Raport de Audit - SC Matizol SA

Extras din proiect Cum descarc?

RAPORT DE AUDIT
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2002
S.C. MATIZOL S.A
Obiectivul acestui raport:
Prezenta analiza se constituie într-un raport de auditare de conturi si o analiza financiara a rezultatelor activitatii firmei S.C.MATIZOL S.A pentru anul 2002, lucrare solicitata de catre d-nul Georg Alpstäg actionar majoritar al firmei.
Noi am procedat la auditarea conturilor anuale (bilantul contabil al societatii MATIZOL SA, încheiat la 31 decembrie 2002, contul de profit si pierdere si anexele) pentru exercitiul încheiat la acea data. Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii firmei.
Responsabilitatea noastrã este ca, pe baza auditului nostru, sã exprimãm o opinie asupra acestor conturi anuale.
Auditul nostru s-a desfãsurat în concordantã cu prevederile Legii Contabilitãtii nr. 82/1991 si a celorlalte norme în vigoare la data de 31.12.2002.
Aceste norme cer planificarea si efectuarea auditului pentru a obtine o asigurare rezonabilã asupra situatiilor financiare si pentru a constata dacã acestea nu contin declaratii eronate semnificative.
Mentionez cã acest exercitiu a inclus examinarea prin sondaj si testarea probelor de audit selectate dupã mãrimea sumelor sau a deviatiei de la medie, precum si dupã relevanta informatiilor .
Auditul a inclus de asemenea evaluarea principiilor contabile folosite.
Draftul acestui raport a fost prezentat conducerii Matizol, care a transmis observatiile sale. Aceste observatii au fost inserate cu caractere subliniate în raport.
Deoarece firma nu a prezentat raportul de audit efectuat de catre firma KPMG România pentru activitatea firmei MATIZOL în perioadele anterioare, s-a întocmit ca instrument de lucru un fisier care a centralizat informatiile raportate prin bilanturile contabile pe anii 2000-2001, precum si a balantei de verificare pe anul 2002-baza bilantului contabil pe 2002.
(Anexele 1 si 2: Bilant contabil 2000-2002)
Conducerea Matizol precizeaza ca nu a prezentat acest raport intrucat nu este in posesia lui pentru anii 2000-2001, acest raport fiind transmis de auditor direct in Elvetia, asa cum probabil a primit dispozitie.
În conformitate cu Ordinul 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, firma trebuie sa implementeze aceste reglementari pentru sfârsitul anului 2002, prin retratarea situatiilor financiare întocmite conform Legii contabilitatii 82/91, republicata, si cu Regulamentul de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotarârea Guvernului 704/1993; de aceea în raportul nostru vom face referire la Standardele Internationale.
Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru opinia noastra.
Apreciem totusi cã auditul si procedurile de raportare pot fi într-o oarecare mãsurã afectate datoritã limitãrilor în aria de aplicabilitate a acestei activitãti cauzate de o serie de factori obiectivi de timp si exercitiu:
-neparticiparea la inventarierea patrimoniului pentru anul 2002;
-neparticiparea la verificarea întocmirii lucrãrilor în timpul exercitiului financiar.
Cu mentiunile de mai sus, în opinia noastra situatiile financiare nu prezintã în mod corect sub aspectele semnificative pozitia financiarã a societãtii la 31.12.2002 si a rezultatelor din activitate pentru anul încheiat, în conformitate cu Ordinul nr.1.784 din 23 decembrie 2002 al Ministrului Finantelor si cu Standardele de Contabilitate.
Data Auditori
13.05.2003 Expert Contabil Daniela Fotache
GENERALITATI
1. Pe baza informatiilor si a documentelor primite de la firma, am urmarit aprecierea privind functia contabila a societatii.
a. Desi a fost achizitionat un pachet de programe în valoare de 8000 $ de la CONDOR G&P ,CF R3282933, cu sediul în Nalbei nr.1, Ploiesti, pentru implementarea unui sistem integrat de evidenta contabila pentru modulele: avize, balanta contabila, casa, clienti, extrase de cont, facturare, furnizori, materiale, marfuri, mijloace fixe, note contabile, produse finite, salarii si statistica, prin contractul 16/4.07.2000, o mare parte din munca contabila se desfasoara manual:


Fisiere în arhivă (1):

  • Raport de Audit - SC Matizol SA.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!