SC Mariocom SA

Extras din proiect Cum descarc?

Capitolul 1- Denumire, formă juridică, obiect de activitate, sediul şi statutul societăţii MARIOCOM S.A
Art. 1 Denumirea societăţii 
Numele firmei de comerţ este S.C. MARIOCOM S.A. şi toate documentele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi aite acte care se emit de către societate se vor întocmi cu respectarea art. 44 din Legea nr. 31/1990 (Legea societăţilor comerciale). Pe actele şi înscrisurile societăţii se va menţiona denumirea, sediul, urmate de menţiunea S.A. (societate pe acţiuni).
Art. 2 Forma juridică
Firma de comerţ analizată este persoană juridică română, cu formă de societate pe acţiuni. Ea a luat fiinţă prin reorganizarea şi privatizarea unei întreprinderi cu capital de stat.
S.C. MARIOCOM S.A. este înregistrată la Registrul Comerţului din Municipiul Iaşi, la numărul J24/ 299/ 2000 la 3.01.2000.
Activitatea societăţii se desfăşoară în conformitate cu legislaţia României, cu contractul de societate şi cu statutul societăţilor pe acţiuni.
Art. 3 Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al S.C. MARIOCOM S.A. cuprinde:
- comercializarea cu amănuntul şi cu ridicata a mărfurilor textile, încălţăminte, tricotaje, confecţii, lenjerie;
- prestări de servicii de transport cu mijloace proprii sau închiriate;
- activitatea de import-export, reprezentanţă, intermediere pe bază de comision,
concesionare;
- activitatea de reclamă, licitaţii, publicitate, organizare de expoziţii, relaţii cu publicul;
- activităţi cu caracter social pentru personalul propriu.
Art. 4 Sediul societăţii
Sediul societăţii se află în Municipiul Iaşi, Str. Luca Arbore, nr. 22. în funcţie de necesităţi, firma va deschide birouri, sucursale sau agenţii şi în alte localităţi, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 5 Durata societăţii
Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată începând cu data înregistrării la Registrul Comerţului.
Capitolul 2 - Capitalul social al S.C. MARIOCOM S.A., acţiunile societăţii, Adunarea Generală a Acţionarilor
Art. 6 Capitalul social
Capitalul social în momentul constituirii a fost de 95000 RON, împărţit in 95000 acţiuni nominative de cate 1 leu/actiune.
Art. 7 Majorarea/ reducerea capitalului social
Capitalul social poate fi majorat sau redus numai pe baza hotărârii AGA. Reducerea capitolului social va putea fi făcută după trecerea a două luni din ziua în care a fost publicată în Monitorul Oficial. Hotărârea de reducere va trebui să respecte limita minimă de capital necesară funcţionării societăţii prevăzută de art. 30 din Legea nr. 31/1990 cu actualizările ei. De asemenea, la publicare trebuie menţionate motivele pentru care se face reducerea şi procedura care va fi adoptată pentru această reducere.
Art. 8 Drepturile şi obligaţiile deţinătorului de acţiuni
Acţiunile nominative ale societăţii vor cuprinde toate elementele prevăzute în art. 62 din Legea nr. 31/1990. Acţiunile vor purta titlul societăţii şi semnătura a doi administratori. Societatea va ţine evidenţa acţiunilor într-un regim numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii, şi se va păstra la sediul societăţii.
Acţiunile conferă drepturi egale pentru fiecare acţionar:
- dreptul de dividende proporţional cu numărul de acţiuni deţinute;
- dreptul de a participa la conducerea societăţii prin exercitarea dreptului de vot şî control asupra evidenţelor societăţii;
- acordarea unei cote proporţionale cu activul societăţii care rezultă în cazul lichidării
societăţii;
- dreptul de a fi informat asupra activităţii societăţii;
- dreptul de a vinde acţiunile deţinute potrivit hotărârii AGA.
Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii acestora în proprietatea altor persoane. Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor ce le deţin. Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor.
Art. 9 Adunarea Generală a Acţionarilor
Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica economică şi comercială.
Art. 10 Atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor
Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare, în funcţie de măsurile adoptate în cadrul lor, precum şi a desfăşurării lor în timp, astfel:
- Adunarea Generală Ordinară, care întruneşte la cererea Comitetului de Direcţie, a
Preşedintelui sau de câte ori este nevoie pentru a lua o hotărâre deosebită.
- Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin trei zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea ei
prin luarea în cunoştinţă prin semnături sau altă formă de anunţare şi confirmare. Se anunţă
data, locul, ora şi proiectul ordinei de zi.
Deciziile se iau cu majoritatea simplă de valori (50% plus unul din cei prezenţi) cu excepţia următoarelor situaţii când se solicită unanimitate de voturi:
- schimbarea formei şi denumirii societăţii;
- modificarea numărului de acţiuni;
- dizolvarea şi lichidara societăţii;
- modificarea contractului şi a statutului.
Capitolul 3 – Conducerea şi administrarea societăţii
Art. 11 Administrarea societăţii
Societatea este administrată de Consiliul de Administraţie format dintr-un număr de membri potrivit statutului. Preşedintele Consiliului de Administraţie este şi Managerul General al firmei.
Administratorii societăţii pot numi un Comitet de Direcţie şi Directori Executivi. Consiliul de Administraţie stabileşte atribuţiile, analizează periodic rapoartele scrise de directori asupra operaţiilor pe care aceştia le-au executat.
Art. 12 Exerciţiul economico-financiar
Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie.
Art. 13 Numirea personalului
Personalul de conducere este numit de AGA, iar restul personalului este angajat de Consiliul de Administraţie şi de Managerul General cu concursul departamentului de specialitate. Angajarea personalului se face pe bază de concurs cu respectarea prevederilor în vigoare.


Fisiere în arhivă (1):

  • SC Mariocom SA.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!