Raport de Evaluare

Cuprins proiect Cum descarc?

I. Prezentarea societăţii. 2
I.1. Încadrarea societăţii în ramura de activitate 2
I.2. Istoricul societăţii 2
II. Analiza echilibrului financiar 6
II.1. Situaţia netă 6
II.2. Indicatorii echilibrului financiar 7
II.3. Echilibrul financiar prin sistemul de rate 8
II.4. Ratele de rentabilitate financiară – efectul de levier 12
II.5. Performanţa economică pe baza Contului de Profit şi Pierdere 14
II.7. Capacitatea de autofinanţare şi autofinanţarea 17
II.8. Performanţa financiară şi evaluarea riscului 19
II.9. Evaluarea riscului 20
III. Metode de evaluare a întreprinderii 21
III.1. Metode patrimoniale 21
III.2. Elaborarea bilanţului funcţional 22
III.3. Metoda valorii de rentabilitate (metoda capitalizării profitului) 26
III.4. Metoda de evaluare pe bază de venit 27
III.4.1. Metoda actualizării cash – flow-ului pentru investitori (CFNI) 27
III.4.2. Metoda actualizării cash – flow-ului disponibil pentru acţionari (CFNA) 27
III.5. Evaluarea bazată pe combinarea valorilor patrimoniale cu valorile de rentabilitate 31
III.6. Evaluarea pe bază de good-will 31
IV. Performanţa bursieră a întreprinderilor cotate 35
V. Metode de evaluare bazate pe comparaţia de piaţă 40
V.1. CAPM 40
V.2. Metoda tradiţională bazată pe dividende 40


Extras din proiect Cum descarc?

I. Prezentarea societăţii
II. Analiza echilibrului financiar
II.1. Situaţia netă
Situaţia netă (SN) exprimă valoarea contabilă a drepturilor pe care le au proprietarii, acţionarii şi creditorii asupra întreprinderii, mai ales în cazul lichidării acesteia.
Aplicaţia nr. 1. Calculul şi analiza situaţie nete (capitalurilor proprii)
Tabelul 1
Nr. crt. Indicatori 
(lei) Exerciţiul financiar Abateri ( )
Indici (%)
1.01.2007 31.12.2007 
1. Total active 22.000.180 25.972.385 +3.972.205 118,06
2. Datorii totale (D+G) 12.177.020 10.867.365 -1.309.655 89,24
3. Venituri în avans I - - - -
4. Provizioane H - - - -
5. Situaţia netă SN (1-2-3-4) 9.823.160 15.105.020 +5.281.860 153,77
6. Total active-Datorii curente F 10.256.309 15.105.020 +4.848.711 147,28
7. Datorii pe o perioadă >1 an G 433.149 - -433.149 -
8. Capitaluri proprii (6-7-4) 9.823.160 15.105.020 +5.281.860 153,77
Din datele Tabelului 1 se constată următoarele: 
1. Creşterea situaţiei nete calculate pe baza bilanţului financiar a fost consecinţa majorării activelor nete cu 18,06 % şi a reducerii datoriilor totale cu 10,76 %, constatând faptul că întreprinderea nu are înregistrate provizioane şi venituri în avans.
2. Majorarea capitalurilor proprii calculate pe baza bilanţului contabil armonizat s-a datorat creşterii totalului activelor minus datoriile curente (147,28 %) şi a reducerii datoriilor cu scadenţa mai mare de 1 an. 
Situaţia netă pozitivă reflectă o gestiune economică sănătoasă, care maximizează valoarea întreprinderii.
Este, aşadar, expresia unui management eficace, care a avut ca rezultat creşterea averii acţionarilor, în principal, prin reinvestirea unei părţi din profitul net. De mărimea situaţiei nete, respectiv a activului realizabil la un moment dat, depinde posibilitatea creditorilor de a recupera, în caz de faliment, capitalul împrumutat.
II.2. Indicatorii echilibrului financiar
Aplicaţia nr. 2. Calculul indicatorilor echilibrului financiar
Tabelul 2
Nr. crt. Indicatori 
(lei) Exerciţiul financiar Abateri ( )
Indici 
(%)
1.01.2007 31.12.2007 
1. Fondul de rulment net 
-1.191.281 -2.866.243 -1.674.962 240,60
2. Fondul de rulment propriu 
-1.624.430 -2.866.243 -1.241.813 176,45
3. Fondul de rulment străin 
433.149 - -433.149 0
4. Fondul de rulment cap. de lucru 
- 1.191.281 -2.866.243 -1.674.962 240,60
5. Necesarul de fd. de rulment 
-116.936 -2.747.787 -2.630.851 2349,82
6. Trezoreria netă TN = FRN - NFR -1.074.345 -118.456 +955.889 11,03
7. Trezoreria netă TN = AT - PT -1.074.345 -118.456 +955.889 11,03
Interpretarea rezultatelor:
Fondul de rulment net negativ, în ambele perioade analizate, a înregistrat o creştere cu 140,60%, indicatorul reflectă insuficienţa resurselor permanente pentru finanţarea necesarului permanent (dezechilibru financiar). Evoluţia nefavorabilă a fondului de rulment net se datorează creşterii într-un ritm mai rapid (cu 57%) a necesarului permanent decât ritmul de creştere a resurselor permanente (cu 47,28%). Sporirea resurselor permanente este efectul majorării capitalului propriu prin obţinerea de profit, acesta nefiind încă repartizat, iar creşterea necesarului permanent de finanţat este rezultatul unor investiţii efectuate în imobilizări corporale (achiziţia de terenuri, instalaţii tehnice şi maşini).
Fondul de rulment propriu negativ are tendinţă crescătoare în perioada analizată (cu 76,45%) şi exprimă incapacitatea întreprinderii de a-şi finanţa din resurse proprii necesarul permanent, ca urmare a creşterii într-un ritm mai lent a capitalului propriu (cu 53,76%) faţă de creşterea activelor imobilizate nete (cu 57%). Diminuarea autonomiei financiare a întreprinderii are efect nefavorabil asupra posibilităţii de finanţare a activităţii curente a acesteia.
Fondul de rulment străin are valori pozitive, în perioada analizată acesta este 0, ceea ce înseamnă absenţa datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an la finanţarea necesarului permanent al întreprinderii;
Fondul de rulment capital de lucru prezintă o tendinţă negativă crescătoare arătând că lichiditatea activelor circulante este inferioară exigibilităţii datoriilor pe termen scurt, ca urmare a diminuării necesarului temporar într-un ritm mai rapid (cu 24,53%) faţă de diminuarea resurselor temporare care vor deveni exigibile (cu 7,46%).
Necesarul de fond de rulment negativ şi în creştere (cu 1349,83%) exprimă un surplus de resurse temporare comparativ cu necesarul de finanţare a activelor circulante. Această situaţie se datorează diminuării termenului în care se încasează clienţii, obţinerii unor datorii de la furnizori cu o exigibilitate mai îndepărtată.
Trezoreria netă este negativă şi descrescătoare, fiind rezultatul unui fond de rulment net negativ şi superior necesarului de fond de rulment negativ. Trezoreria netă negativă se diminuează cu 94,33% datorită creşterii necesarului de fond de rulment negativ cu 1349,83%. Resursele temporare sunt insuficiente pentru finanţarea fondului de rulment negativ.
Trezoreria netă indică faptul că cele 2 exerciţii financiare s-au încheiat cu un dezechilibru financiar global, adică deficit de disponibilităţi.


Fisiere în arhivă (1):

  • Raport de Evaluare.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!