Proiect Economic SC Andavia SRL

Extras din proiect

Cap.1. SINTEZA STUDIULUI
1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE
Denumirea: S.C. ANDAVIA S.R.L. Oradea
Sediul social: Oradea, Str. Sf Apostol Andrei, bl. C30, ap. 26, judeţul Bihor
Telefon/fax: 0359- 256 352
Număr înregistrare ORC: J20/1207/21.07.2007
Cod fiscal: RO 17802483
Forma juridică: - societate cu răspundere limitată
- persoană juridică română
- capital integral privat
Durata de funcţionare: nelimitată.
Sediu secundar: Comuna Sanmartin, Sat Cihei, nr. 193B, jud. Bihor
Punct de lucru: Oradea, Str. Aluminei, nr. 31, jud. Bihor
1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Obiectul de activitate principal al societăţii constă în comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii.
Societatea şi-a legalizat prin actul constitutiv un spectru larg de activităţi, dar asociaţii au hotărât ca în următorii 5 – 15 ani obiectul principal de activitate să devină prelucrarea cărnii, respectiv prepararea produselor din carne (inclusiv carnea de pasăre), precum şi comercializarea cărnii şi a conservelor din carne – cod CAEN 1513.
Obiectul/-ele principal şi secundare de activitate semnificativ/-e (conform datelor de la Oficiul Registrul Comerţului şi actelor juridice ale firmei) se pot sintetiza astfel:
Activităţi Cod CAEN
Activitate principală: Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii 5153
Activitate secundară: Prepararea produselor din carne (inclusiv carnea de pasăre) 1513
Activitate secundară: Comerţ cu ridicata al cărnii şi mezelurilor 5132
Activitate secundară: Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne 5222
Activitate secundară: Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor 5223
Activitate secundară: Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 5211
Activitate secundară: Depozitări 6312
Obiectul de activitate dominant al S.C. ANDAVIA S.R.L. Oradea, care concură cel mai mult la rezultatele firmei, este actualmente activitatea de comerţ cu ridicata, specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte. Acest lucru se poate observa din balanţele de verificare ale societăţii analizate, ponderea veniturilor din vânzarea mărfurilor la data de 31.12.2007. reprezentând 99,99% din totalul veniturilor. 
Precizăm că societatea intenţionează ca în viitorul apropiat, respectiv în condiţiile aprobării creditului pentru investiţii solicitat, se depună toate diligenţele necesare pe lângă Oficiul Registrului Comerţului Judetean Bihor în vederea îmbunătăţirii nomenclatorului de activităţi cu cele menţionate în tabelul de mai sus.
1.3. EVOLUŢIA CAPITALULUI SOCIAL
Capitalul social la data înfiinţării societăţii a fost de 200,00 lei, împărţit în 20 de părţi sociale a câte 10 lei fiecare, subscris în întregime. El a fost constituit prin aportul în numerar al asociaţilor.
Ulterior, prin intermediul unui act adiţional şi a unui contract de cesiune, a avut loc schimbarea asociaţilor, menţinându-se însă capitalul social. 
Anul Menţiuni Capital social vărsat (lei) Nr. părţi sociale Valoare nominală (lei/parte socială)
21.07.2007 Înfiinţare societate 200,00 20 10,00
27.02.2008 Schimbare asociaţi 200,00 20 10,00
31.01.2009 Situaţia actuală 200,00 20 10,00
Alte informaţii referitoare la capitalul social sunt sintetizate în cele ce urmează:
Nr. crt. ASOCIAŢI 
-persoane- Nr. părţi sociale
-bucăţi- Valoare nominală 
-lei/parte socială- Aport la capital
-lei- Pondere
%
1 MANDA NINEL 8 10,00 80,00 40,00%
2 IONESCU EUGENIA 12 10,00 120,00 60,00%
T TOTAL 20 - 200,00 100,00%


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiect Economic SC Andavia SRL.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!