Protecția și securitatea sistemelor informaționale

Extras din proiect

I.1. Prezentarea societatii
Societatea se numeşte S.C. GENERAL BUSINESS ŞTEF – CO S.R.L. şi este o societate cu răspundere limitată. Societatea are personalitate juridica română, supunându-se legislaţiei române şi are sediul în Botoşani, strada Primăverii 34, bl.34, sc.B, et.3, ap.11, jud. Botoşani.
Durata societăţii este nelimitată.
Societatea este condusă de adunarea generală formată din deţinătorii părţilor sociale, aceasta luând hotărâri în majoritatea absolută.
Administratorul societăţii se numeşte Ciocănescu Ştefania, iar directorul general adjunct Nuham Valentin. Adunarea generală poate confirma, revoca şi numi oricând o nouă conducere. Adunarea generală se întruneşte în şedinţa ordinară în cursul lunii ianuarie a fiecărui an.
Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul an a început la data înmatriculării societăţii.
Asociatul unic are următoarele obligaţii:
1Intocmeşte bilanţul;
2Stabileşte repartizarea beneficiului net;
3Desemnează pe administrator;
4Modifică statutul atunci când este necesar;
Pentru realizarea obiectului de activitate, societatea poate angaja salariaţi. Incadrarea salariaţilor la societate se face pe baza de contract de muncă, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a regimului de asigurări ale personalului unităţilor de stat. Salarizarea personalului se stabileşte cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.
I.2. Prezentarea obiectului de activitate
Obiectul de activitate al societăţii îl constituie:
- Activitate autoservice;
- Activităţi de comerţ exterior;
- Comercializarea pieselor de schimb pentru automobile;
- Transport intern de mărfuri şi persoane;
- Infiinţarea de staţii PECO şi comercializarea produselor specifice.
Acesta se va desfăşura prin contracte încheiate cu terţe persoane, prin magazine, depozite, standuri, pieţe. 
Capitalul social: este cel prevăzut în contractul de societate.
Capitalul social total este de 6 milioane lei împărţit în 60 de părţi sociale a 10 lei fiecare, subscrisă, de către 3 asociaţi astfel:
- Ciocănescu Ştefania: 290 lei, în natură, având 29 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând 2 pompe benzină – 100 lei, 2 rezervoare benzină – 100 lei; fundaţii, lucrări în beton efectuate: 50 lei, material de construcţii: 30 lei.
Ciocănescu Ştefania: 10 lei numerar, reprezentând capitalul social al societăţii care se transformă. In total asociatul subscrie 300 lei, având 30 părţi sociale a câte 10 lei.
- Ghidi Ilovici subscrie 150 lei numerar conform avizului ARD, revenindu-i 15 părţi sociale a 10 lei fiecare.
- Vainer Aurel: 150 lei având 15 părţi sociale a câte 10 lei fiecare în numerar. 
Aportul subscris de asociat conferă dreptul de vot, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor. Drepturile şi obligaţiile legate de părţi sociale le urmează în cazul trecerilor în proprietatea altor persoane. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social iar asociatul este obligat numai la plata părţilor sociale.
Societatea se poate dizolva prin hotărârea adunării generale luate cu ¾ din voturi.
Societatea va putea fi dizolvată şi în cazul în care nu se poate realiza scopul pentru care a fost constituită, în cazul reducerii capitalului social cu 2/3 şi imposibilitatea completării sale.
Societatea Comercială GENERAL BUSINESS ŞTEF –CO SRL este împărţită în 5 gestiuni care cuprind:
- Produse petroliere: carburanţi auto, uleiuri;
- Piese auto;
- Magazine alimentare;
- Magazine marfă industrială;
- Butelii aragaz;
- Materiale construcţii.
Evidenţa primară cuprinde:
- Facturi,
- Recepţii, 
- Dispoziţii de livrare, 
- Chitanţe.
De la data de 30.11.1993 Societatea Comercială GENERAL BUSINESS ŞTEF-CO SRL devine o societate comercială cu asociat unic.


Fisiere în arhivă (1):

  • Protectia si Securitatea Sistemelor Informationale.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!