Riscul de Solvabilitate

Cuprins proiect Cum descarc?

CAP.I. Aspecte generale privind riscurile pag.2
1.1 Introducere pag.2
1.2. Definirea riscului bancar pag.2
1.3 Clasificarea riscurilor bancare pag.3
1.4 Riscul de lichiditate in activitatea bancară pag.5
Cap.II. Indicatori de măsurare a riscului de solvabilitate pag. 7
2.1.Analiza indicatorului de solvabilitate pag. 7
2.2.Pragul de toleranta si tipologia pierderilor viitoare pag. 9
2.3. Indicatori de prudenţă bancară europeană pag. 9
Cap.III. Metode utilizate pentru gestiunea riscului de solvabilitate pag. 12
3.1. Funcţii necesare gestionării eficiente a riscului 
de solvabilitate pag. 12
3.2. Metoda titlurizării pag. 13
3.3. Reglementări privind solvabilitatea băncii pag. 14
Cap.IV. Concluzii pag. 16
Bibliografie pag. 17


Extras din proiect Cum descarc?

CAP.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND RISCURILE
1.1 Introducere 
Activitatea bancară presupune înainte de toate, asumarea unor riscuri specifice. Un bun management bancar poate evita acceptarea unor riscuri excesive şi poate obţine un profit rezonabil pentru instituţia sa. Cu toate acestea, greşelile de conducere, goana după un profit tot mai mare, o criză economică deosebită ca amploare sau apărută în mod neaşteptat, o panică bancară sau orice combinaţie a acestor evenimente pot provoca falimentul societăţii bancare. În acest caz, în afară de acţionarii băncii, pot suferi pierderi şi clienţii creditori care şi-au plasat spre fructificare disponibilităţile temporare. 
Din zorii istoriei, riscurile au constituit una dintre cele mai mari si fascinante provocări pentru umanitate datorită omniprezenţei acestuia în toate domeniile de activitate.
În accepţiunea teoriei clasice a deciziei, riscul este identificat drept un element incert dar posibil ce apare permanent în procesul activităţilor socio-umane, ale cărui efecte sunt păgubitoare si ireversibile.Dacă în accepţiunea dată de dicţionar, se defineşte riscul drept “expunerea la posibilitatea pierderii sau pagubei”, societătile de asigurări consideră acest element drept ”hazardul sau posibilitatea de a pierde”. În cadrul teoriilor statistice avansate în evaluarea riscurilor, este prezentată o definire mult mai elaborată a riscurilor ”riscul reflectă variaţiile distribuirii rezultatelor posibile, probabilitatea şi valorile lor subiective”. 
Riscul este în general, posibilitatea ca unul sau mai multe fapte, evenimente sau fenomene ce se desfăşoară într-un mediu cert sau incert să producă o abatere de la evoluţia lor, înregistrând rezultate diferite de cele cunoscute sau scontate. În investiţii, probabilitatea ca o anumită investiţie să genereze pierderi datorită evoluţiei nefavorabile a preţului 
Etimologic, termenul provine din latinescul „re-secare” care înseamnă ruptură într-un echilibru. 
1.2. Definirea riscului bancar 
Riscul bancar reprezintă un conglomerat sau complex de evenimente cu consecinţe adverse pentru bancă, de cele mai multe ori interdependente, prin aceea că pot avea cauze comune sau că producerea unuia poate genera în lanţ şi alte evenimente adverse. În lucrarea „Managementul riscului bancar”, Ion Niţu abordează iniţial riscul într-o manieră simplistă, apreciindu-l drept „probabilitatea ca într-o tranzacţie să nu se obţină profitul aşteptat şi chiar să apară o pierdere”
Definiţia capătă contur prin considerarea riscului bancar ca un fenomen care apare pe parcursul derulării operaţiunilor bancare şi care provoacă efecte negative asupra activităţilor respective, prin deteriorarea calităţii afacerilor, diminuarea profitului sau chiar înregistrarea de pierderi, afectarea funcţionalităţii băncii. 
“Riscul bancar este fenomenul care apare pe parcursul derulării operaţiunilor bancare şi care provoacă efecte negative asupra activităţii respective, prin deteriorarea calităţii afacerilor, diminuarea profitului sau chiar înregistrarea de pierderi, afectarea funcţionalităţii băncii” 
“ Riscul bancar este angajamentul care poartă o incertitudine dată, cu o probabilitatea de câştig sau prejudicii, fie acestea din urmă degradare sau pierdere.” Rouch Michael, Naullen Gerard- “Le control de gestion bancaire et financiere”
1.3. Clasificarea riscurilor bancare
Diversitatea riscurilor cu care se poate confrunta o bancă în activitatea ei zilnică, precum şi diversitatea situaţiilor care conduc la aceste riscuri ne fac să credem că o clasificare unică nu este posibilă.
A. În funcţie de piaţa care determină apariţia riscului
1. riscuri determinate pe piaţa produsului
2. riscuri determinate pe piaţa capitalului
1. Riscuri de pe piaţa produsului cuprind:
- riscul de creditare
- riscul de strategie ( de afaceri) 
- riscul datorat reglementărilor bancare
- riscul de operare
- riscul de marfă
- riscul resurselor umane
- riscul legale
- riscul de produs
2. Riscuri de pe piaţa capitalului:
- riscul ratei dobânzii
- riscul de lichiditate
- riscul valutar
- riscul de decontare
- riscul de bază
B. Expunerea la risc a unei societăţi bancare este generată atât de ansamblul activităţii sale, cât şi de fiecare tip de operaţiune efectuată
Astfel se poate face o clasificare dupa criteriul activităţii bancare în :
- riscuri pure
- riscuri lucrative
Riscurile pure sunt cele care apar ca urmare a activităţii bancare curente, de fiecare zi. 
Acestea se clasifică în:
- riscuri fizice ( avarii, accidente)
- riscuri financiare ( pierderi de date, de documente, distrugeri de arhive) 
- riscuri criminale şi frauduloase (utilizarea frauduloasă a mijloacelor de plată, întocmirea dosarelor de credit în baza unordocumente false, existenţa unor banknote false )
- riscuri de răspundere ( nerespectarea actelor normative în vigoare, erori de gestiune a conturilor, acordări abuzive de credite) 
Riscurile lucrative apar ca urmare a unor operaţiuni prin care se încearcă obţinerea unui profit suplimentar.
C. Banca Reglementelor Internaţionale clasifică riscurile astfel:
a) riscuri financiare: riscul ratei dobânzii, riscul cursului de schimb: diminuarea profitului net bancar şi/sau modificarea marjei dobânzii bancare, datorită variaţiei cursului valutar pe piaţă,riscul de lichiditate, riscul titlurilor cu venit variabil
b) riscuri legate de parteneri: riscul clientele, riscul apărut pe piaţa interbancară, riscul de ţară, riscul de credit, riscuri comerciale,riscul de produse, riscul serviciilor, riscul de plată,riscul de imagine


Fisiere în arhivă (1):

  • Riscul de Solvabilitate.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!