațiilor.
8. Aplicarea abordărilor, metodelor, tehnicilor sau procedurilor de evaluare adecvate.
9. Formularea concluziilor asupra valorii.
10. Elaborarea raportului de evaluare.
11. Intenția de utilizare a evaluării și orice limitări sau abateri în acest sens, stabilirea conformității cu standardele și a surselor de informare.
12. O identificare a oricăror ipoteze posibile și condiții limitative pe care s-a bazat evaluarea.
Conform opiniei diferiților specialiști în domeniu, valoarea unei firme este dată de valorile actuale ale investițiilor care au format patrimoniul existent, dar și de valoarea din prezent a CFW-rilor viitoare pe care investițiile le vor aduce. În mod fundamental, nu există decât trei modalități de a ajunge la valoarea unei întreprinderi:
1. Abordarea pe bază de active ( patrimonială );
2. Abordarea pe bază de venit;
3. Abordarea prin comparație.
Așadar, există mai multe metode de evaluare, aferente fiecărui tip de
abordare.
Metodele de evaluare patrimoniale au un grad înalt de complexitate deoarece este nevoie de un număr mare de specialiști în domenii variate, dar și de un volum mare de muncă. Elementele de pornire în evaluările patrimoniale sunt componentele bilanțiere de activ și pasiv.
Valoarea întreprinderii = Valoarea Activelor - Valoarea Datoriilor
Abordarea pe bază de venit reprezintă calea generală de estimare a
valorii unei întreprinderi prin utilizarea uneia sau mai multor metode prin care valoarea este determinată pe baza convertirii veniturilor anticipate. Metodele înscrise în abordarea pe bază de venit sunt:
- metoda capitalizării venitului ( prin multiplu de rezultate );
- metoda actualizării cash-flow-ului net.


Fisiere în arhivă (1):

  • Procesul de Evaluare.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!